Euroopa Komisjon > EGV > Tõendite kogumine ja tõendamisviis

Viimati muudetud: 02-03-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Tõendite kogumine ja tõendamisviis - Üldteave

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Kui Teil on kellegi vastu nõue, peate suutma seda tõendada

Kohtumenetluse algatamisel võib nõue teise poole vastu olla põhjendatud. Kuid sageli ei ole see kohtuasja võitmiseks piisav, kuna teine pool vaidlustab nõude aluseks olevad asjaolud. Seetõttu on tavaliselt esmatähtis esitada kohtule tõendid nõude tõendamiseks.

Tõendeid võib koguda mitmel viisil. Teatud juhtudel on tõendina võimalik esitada dokumente, nt kui vaieldakse võla tagasimaksmise üle. Kõnealuste tõendite puudumise korral võib olla asjakohane ära kuulata tunnistajad, kes võivad anda ütlusi oma tähelepanekute kohta. Vahel on vajalik küsida eksperdiarvamust konkreetses asjas, nt kui tuleb tõendada kahju täpset suurust. Vajaduse korral võib kohus lisaks talle esitatud tõendite uurimisele teha ka paikvaatlust (nt liiklusõnnetuse korral).

Kõigis liikmesriikides on olemas õigusnormid tõendite kogumise kohta, mille eesmärk on tagada, et kohtunik suudaks võimalikult täpselt tuvastada kohtuasja faktilised asjaolud.

Liikmesriikides kehtivad õigusnormid tõendite kogumise kohta on erinevad. Need erinevad lubatud tõendite kogumise meetodite, menetluskorra, tõendamiskohustuse ja kohtu poolt tõendite hindamise osas.

Liikmesriikide lippudel klõpsates saab teavet tõendite kogumise korra kohta nendes riikides.

Kui tõendeid tuleb koguda väljaspool elukohaliikmesriiki, on kasulik teada, et 2004. aastast on Euroopa määrusega kehtestatud asjaomane kord. Lisateabe saamiseks klõpsake „Ühenduse õiguse” ikoonil.

1970. aastal sõlmiti ka rahvusvaheline konventsioon, millega reguleeritakse suhteid teatavate Euroopa Liidu liikmesriikide ja konventsiooniga ühinenud kolmandate riikide vahel. Lisateabe saamiseks klõpsake „Rahvusvahelise õiguse” ikoonil.

Viimati muudetud: 02-03-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik