Evropska komisija > EPM > Pridobivanje dokazov in način dokazovanja > Pravo Skupnosti

Zadnja sprememba: 22-09-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pridobivanje dokazov in način dokazovanja - Pravo Skupnosti

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Zadnjo posodobitev besedila najdete na English

Hiter in praktičen postopek za pridobivanje dokazov v Evropski uniji

Za zmago v postopku pogosto ne zadostuje vložitev tožbe proti nekomu, saj nasprotna stranka izpodbija dejstva, na katerih tožba temelji. Zato je na splošno bistvenega pomena, da se sodišču predstavijo dokazi, ki podpirajo tožbo. Za dosego tega bo mogoče treba pridobiti dokaze v državi članici, ki ni država prebivališča, na primer z zaslišanjem prič, ali pa se bo moralo sodišče samo napotiti na kraje v tej drugi državi članici.

Za pridobivanje dokazov v državi članici, ki ni država prebivališča, se je treba obrniti na vrsto posrednikov.

Leta 2001 je Evropska unija sprejela uredbo, ki določa postopke, namenjene za olajšanje pridobivanja dokazov v drugi državi članici. Ta uredba je začela veljati 1. januarja 2004 v celotni Uniji razen na Danskem, ki ne sodeluje pri dogovorih Skupnosti na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah.

Ta uredba vsebuje naslednje glavne določbe:

 • Tekst se uporablja v civilnih in gospodarskih zadevah, če sodišče države članice („sodišče, ki je zaprosilo“) zahteva od pristojnega sodišča druge države članice („zaprošeno sodišče“), da pridobi dokaze. Uredba vzpostavlja nov sistem hitrega in neposrednega posredovanja in izvrševanja teh zaprosil med sodišči. Vsaka država članica sestavi seznam sodišč, pristojnih za izvrševanje pridobivanja dokazov. Te podatke bo Komisija dala na voljo v obliki priročnika.
 • Predstavniki sodišča, ki je zaprosilo, in stranke imajo pravico biti navzoči pri izvršitvi pridobivanja dokazov na zaprošenem sodišču. V primeru, da to ni izvedljivo, bo možno za olajšanje njihovega sodelovanja uporabiti sredstva komunikacijske tehnologije, zlasti videokonferenco.
 • Uredba med drugim predvideva možnost, da sodišče, ki je zaprosilo, samo izvede dokazovanje v drugi državi članici.
 • Uredba določa natančne kriterije glede oblike in vsebine zaprosila. Za zaprosilo se mora uporabiti poseben obrazec in navedene morajo biti nekatere podrobnosti, kot so ime, priimek in naslov strank, vrsta in vsebina zadeve, opis pridobivanja dokazov, ki se bo izvršilo itd.
 • Uredba natančno določa, da mora biti zaprosilo napisano v enem od uradnih jezikov države članice zaprošenega sodišča ali v drugem jeziku, ki ga je ta država navedla kot sprejemljivega.
 • Zaprosila morajo biti izvršena brez odlašanja in najkasneje v roku 90 dni od njihovega prejema. V primeru, da to ni izvedljivo, zaprošeno sodišče o tem obvesti sodišče, ki je zaprosilo, in poda razloge.
 • Možnost odklonitve izvršitve zaprosila za pridobivanje dokazov je omejena na majhno število natančno opredeljenih situacij.

Referenčni dokument

« Pridobivanje dokazov in način dokazovanja - Splošne informacije | Pravo Skupnosti - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 22-09-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo