comisia europeană > RJE > Strângerea probelor şi mijloace de probă > Drept comunitar

Ultima actualizare: 22-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Strângerea probelor şi mijloace de probă - Drept comunitar

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Pentru versiunea actualizată, vă rugăm consultaţi English

O procedură practică şi rapidă pentru obţinerea de probe în Uniunea Europeană

Adesea nu este suficient să aveţi o plângere împotriva unei alte părţi pentru a avea câştig de cauză, deoarece cealaltă parte contestă faptele pe care v-aţi fondat plângerea. De aceea, este de obicei extrem de important să prezentaţi instanţei probe pentru a vă dovedi plângerea. Pentru aceasta, este posibil să trebuiască să obţineţi probe dintr-un stat membru diferit de cel în care locuiţi. De exemplu, poate fi necesară audierea martorilor în alte state membre, sau instanţa va trebui poate să se deplaseze la locul faptei, situat într-un alt stat membru.

Dacă doriţi să obţineţi probe dintr-un stat membru diferit de cel în care locuiţi, va trebui să treceţi printr-un lanţ de intermediari.

În 2001, Uniunea Europeană a adoptat un Regulament care stabileşte norme procedurale menite să faciliteze obţinere de probe dintr-un alt stat membru. Acest Regulament a intrat în vigoare pe întreg teritoriul Uniunii începând cu data de 1 ianuarie 2004, cu excepţia Danemarcei, care nu ia parte la acordurile de cooperare ale Comunităţii în materie de cooperare judiciară.

Iată principalele prevederi ale Regulamentului:

 • Regulamentul se aplică în cauze civile şi comerciale, în care o instanţă judecătorească dintr-un stat membru cere instanţei competente dintr-un alt stat membru să obţină probe. Regulamentul creează un nou sistem de transmitere şi executare directă şi rapidă a solicitărilor de obţinere de probe dintre instanţe. Fiecare stat membru trebuie să elaboreze o listă a instanţelor competente pentru obţinerea probelor. Aceste informaţii vor fi oferite de Comisie prin intermediul unui manual.
 • Reprezentanţii instanţei solicitante şi părţile pot fi prezente la executarea inestigării de către instanţa solicitată. Dacă prezenţa lor nu este posibilă, poate fi folosită tehnologia de comunicare modernă, în special videoconferinţa, pentru a facilita participarea acestora.
 • Regulamentul prevede de asemenea posibilitatea obţinerii directe de probe de către instanţa solicitantă într-un alt stat membru.
 • Regulamentul stabileşte criterii precise privind forma şi conţinutul solicitării. Solicitarea trebuie făcută prin folosirea unui formular specific şi trebuie să conţină anumite detalii, cum ar fi numele şi adresa părţilor la proceduri, natura şi obiectul cauzei, descrierea actului de investigare,care va fi efectuat, cu privire la obţinerea de probe etc.
 • Regulamentul stipulează că solicitarea trebuie redactată într-una din limbile oficiale ale statului membru în care se află instanţa solicitată sau într-o altă limbă declarată acceptată de către statul membru solicitat.
 • Solicitările trebuie executate fără întârziere. Dacă solicitarea nu poate fi executată în termen de 90 de zile de la primirea acesteia de către instanţa solicitată, aceasta trebuie să informeze în acest sens instanţa solicitantă, menţionând motivele.
 • Posibilitatea de a refuza executarea solicitării de obţinere de probe este strict limitată la un număr redus de situaţii excepţionale.

Documente de referinţă

 • Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială.

« Strângerea probelor şi mijloace de probă - Informaţii generale | Drept comunitar - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 22-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit