Eiropas Komisija > ETST > Pierādījumu iegūšana un pierādīšana > Kopienas tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 22-09-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Pierādījumu iegūšana un pierādīšana - Kopienas tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Pēdējo precizēto tekstu lūdzu skatīt English

Ātra un praktiska procesuālā kārtība pierādījumu iegūšanai Eiropas Savienībā

Bieži vien nepietiek ar to, ka ir celta prasība, lai tajā arī gūtu uzvaru, jo pretējā puse var apstrīdēt faktus, ar kuriem prasījums ir pamatots. Tādēļ parasti ir svarīgi sniegt pierādījumus tiesai, lai pierādītu sava prasījuma pamatotību. Lai to izdarītu, var izrādīties nepieciešams iegūt šos pierādījumus dalībvalstī, kas nav personas dzīvesvietas dalībvalsts, piemēram, tur nopratinot lieciniekus, vai arī tiesai var izrādīties nepieciešams doties uz notikuma vietu šajā citā dalībvalstī.

Lai persona iegūtu pierādījumus citā dalībvalstī, kura nav šīs personas dzīvesvietas dalībvalsts, viņai ir nepieciešams izmantot vairākus starpposmus.

2001. gadā Eiropas Savienība pieņēma regulu, kas nosaka procedūras, kuras paredzētas pierādījumu iegūšanas atvieglošanai citā dalībvalstī. 2004. gada 1. janvārī šī regula stājās spēkā visā Eiropas Savienībā, izņemot Dāniju, kura neņem dalību Kopienas sakārtošanā civillietu justīcijas sadarbības nozarē.

Regulas galvenie principi:

 • Regulu piemēro civillietās un komerclietās, kad kādas dalībvalsts tiesa ("pieprasījuma iesniedzēja tiesa") pieprasa citas dalībvalsts kompetentai tiesai ("pieprasījuma saņēmēja tiesa") iegūt pierādījumu. Regula ievieš tiešu un ātru kārtību, kādā dažādu dalībvalstu tiesas pārsūta un izpilda pieprasījumus par pierādījumu iegūšanu. Katrai dalībvalstij ir jānosaka, kuras tiesas attiecīgajā dalībvalstī ir kompetentas sadarboties pierādījumu iegūšanā. Šī informācija ir pieejama Komisijas izstrādātajā apkopojumā.
 • Kad pieprasījuma saņēmēja tiesa veic pierādījumu iegūšanu, tajā var piedalīties arī pieprasījuma iesniedzējas tiesas pārstāvji un lietas dalībnieki. Gadījumā, ja piedalīties nav iespējams, var tikt izmantotas modernās sakaru tehnoloģijas, it īpaši videokonferences, lai veicinātu pieprasījuma iesniedzējas tiesas pārstāvju un lietas dalībnieku dalību.
 • Regula paredz arī iespēju pieprasījuma iesniedzējai tiesai tieši iegūt pierādījumus citā dalībvalstī.
 • Regula nosaka vienotas pieprasījuma formas un satura prasības. Pieprasījums ir jānoformē, izmantojot īpašu veidlapu, kurā ir jānorāda noteiktas ziņas, kā pušu vārdi/nosaukumi un adreses, lietas raksturs un objekts, iegūstamo pierādījumu apraksts utt.
 • Regula nosaka, ka pieprasījums jāsastāda vienā no pieprasījuma saņēmējas tiesas dalībvalsts oficiālajām valodām vai arī citā valodā, kuru šī valsts norādījusi kā pieņemamu.
 • Pieprasījums par pierādījumu iegūšanu ir izpildāms nekavējoties. Gadījumā, ja nav iespējams izpildīt pieprasījumu deviņdesmit dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, pieprasījuma saņēmēja tiesa informē pieprasījuma iesniedzēju tiesu, norādot kavēšanās iemeslus.
 • Iespēja atteikt pieprasījuma par pierādījumu iegūšanu izpildi ir strikti ierobežota un pieļaujama atsevišķos izņēmuma gadījumos.

Atsauces dokumenti

« Pierādījumu iegūšana un pierādīšana - Vispārīgas ziņas | Kopienas tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 22-09-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste