Európai Bizottság > EIH > Bizonyítás felvétele és bizonyítási eszközök > Közösségi jog

Utolsó frissítés: 22-09-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bizonyítás felvétele és bizonyítási eszközök - Közösségi jog

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


A frissitett változat megtekinthetö English

Gyors és praktikus eljárás a bizonyításfelvételre az Európai Unióban

Gyakran nem elég keresetet benyújtani valaki ellen a pernyertességhez, mivel az ellenérdekű fél tagadja azokat a tényeket, amelyeken a kereset alapul. Ezért lényeges általában a bizonyítékok bemutatása a bíróság előtt a kereset alátámasztására. Ehhez szükség lehet bizonyítékok beszerzésére – például tanúk meghallgatására – a nem a lakóhely hely szerinti tagállamban, vagy a bíróságnak esetleg el kell mennie a másik tagállambeli helyszínekre.

A nem a lakóhely hely szerinti tagállamban történő bizonyításfelvételhez egy sor közvetítőt kell igénybe venni.

2001-ben az Európai Unió rendeletet fogadott el, amely meghatározza az egy másik tagállamban történő bizonyításfelvétel megkönnyítésére irányuló eljárásokat. Ez a rendelet 2004. január 1-jén lépett hatályba minden tagállamban Dánia kivételével, amely nem vesz részt a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén kötött közösségi megállapodásokban.

Ez a rendelet a következő fő rendelkezéseket tartalmazza:

 • A rendeletet a polgári és kereskedelmi ügyekben kell alkalmazni, amennyiben az egyik tagállam bírósága („a megkereső bíróság”) egy másik tagállam illetékes bíróságát („a megkeresett bíróság”) bizonyításfelvétel elvégzésére kéri. A rendelet a kérelmeknek a bíróságok közötti új, gyors és közvetlen átadási és végrehajtási rendszerét hozza létre. Minden tagállam elkészíti a bizonyításfelvétel elvégzésére illetékes bíróságok listáját. Ezt az információt a Bizottság kézikönyv formájában rendelkezésre bocsátja.
 • A megkereső bíróság képviselői és a felek jelen lehetnek, amikor a megkeresett bíróság a bizonyításfelvételt végzi. Amennyiben ez nem lehetséges, a modern kommunikációs technológiák is igénybe vehetők – különösen a videokonferencia – a részvételük megkönnyítésére.
 • A rendelet ezen kívül rendelkezik annak lehetőségéről, hogy a megkereső hatóság maga végezze el a bizonyításfelvételt a másik tagállam területén.
 • A rendelet meghatározza a kérelem pontos formai és tartalmi követelményeit. Egy különleges formanyomtatványt kell kitölteni, és fel kell tüntetni bizonyos adatokat, mint a felek neve és címe, az ügy jellege és tárgya, a kért bizonyításfelvétel leírása stb.
 • A rendelet pontosítja, hogy a kérelmet a megkeresett bíróság tagállamának valamely hivatalos nyelvén vagy más olyan nyelven kell elkészíteni, amelyről ez a tagállam jelezte, hogy elfogadja.
 • A kérelmeket késedelem nélkül, legkésőbb a kézhezvételt követő kilencven napon belül kell végrehajtani. Amennyiben ez lehetetlen, a megkeresett bíróság értesíti erről a megkereső bíróságot, megjelölve a késedelem okait.
 • A bizonyításfelvétel iránti kérelem csak ritkán, nagyon pontosan meghatározott esetekben utasítható vissza.

Hivatkozott dokumentum

« Bizonyítás felvétele és bizonyítási eszközök - Általános információk | Közösségi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 22-09-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság