Euroopan komissio > EOV > Todisteiden vastaanottaminen ja todistuskeinot > Yhteisön oikeus

Uusin päivitys: 22-09-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Todisteiden vastaanottaminen ja todistuskeinot - Yhteisön oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Viimeisimmät päivitykset ovat saatavilla kieliversioina English

Käytännöllinen ja nopea menettely todisteiden vastaanottamiseksi Euroopan unionissa

Oikeusjutun voittamiseen ei riitä vaatimuksen esittäminen toiselle osapuolelle, koska toinen osapuoli kiistää seikat, joihin vaatimus perustuu. Sen vuoksi on yleensä ratkaisevan tärkeää esittää tuomioistuimelle todisteita, joilla vaatimus osoitetaan oikeaksi. Tällöin saattaa olla tarpeen ottaa vastaan todisteita muussa kuin vaatimuksen esittäjän asuinjäsenvaltiossa. On ehkä kuultava todistajia muissa jäsenvaltioissa, tai tuomioistuimen edustajan on ehkä käytävä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalla tapahtumapaikalla.

Todisteiden vastaanottaminen toisessa jäsenvaltiossa tapahtuu toimivaltaisten viranomaisten välityksellä.

Vuonna 2001 Euroopan unioni hyväksyi asetuksen, jossa säädetään todisteiden vastaanottamista toisessa jäsenvaltiossa helpottavista menettelytapasäännöistä. Asetus tuli voimaan koko unionissa 1. tammikuuta 2004 Tanskaa lukuun ottamatta. Tanska ei osallistu yhteisön oikeudelliseen yhteistyöhön yksityisoikeuden alalla.

Asetuksen pääsisältö on seuraava:

 • Asetusta sovelletaan siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, joissa jäsenvaltion tuomioistuin pyytää toisen jäsenvaltion toimivaltaista tuomioistuinta ottamaan vastaan todisteita. Asetuksella luodaan uusi järjestelmä, jonka avulla todisteiden vastaanottamista koskevat tuomioistuinten pyynnöt toimitetaan ja täytetään mahdollisimman suoraan ja nopeasti. Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo tuomioistuimista, joilla on toimivalta ottaa vastaan todisteita. Nämä tiedot ovat saatavilla komission laatimassa käsikirjassa.
 • Pyynnön esittäneen tuomioistuimen ja asianosaisten edustajat voivat olla läsnä, kun pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ottaa vastaan pyydettyjä todisteita. Jos tämä ei ole mahdollista, kyseisten edustajien osallistumista voidaan helpottaa käyttämällä nykyaikaisia viestintätekniikoita, erityisesti videoneuvottelutekniikkaa.
 • Asetuksessa säädetään myös, että pyynnön esittänyt tuomioistuin voi ottaa vastaan todisteita suoraan toisessa jäsenvaltiossa.
 • Asetuksessa annetaan pyynnön muotoa ja sisältöä koskevat yksityiskohtaiset ohjeet. Pyyntö on tehtävä erityisellä lomakkeella, ja siitä on käytävä ilmi määrätyt tiedot, kuten oikeudenkäynnin osapuolten nimi ja osoite, oikeudenkäynnin laatu ja kohde sekä kuvaus pyydetystä todisteiden vastaanottamisesta.
 • Asetuksen mukaan pyyntö on laadittava jollain pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion virallisista kielistä tai jollain muulla kielellä, jonka pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio ilmoittaa hyväksyvänsä.
 • Todisteiden vastaanottamista koskeva pyyntö on täytettävä pikaisesti. Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ei voi täyttää pyyntöä 90 päivän kuluessa pyynnön saapumisesta, sen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle ja mainittava syyt, jotka estävät pyynnön täyttämisen.
 • Mahdollisuus kieltäytyä pyydettyjen todisteiden vastaanottamisesta rajoitetaan tarkasti rajattuihin poikkeustapauksiin.

Referenssiasiakirja

« Todisteiden vastaanottaminen ja todistuskeinot - Yleistä | Yhteisön oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 22-09-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta