Evropská komise > ESS > Opatřování a provádění důkazů > Právo Společenství

Poslední aktualizace: 22-09-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Opatřování a provádění důkazů - Právo Společenství

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Pośledni aktualizacje viz English

Rychlý a praktický postup k získání důkazů v Evropské unii

K vítězství ve sporu často nestačí podat proti někomu žalobu nebo návrh, neboť protistrana zpochybňuje skutečnosti, na nichž žaloba či návrh spočívá. Je proto nezbytné, aby takováto podání byla obecně doprovázena důkazy. Za tímto účelem je někdy nutné získat důkazy v jiném členském státě, než je členský stát pobytu, například v něm vyslechnout svědky, popř. někdy se také soud musí odebrat na místa v tomto jiném členském státě.

Při získávání důkazů v jiném členském státě, než je členský stát pobytu, je nutné postupovat přes celou řadu prostředníků.

V roce 2001 přijala Evropská unie nařízení, které stanoví postupy pro usnadnění získávání důkazů v jiném členském státě. Toto nařízení vstoupilo dne 1. ledna 2004 v platnost v celé Unii kromě Dánska, které se neúčastní ujednání Společenství v oblasti spolupráce soudů v občanských věcech.

Toto nařízení obsahuje následující hlavní ustanovení:

 • Nařízení se použije v oblasti občanského a obchodního práva, jestliže soud jednoho členského státu („dožadující soud“) požádá příslušný soud jiného členského státu („dožádaný soud“), aby získal důkazy. Zavádí nový rychlý a přímý systém předávání a vyřizování těchto žádostí mezi soudy . Každý členský stát vypracuje seznam soudů příslušných k získávání důkazů . Komise tuto informaci zveřejní v příručce.
 • Zástupci dožadujícího soudu a dotčené strany se mohou zúčastnit úkonu, kdy dožádaný soud získává důkazy. Pokud se nemohou dostavit, lze pro usnadnění jejich účasti využít moderní komunikační technologie, především videokonferenci.
 • Nařízení také stanoví, aby dožadující soud mohl získávat důkazy v jiném členském státě .
 • Nařízení stanoví přesná kritéria pro formu a obsah žádosti. Musí se podávat na určitém formuláři a musí obsahovat určité údaje, jako je jméno a adresa dotčených stran, povaha a předmět případu, popis požadovaného získání důkazů atd.
 • Nařízení upřesňuje, že žádost musí být podána v některém z úředních jazyků členského státu dožádaného soudu nebo v jiném jazyce, které dožádaný členský stát označil za jazyk, který může přijmout.
 • Žádosti musejí být vyřízeny bez prodlení a do devadesáti dnů od přijetí žádosti. Pokud žádost nelze vyřídit, dožádaný soud o tom informuje dožadující soud s uvedením důvodů, proč to není možné.
 • Možnosti odmítnutí vyřídit žádost o získání důkazů se omezují na malý počet přesně definovaných situací.

Referenční dokument

« Opatřování a provádění důkazů - Obecné informace | Právo Společenství - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 22-09-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království