Evropská komise > ESS > Výkon soudních rozhodnutí > Spojené království