Európai Bizottság > EIH > Ítéletek végrehajtása > Románia

Utolsó frissítés: 11-05-2009
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Ítéletek végrehajtása - Románia

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a végrehajtás polgári és kereskedelmi ügyekben? 1.
2. Melyek azok a feltételek, amelyek mellett végrehajtható jogcím vagy határozat kihirdethető? 2.
2.1. Az eljárás 2.1.
2.2. Anyagi jogi feltételek 2.2.
3. A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege 3.
3.1. Milyen típusú vagyontárgyak képezhetik végrehajtás tárgyát? 3.1.
3.2. Mi a végrehajtási intézkedések hatása? 3.2.
3.3. Az említett intézkedések mennyi ideig maradnak érvényben? 3.3.
4. Van-e fellebbezési lehetőség az ilyen intézkedést elrendelő határozat ellen? 4.

 

1. Mit jelent a végrehajtás polgári és kereskedelmi ügyekben?

Kérjük, adja meg a végrehajtás meghatározását!

Polgári és kereskedelmi ügyekben a végrehajtással kapcsolatos rendelkezéseket Románia polgári eljárásjogi törvénykönyvének (Codul de procedură civilă) 372-580. szakasza tartalmazza.

A román jogrendszerben a végrehajtás polgári és kereskedelmi ügyekben a második szakaszt jelenti, fő célkitűzése pedig a bírósági határozat vagy peren kívüli egyezség révén szerzett jogok tényleges és hatékony elismerésének biztosítása. Következésképpen a végrehajtási eljárás bírósági vagy nem bírósági határozat által alapított jog birtokosa számára lehetővé teszi, hogy a jogsértő (természetes vagy jogi) személyt a jog tiszteletben tartására kötelezze, és az illetékes állami hatóságok támogatásával visszaállítsa a szabályokat.

Kérjük, sorolja fel azokat a végrehajtási intézkedéseket, amelyek a jogsértőt arra kötelezhetik, hogy lépjen fel, akadályozzák őt a fellépésben, vagy fizessen bizonyos összeget!

A román polgári eljárásjogi törvénykönyv tartalmazza a közvetlen és közvetett végrehajtási intézkedések felsorolását.

A következő végrehajtási módszerek közvetlennek minősülnek, amennyiben a végrehajtandó kötelezettség tárgyára vonatkoznak:

 • ingóságok kényszerű bizományba adása, befektetett eszközök kényszerű letétbe helyezése - 572-580.1 cikk
 • intézkedés megtételére vagy az attól való elállásra vonatkozó kötelezettség végrehajtása - a polgári eljárásjogi törvénykönyv 5802 - 5805 cikke, valamint a polgári törvénykönyv (Codul civil) 1073., 1075-1077. cikke.

Amennyiben intézkedés megtételére vonatkozó kötelezettség végrehajtására kerül sor, a jogszabályok a következő végrehajtási módszereket különböztetik meg:

Lap tetejeLap teteje

 1. a kötelezettségnek az adóstól eltérő személy is eleget tehet. Ebben a helyzetben a hitelező jogosult kérni az adóst, hogy szüntesse meg a hitelező jogai megsértésének forrását, illetve engedélyt kérhet a bíróságtól arra, hogy - az adós költségére - saját maga szüntesse meg az okot. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni a „fellépési kötelezettség” esetén is
 2. a személyes kötelezettségeknek csak az adós tehet eleget; ebben az esetben a közvetlen végrehajtásra az adós vagyonára hatással bíró, közvetett kényszer útján kerül sor; polgári eljárási illeték és/vagy kártérítés fizetésére vonatkozó kötelezettség - a polgári eljárásjogi törvénykönyv 580.

A közvetett végrehajtás a végrehajtás tárgyát képező pénzösszeg megszerzését jelenti az adós ingóságainak vagy befektetett eszközeinek eladásával járó végrehajtása útján.

2. Melyek azok a feltételek, amelyek mellett végrehajtható jogcím vagy határozat kihirdethető?

2.1. Az eljárás
A bírósági és a nem bírósági határozat is végrehajtható-e?

A román jogrendszer a bírósági és a nem bírósági határozatokat egyaránt végrehajthatónak ismeri el. Így számos jogi határozattípus létezik, beleértve a közjegyzők által kiadott közokiratokat, továbbá léteznek csekkek, banki átutalási megbízások, bírságok stb.

Szükséges-e új végrehajtási utasítást kérelmezni?

Az ilyen engedélynek három feltétele van: a határozatnak kötelező erejűnek és végrehajthatónak kell lennie, valamint a bíróság által megállapított összegnek biztosnak (meghatározottnak vagy meghatározhatónak), készpénzben és esedékesnek kell lennie.

Lap tetejeLap teteje

Végrehajtási ügyekben melyik bíróság illetékes?

Általában az első bíróság, a határozatot szokásosan kihirdető bíróság illetékes.

A bírósági tisztviselők jogállása, szerepe, felelősségi köre és hatásköre

A bírósági tisztviselők jogállását, szerepét, hatáskörét és felelősségi körét a bírósági tisztviselőkről szóló - utólagosan módosított és kiegészített - 188/2000. sz. különleges, normatív törvény állapítja meg részletesen.

A végrehajtás iránti kérelmeket ügyvédnek, vagy a jogi szakma valamely más területén tevékenykedő tagjának kell benyújtania?

A végrehajtás iránti kérelmeket az érdekelt fél, illetve jogi képviselője nyújthatja be. E kérdést illetően nem léteznek kötelező rendelkezések.

Kérjük, minden egyes végrehajtási intézkedés esetében adja meg a költségek nagyságrendjét!

A Bírósági Tisztviselők Országos Egyesülete megállapítja, és az igazságügyi miniszter jóváhagyásával naprakésszé teszi a bírósági tisztviselők által nyújtott szolgáltatásokra kirótt minimális illetékeket.

A 2006. november 14-i 2550/2006. sz. igazságügyi miniszteri rendelet a nyújtott szolgáltatások következő minimális és maximális díjait állapította meg:

 1. peres eljárás igazgatási szolgáltatási díja: 20-400 RON
 2. közvetlen végrehajtás:
  • kilakoltatások: természetes személy esetében 150-2 200 RON, jogi személy esetében 5 200 RON
  • kiskorú felügyeletének odaítélése vagy lakóhelyének megállapítása: 50-1 000 RON
  • kiskorúak látogatása: 50-500 RON
  • vagyonátruházás, vagyonhatárok megállapítása, szolgalmi jogok, áruszállítás stb.: természetes személy esetében 60-2 200 RON, jogi személy esetében 5 200 RON
  • munkaterületek és épületek lebontása: természetes személy esetében 150-2 200 RON, jogi személy esetében 5 200 RON
 3. közvetett végrehajtás:
  • ingóságokat érintő behajtási eljárás:
   • a legfeljebb 1 000 RON-ig terjedő tartozás esetében 60 RON - az 50 000 RON-nál kisebb összegű tartozások esetében a díj mértéke nem haladhatja meg a 10%-ot
   • 60 RON + az 1 000 RON-t meghaladó bármely összeg 2%-a - az 50 001 és 80 000 RON közötti összegek esetén a díj mértéke 3%
   • 1 000 RON-t meghaladó tartozások esetén - a 80 001 és 100 000 RON közötti összegekre 2%, a 100 000 RON-t meghaladó összegekre 1%
  • befektetett eszközöket érintő behajtási eljárás:
   • a legfeljebb 1 000 RON összegű tartozások esetében 150 RON - az 50 000 RON-nál kisebb összegű tartozások esetén a díj mértéke nem haladhatja meg a 10%-ot
   • 150 RON + az 1 000 RON-t meghaladó bármely összeg 2%-a
   • az 50 001 és 80 000 RON közötti összegek esetében a díj mértéke 3%
   • 1 000 RON-t meghaladó tartozások esetén - a 80 001 és 100 000 RON közötti összegekre 2%, a 100 000 RON-t meghaladó összegekre 1%
 4. lefoglalás:
  • a legfeljebb 1 000 RON összegű tartozások esetében 60 RON - az 50 000 RON-nál kisebb összegű tartozások esetén a díj mértéke nem haladhatja meg a 10%-ot
  • 60 RON + az 1 000 RON-t meghaladó bármely összeg 2%-a - az 50 001 és
  • 80 000 RON közötti összeg esetén a díj mértéke 3%
  • 1 000 RON-t meghaladó tartozások esetén - a 80 001 és 100 000 RON közötti összegekre 2%, a 100 000 RON-t meghaladó összegekre 1%
 5. váltók, kötelezvények és csekkek kifizetése elmulasztásának kifogásolása: 150-400 RON
 6. de facto helyzetek és bizonyos eszközök leltárfelvételének elismerése (a polgári eljárásjogi törvénykönyv 239. szakasza): természetes személyek esetében 100-2 200 RON, jogi személyek esetében 5 200 RON
 7. a bíróság által kijelölt eszközök nyilvános árverésen történő értékesítése: 150-2 200 RON
 8. kézi zálogba vétel biztosítása: természetes személyek esetében 100-1 200 RON, jogi személyek esetében 2 200 RON
 9. végrehajtás: természetes személyek esetében 100-2 200 RON, jogi személyek esetében 2 200 RON
 10. lefoglalás biztosítása: természetes személyek esetében 100-1 200 RON, jogi személyek esetében 2 200 RON
 11. ajánlat nyilvántartásba vétele: 50-350 RON
 12. jogszabályban előírt bármely más cselekedet vagy művelet: 50-200 RON
 13. vagyonelkobzás: az elért érték 10%-a (minimális díj) - az elért érték 10%-a (maximális díj)
 14. végrehajtási intézkedések alkalmazásával kapcsolatos konzultációk: 20-200 RON.
2.2. Anyagi jogi feltételek
A törvényszéki bíróság milyen kritériumokat használ a végrehajtási intézkedés elrendelésére?

A 371. szakasz1 (3) bekezdése értelmében nem a bíróság, hanem a hitelező dönt a végrehajtás formájáról: „A végrehajtás a jogszabályban előírt bármely formában megtörténhet. Egyszerre vagy egymás után kell intézkedéseket folytatni mindaddig, amíg az elismert jog elérése, a jogszabályban előírt kamatok, bírságok vagy más összegek kifizetése, a végrehajtás költségének kifizetése végrehajtásra nem került.”

Lap tetejeLap teteje

A 3714 szakasz kimondja, hogy a végrehajtási eljárás során a hitelező és az adós a végrehajtó szerv felügyelete alatt megállapodhat arról, hogy a követelések egy része vagy egésze csak az adós pénzügyi jövedelme ellen hajtható végre, az eljárás tárgyát képező vagyontárgyak közös megegyezéssel adhatók el, illetve arról, hogy a tartozás kifizetését jogszabályban előírt alternatív módon kell teljesíteni.

Mi vonatkozik a követelésekre?

A 2.1. szakaszban előírtaknak megfelelően az ilyen engedélyezés három feltételhez kötött: a határozatnak kötelező erejűnek és véglegesnek kell lennie, a bírósági határozattal megállapított összegnek biztosnak, kifizethetőnek és esedékesnek kell lennie.

Amennyiben a határozatot más állam bírósága hozta, kiegészítő eljárást kell alkalmazni, azaz olyan határozatot, amely - vagy a 105/1992. sz. rendelet, vagy az Európai Unió tagállamai által hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 187/2003. sz. rendelet értelmében - elismeri és engedélyezi az intézkedést.

Mi vonatkozik az adósra?

A polgári eljárásjogi törvénykönyv 3713 szakasza a következőképpen rendelkezik: „Az adós jövedelme és vagyontárgyai végrehajtási intézkedések tárgyát képezhetik, ha jogszabály értelmében lefoglalhatók, de csak a hitelező jogainak végrehajtásához szükséges mértékben.

Különleges terjesztési rendszerű vagyontárgyak csak a jogszabályokban meghatározott feltételekkel összhangban foglalhatók le.”

Ami az adóst illeti, létezik egy különleges feltétel, amely kiköti, hogy végrehajtási eljárás nem hajtható végre az adós megfelelő beidézése nélkül. Léteznek más, az adósra vonatkozó egyedi rendelkezések is, például a saját ügyeik kezelésére alkalmatlannak nyilvánított kiskorú, illetve felnőtt adósokra vonatkozó rendelkezések, akik ellen végrehajtási intézkedések kezdeményezése csak abban az esetben lehetséges, ha rendelkeznek gyámmal.

Lap tetejeLap teteje

3. A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege

3.1. Milyen típusú vagyontárgyak képezhetik végrehajtás tárgyát?
Bankszámlák?

Igen.

Ingó materiális javak?

Igen.

Nyilvántartásba vett közlekedési eszközök?

Igen.

Ingatlanok?

Igen.

Egyebek?
Kérjük, említsen bizonyos árutípusokat vagy pénzbeli követeléseket, amelyekre nem vonatkoznak végrehajtási intézkedések!

Vannak bizonyos eszközök és vagyontárgyak, amelyekre nem vonatkoznak végrehajtási intézkedések. Az ingóságok tekintetében a román polgári eljárásjogi törvénykönyv 406. szakasza meghatároz minden olyan háztartási cikket és vagyontárgyat, amelyek feltétlenül szükségesek az adós és az adós családja számára, többek között a kegytárgyak, az adós és az adós családja számára a létfenntartáshoz két hónapig szükséges élelmiszerek és fűszerek, valamint az adós és az adós családja számára télen három hónapig a fűtéshez szükséges dolgok.

Ezen túlmenően az adós bére vagy nyugdíja végrehajtás tárgyát képezheti, de csak bizonyos mértékben, mégpedig a tartási követelések esetében havi nettó bérének fele, valamint más követeléstípusok esetében havi nettó bérének legfeljebb egyharmada.

Ezenkívül létezik olyan jövedelemtípus, amely mentesül a végrehajtás alól: haláleset, illetve terhesség esetén a nőknek közvetlenül a terhesség után nyújtott támogatás, beteg gyermekről gondoskodó személyeknek nyújtott támogatás, napidíjak, bármely más, különleges juttatás, valamint a felsőoktatási ösztöndíjak.

Lap tetejeLap teteje

3.2. Mi a végrehajtási intézkedések hatása?
 • Az intézkedés betartását elmulasztó adós számára:
  • vagyontárgyának eladása még mindig érvényes-e?
  • sújtható-e szankciókkal?

A polgári eljárásjogi törvénykönyv 1082 szakaszának második alszakasza a következőket állapítja meg:

„A szokásos végrehajtási eljárásra vonatkozó szabályok betartásának bármely személy általi elmulasztását - a felperes kérésére - a végrehajtó bíróság elnöke 50-től 500 RON összegig terjedő bírsággal sújtja.

A büntetés kivetésekor a jogsértés jellege is megállapításra kerül.”

Ugyanakkor a büntető törvénykönyv értelmében a bírósági határozat végrehajtásának akadályozása bűncselekménynek minősül.

 • Harmadik felekkel szemben:
  • a banknak milyen kötelezettségei vannak az információterjesztésre és a számlák letiltására vonatkozóan?

A polgári eljárásjogi törvénykönyv 3732 szakaszának 2-4. alszakasza értelmében „a végrehajtó bíróság vagy a bírósági tisztviselő kérésére az adósnak pénzösszeggel tartozó, vagy a bírósági végrehajtási eljárás tárgyát képező, bizonyos vagyontárgyait birtokló személyek biztosítják a végrehajtás céljaira szükséges információkat.

Ezenkívül a végrehajtó bíróság vagy a bírósági tisztviselő kérésére az intézmények, a bankok és bármely más személyek még abban az esetben is írásbeli értesítést adnak a végrehajtás céljaihoz szükséges adatokról és információkról, ha külön jogszabályok másként rendelkeznek. A bírósági tisztviselő vagy az érdekelt fél kérésére a végrehajtó bíróság megteheti a 108. szakasz 1. alszakasza (1) bekezdésében és (2) bekezdése f) pontjában, valamint a 108. szakasz 3. alszakaszában megállapított intézkedéseket.

Lap tetejeLap teteje

Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a végrehajtó bíróság és a bírósági tisztviselő biztosítja a megszerzett információk bizalmas kezelését.”

Milyen szankciók vonatkoznak az intézkedést elrendelő végzés megsértésére?

A bírósági tisztviselő vagy az érdekelt fél kérésére a végrehajtó bíróság megteheti a 108. szakasz 1. alszakasza (1) bekezdésében és (2) bekezdése f) pontjában, valamint a 108. szakasz 3. alszakaszában megállapított intézkedéseket. Bírságok is kivethetők és végrehajthatók.

3.3. Az említett intézkedések mennyi ideig maradnak érvényben?
 • Jogszabályok rendelkeznek-e korlátozott időtartamról, vagy azt bírósági végzés állapítja meg?

4. Van-e fellebbezési lehetőség az ilyen intézkedést elrendelő határozat ellen?

Végrehajtás elleni fellebbezés

 1. kifejezetten a végrehajtási fellépések ellen
 2. a végrehajtási okirat ellen - azaz a végrehajtás hatóköre vagy végrehajtása ellen.
Ki támadhatja meg ezt a határozatot?

Bármely érdekelt személy - tehát elsősorban az adós.

Melyik az az illetékes bíróság, amelyhez az ilyen fellebbezést be kell nyújtani?

A végrehajtó bíróság (az a) esetben rendszerint a polgári eljárásjogi törvénykönyv 373. szakaszának második francia bekezdése szerinti elsőfokú bíróság).

A b) esetben a végleges odaítélő határozatot kihirdető bíróság.

Lap tetejeLap teteje

Milyen határidő áll rendelkezésre a határozat elleni fellebbezésre?

A polgári eljárásjogi törvénykönyv 401. szakasza

Fellebbezés a következő időpontoktól számított 15 napon belül nyújtható be:

 1. a fellebbező fél tudomást szerez az általa megtámadott végrehajtási végzésről, illetve valamely végrehajtási végzés betartásának elutasításáról;
 2. az érdekelt fél - az ügytől függően - tájékoztatást vagy értesítést kapott a lefoglalás megindításáról. A rendszeres jövedelem letiltása esetén az adós számára fellebbezésre engedélyezett időszak legkésőbb azon a napon kezdődik, amikor a harmadik fél ebből a jövedelemből az első összeget letiltja;
 3. a végrehajtást megtámadó adós megkapta az okiratot, vagy azon a napon, amikor elismerte az első végrehajtási határozatot, olyan esetekben, amikor nem kapta meg az okiratot, a végzés végrehajtására idézés nélkül kerül sor.

A végrehajtási okirat jelentésének, hatályának vagy alkalmazásának magyarázatára vonatkozó fellebbezések a végrehajtás kérelmezésére megadott határidőn belül bármikor benyújthatók.

Harmadik felek valamely - végrehajtás tárgyát képező - vagyontárgy feletti tulajdonjogi vagy egyéb dologi jogi követeléseit érintő fellebbezések az eladástól vagy a vagyontárgy végrehajtás keretében történő elszállításának napjától számított 15 napon belül nyújthatók be.

A második francia bekezdésben meghatározott határidőn belüli fellebbezés elmulasztása - a jogszabályoknak megfelelően benyújtott külön kérelem benyújtása útján - nem akadályozza a harmadik felet jogainak gyakorlásában.

Milyen hatással jár az említett fellebbezés?

A polgári eljárásjogi törvénykönyv 404. szakasza

(1) Amennyiben a bíróság engedélyezi a végrehajtás elleni fellebbezést - az ügytől függően -, vagy érvényteleníti a végrehajtási okiratot, vagy elrendeli annak módosítását, megsemmisítését vagy a végrehajtás megszüntetését, a végrehajtási okirat megsemmisítését vagy magyarázatát, vagy annak a végrehajtási végzésnek a végrehajtását, amelynek teljesítését elutasították.

 (1^1) Amennyiben a végrehajtás megindítását vagy lefolytatását a végrehajtó indokolatlanul utasítja el, ha az adott cselekedet nem bűncselekmény, a 399. szakasz alapján értesített végrehajtó bíróság büntetéssel sújthatja a végrehajtót (…), továbbá - az érdekelt fél kérésére - kártérítést vethet ki az így bekövetkezett jogsértésre.

(2) Fellebbezés elutasítása esetén a fellebbező fél - kérésre - kötelezhető arra, hogy kártérítést fizessen a végrehajtási késedelem miatt felmerült veszteségekért, továbbá amennyiben a fellebbezés benyújtása rosszhiszeműen történt, bírságot kell fizetnie.

További információk

 • http://www.executori.ro/ română
 • http://www.just.ro/ română

« Ítéletek végrehajtása - Általános információk | Románia - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 11-05-2009

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság