Evropska komisija > EPM > Izvršitev sodb > Portugalska

Zadnja sprememba: 24-08-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Izvršitev sodb - Portugalska

Zadnjo posodobitev besedila najdete na português
 

KAZALO

1. Kaj pomeni izvršitev v civilnih in gospodarskih zadevah? 1.
2. Kateri so pogoji za izdajo izvršljivega pravnega naslova ali odločbe? 2.
2.1. Izvršljivi pravni naslovi ali odločbe 2.1.
2.2. Obvezna vključitev sodišč 2.2.
2.3. Sodna pristojnost 2.3.
2.4. Organ za izvršitev 2.4.
2.5. Uporaba odvetnika 2.5.
2.6. Stroški izvršitve 2.6.
2.7. Merila sodišča za odobritev izvršilnega ukrepa 2.7.
2.7.1. V zvezi s terjatvijo 2.7.1.
2.7.2. V zvezi z dolžnikom 2.7.2.
3. Kaj sta cilj in narava izvršilnih ukrepov? 3.
3.1. Katere vrste premoženja so lahko predmet izvršitve? 3.1.
3.2. Kakšni so učinki izvršilnih ukrepov? 3.2.
3.2.1. Za dolžnika, ki tega ukrepa ne izpolni 3.2.1.
3.2.1.1. Ali je razpolaganje z njegovim premoženjem utemeljeno? 3.2.1.1.
3.2.1.2. Ali se zoper dolžnika odredijo sankcije? 3.2.1.2.
3.2.2. Za tretje osebe 3.2.2.
3.2.2.1. Katere obveznosti ima banka v zvezi z razkritjem informacij in rubežem računov? 3.2.2.1.
3.2.2.2. Kakšne so sankcije za nespoštovanje naloga o odobritvi ukrepa? 3.2.2.2.
3.2.3. Kolikšna je veljavnost takšnih ukrepov? Ali zakon določa kakršne koli roke ali je rok določen z nalogom sodišča? 3.2.3.
4. Ali se je mogoče pritožiti zoper odločbo o odobritvi takšnega ukrepa? 4.
4.1. Kdo lahko izpodbija to odločbo? 4.1.
4.2. Pri katerem sodišču je treba vložiti pritožbo? 4.2.
4.3. Kolikšen je rok za vložitev takšne pritožbe? 4.3.
4.4. Kakšen je učinek takšne pritožbe? 4.4.

 

1. Kaj pomeni izvršitev v civilnih in gospodarskih zadevah?

V tem smislu je izvršitev pravno dejanje, s katerim državljan ali pravna oseba poziva sodišče, da sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi učinkovita nadomestila kot odškodnine za kršitev ene od njegovih ali njenih pravic. Izvršitev je zato zahteva po sodni poti za izpolnitev obveznosti in za dejansko izvršitev te zahteve.

Izvršitev je lahko povezana s plačilom denarnega zneska, izročitvijo posameznega predmeta in izpolnitvijo pozitivne ali negativne obveznosti, tj. obveznosti, da se nekaj stori ali opusti.

V primeru izvršitve za izročitev posameznega predmeta in v primeru izvršitve za izpolnitev obveznosti velja, da če stranka, zoper katero se zahteva izvršitev, ne izpolni obveznosti, se ta spremeni v izvršitev za plačilo denarnega zneska.

Pri slednji vrsti ukrepa velja, da se zarubi dolžnikovo premoženje ali se odvzamejo njegove pravice – v posebnih primerih pa tudi premoženje ali pravice tretjih oseb, če dolžnik ne plača prostovoljno. To se zgodi, če je premoženje povezano s poroštvom za posojilo ali je predmet dejanja, izvedenega v škodo upnika. Potem se denar neposredno izroči upniku ali se nanj prenese zarubljeno premoženje ali se mu plača znesek, vzet od dohodka, ali se premoženje proda, iztržek pa se preda upniku.

2. Kateri so pogoji za izdajo izvršljivega pravnega naslova ali odločbe?

enforce_judgement_por_sl_pdf2 PDF File (PDF File 114 KB)
2.1. Izvršljivi pravni naslovi ali odločbe
2.2. Obvezna vključitev sodišč
2.3. Sodna pristojnost
2.4. Organ za izvršitev
2.5. Uporaba odvetnika
2.6. Stroški izvršitve
2.7. Merila sodišča za odobritev izvršilnega ukrepa

2.7.1. V zvezi s terjatvijo

2.7.2. V zvezi z dolžnikom

3. Kaj sta cilj in narava izvršilnih ukrepov?

enforce_judgement_por_sl_pdf3 PDF File (PDF File 134 KB)
3.1. Katere vrste premoženja so lahko predmet izvršitve?
3.2. Kakšni so učinki izvršilnih ukrepov?

3.2.1. Za dolžnika, ki tega ukrepa ne izpolni

3.2.1.1. Ali je razpolaganje z njegovim premoženjem utemeljeno?

3.2.1.2. Ali se zoper dolžnika odredijo sankcije?

3.2.2. Za tretje osebe

3.2.2.1. Katere obveznosti ima banka v zvezi z razkritjem informacij in rubežem računov?

3.2.2.2. Kakšne so sankcije za nespoštovanje naloga o odobritvi ukrepa?

3.2.3. Kolikšna je veljavnost takšnih ukrepov? Ali zakon določa kakršne koli roke ali je rok določen z nalogom sodišča?

4. Ali se je mogoče pritožiti zoper odločbo o odobritvi takšnega ukrepa?

enforce_judgement_por_sl_pdf4 PDF File (PDF File 103 KB)
4.1. Kdo lahko izpodbija to odločbo?
4.2. Pri katerem sodišču je treba vložiti pritožbo?
4.3. Kolikšen je rok za vložitev takšne pritožbe?
4.4. Kakšen je učinek takšne pritožbe?

Nadaljnje informacije

Dodatne informacije na to temo so na voljo na naslednjih spletnih straneh:

 • Supremo Tribunal de Justiça (Vrhovno sodišče), English - français - português
 • Tribunal Constitucional (Ustavno sodišče), português
 • Ministério da Justiça (Ministrstvo za pravosodje), English - português
 • Tribunal da Relação de Lisboa (Pritožbeno sodišče mesta Lizbona), português
 • Tribunal da Relação de Coimbra (Pritožbeno sodišče mesta Coimbra), português
 • Tribunal da Relação de Évora (Pritožbeno sodišče mesta Évora), English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto (Pritožbeno sodišče mesta Oporto), português
 • Procuradoria Geral da República (Urad državnega tožilca), português
 • Centro de Estudos Judiciários (Center za pravne študije; pravni subjekt, odgovoren za usposabljanje portugalskih sodnikov), English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (Generalni direktorat za pravosodje; med drugim zagotavlja informacije o kontaktnih podatkih in krajevni pristojnosti sodišč ter ponuja dostop do spletne strani sodnih uradnikov); English - português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (Urad za zakonodajno politiko in načrtovanje ministrstva za pravosodje); English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado (Generalni direktorat za registre in notariate), português
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses (Sindikalno združenje portugalskih sodnikov), português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (Sindikat sodnikov pri državnem tožilstvu), português
 • Ordem dos Advogados (Odvetniška zbornica Portugalske), português
 • Base de legislação «on-line» (spletna zbirka zakonodaje); vsebuje vse zakone in obvestila, objavljene v prvi seriji vladnega uradnega lista „I Série do Diário da República“ od 1. 1. 1970 dalje; zagotavlja prost dostop do zakonodaje, objavljene v „I Série“ od 1. 1. 2000 dalje, português
 • Câmara dos Solicitadores (Zbornica pravnih zastopnikov). português

« Izvršitev sodb - Splošne informacije | Portugalska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 24-08-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo