Europos Komisija > ETIT > Teismo sprendimų vykdymas > Portugalija

Naujausia redakcija: 24-08-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismo sprendimų vykdymas - Portugalija

Vėliausiai atnaujintoteksto peržiūrai prašome pasirinkti português
 

TURINIO LENTELE

1. Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose? 1.
2. Kokiomis sąlygomis gali būti suteikta teisė vykdyti teismo sprendimus arba priimtas sprendimas dėl teismo sprendimų vykdymo? 2.
2.1. Teisės arba sprendimai vykdyti teismo sprendimus 2.1.
2.2. Privalomas teismų dalyvavimas 2.2.
2.3. Jurisdikcija 2.3.
2.4. Teismo sprendimų vykdytojas 2.4.
2.5. Teisininko dalyvavimas 2.5.
2.6. Teismo sprendimų vykdymo išlaidos 2.6.
2.7. Kriterijai, kuriais vadovaudamasis teismas priima sprendimą taikyti konkrečią teismo sprendimo vykdymo priemonę 2.7.
2.7.1. dėl reikalavimo 2.7.1.
2.7.2. dėl skolininko 2.7.2.
3. Teismo sprendimų vykdymo priemonių dalykas ir pobūdis 3.
3.1. Kokioms turto rūšims gali būti taikomos teismo sprendimų vykdymo priemonės? 3.1.
3.2. Koks yra teismo sprendimų vykdymo priemonių dalykas ir pobūdis? 3.2.
3.2.1. skolininko, kuris nesilaiko priemonės, atžvilgiu? 3.2.1.
3.2.1.1. Ar jis teisėtai disponuoja turtu? 3.2.1.1.
3.2.1.2. Ar jam yra taikomos sankcijos? 3.2.1.2.
3.2.2. trečiųjų šalių atžvilgiu? 3.2.2.
3.2.2.1. Kokie yra banko įsipareigojimai dėl informacijos atskleidimo ir sąskaitų arešto? 3.2.2.1.
3.2.2.2. Kokios sankcijos yra taikomos už nutarties, kuria yra skiriama priemonė, nepaisymą? 3.2.2.2.
3.2.3. Koks yra tokių priemonių galiojimas? Ar įstatymuose arba teismo nutartyje yra nustatytas ribotas galiojimo terminas? 3.2.3.
4. Ar įmanoma apskųsti tokią priemonę patvirtinantį sprendimą? 4.
4.1. Kas gali užginčyti šį sprendimą? 4.1.
4.2. Kuriam kompetentingam teismui turi būti pateiktas apeliacinis skundas? 4.2.
4.3. Per kiek laiko toks apeliacinis skundas turi būti pateiktas? 4.3.
4.4. Koks yra tokio apeliacinio skundo poveikis? 4.4.

 

1. Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Šiame skyriuje aptariamame kontekste teismo sprendimų vykdymas yra ieškinio pateikimas teismui, kuriuo pilietis arba juridinis asmuo reikalauja, kad teismas imtųsi tinkamų priemonių ir užtikrintų veiksmingą nuostolių atlyginimą – kompensuotų vienos iš jo teisių pažeidimą. Taigi tai yra teisiniais būdais pateikiamas reikalavimas įvykdyti įsipareigojimą ir šio reikalavimo įvykdymas iš tikrųjų.

Teismo sprendimai vykdomi sumokant pinigų suma, perduodant konkretų daiktą arba vykdant teigiamą arba neigiamą įsipareigojimą, t. y. įsipareigojimą atlikti tam tikrus veiksmus arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų.

Teismo sprendimų dėl konkretaus daikto perdavimo arba įsipareigojimo vykdymo atvejais, jeigu šalis, kurios atžvilgiu reikalaujama įvykdyti teismo sprendimą, neįvykdo įsipareigojimo, tokių teismo sprendimų vykdymas bus pakeistas teismo sprendimo dėl pinigų sumos sumokėjimo vykdymu.

Taikant šią priemonę, jeigu skolininkas nemoka savo noru, yra konfiskuojamas jo turtas arba teisės ir konkrečiais atvejais – trečiųjų šalių turtas arba teisės. Tokia priemonė taikoma, kai turtas yra susijęs su skolos garantija arba tokiam turtui yra pritaikomas kreditoriui žalingas veiksmas. Po to pinigai yra tiesiogiai perduodami kreditoriui arba jam yra paskiriamas konfiskuotas turtas, arba sumokamos nuo pajamų atskaitytos sumos, arba turtas yra parduodamas ir įplaukos yra perduodamos kreditoriui.

2. Kokiomis sąlygomis gali būti suteikta teisė vykdyti teismo sprendimus arba priimtas sprendimas dėl teismo sprendimų vykdymo?

enforce_judgement_por_lt_pdf2 PDF File (PDF File 124 KB)
2.1. Teisės arba sprendimai vykdyti teismo sprendimus
2.2. Privalomas teismų dalyvavimas
2.3. Jurisdikcija
2.4. Teismo sprendimų vykdytojas
2.5. Teisininko dalyvavimas
2.6. Teismo sprendimų vykdymo išlaidos
2.7. Kriterijai, kuriais vadovaudamasis teismas priima sprendimą taikyti konkrečią teismo sprendimo vykdymo priemonę

2.7.1. dėl reikalavimo

2.7.2. dėl skolininko

3. Teismo sprendimų vykdymo priemonių dalykas ir pobūdis

enforce_judgement_por_lt_pdf3 PDF File (PDF File 144 KB)
3.1. Kokioms turto rūšims gali būti taikomos teismo sprendimų vykdymo priemonės?
3.2. Koks yra teismo sprendimų vykdymo priemonių dalykas ir pobūdis?

3.2.1. skolininko, kuris nesilaiko priemonės, atžvilgiu?

3.2.1.1. Ar jis teisėtai disponuoja turtu?

3.2.1.2. Ar jam yra taikomos sankcijos?

3.2.2. trečiųjų šalių atžvilgiu?

3.2.2.1. Kokie yra banko įsipareigojimai dėl informacijos atskleidimo ir sąskaitų arešto?

3.2.2.2. Kokios sankcijos yra taikomos už nutarties, kuria yra skiriama priemonė, nepaisymą?

3.2.3. Koks yra tokių priemonių galiojimas? Ar įstatymuose arba teismo nutartyje yra nustatytas ribotas galiojimo terminas?

4. Ar įmanoma apskųsti tokią priemonę patvirtinantį sprendimą?

enforce_judgement_por_lt_pdf4 PDF File (PDF File 111 KB)
4.1. Kas gali užginčyti šį sprendimą?
4.2. Kuriam kompetentingam teismui turi būti pateiktas apeliacinis skundas?
4.3. Per kiek laiko toks apeliacinis skundas turi būti pateiktas?
4.4. Koks yra tokio apeliacinio skundo poveikis?

Papildoma informacija

Papildomos informacijos šia tema galima rasti šiuose tinklalapiuose:

 • Supremo Tribunal de Justiça (Aukščiausiasis teisingumo teismas); English - français - português
 • Tribunal Constitucional (Konstitucinis teismas); português
 • Ministério da Justiça (Teisingumo ministerija); English - português
 • Tribunal da Relação de Lisboa (Lisabonos apeliacinis teismas); português
 • Tribunal da Relação de Coimbra (Koimbros apeliacinis teismas); português
 • Tribunal da Relação de Évora (Evoros apeliacinis teismas); English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto (Porto apeliacinis teismas); português
 • Procuradoria Geral da República (Generalinė prokuratūra); português
 • Centro de Estudos Judiciários (Teisės studijų centras; už Portugalijos teisėjų ir magistratų teismo teisėjų mokymą atsakinga institucija); English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (Teismų administravimo generalinis direktoratas; be kita ko, teikia informaciją apie teismų kontaktinius duomenis ir jų geografinę jurisdikciją, taip pat suteikia galimybę naudotis teismo pareigūnų tinklalapiu); English - português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (Teisingumo ministerijos Įstatymų leidybos politikos ir planavimo biuras); English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado (Protokolų ir notarų generalinis direktoratas); português
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses (Portugalijos teisėjų profesinė asociacija); português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (Prokuratūros tarnautojų sąjunga); português
 • Ordem dos Advogados (Portugalijos advokatūros asociacija); português
 • Elektroninė įstatymų duomenų bazė (saugomi visi įstatymai ir pranešimai, nuo 1970 m. sausio 1 d. paskelbti vyriausybės oficialiojo leidinio I serijoje („I Série do Diário da República“); suteikia galimybę nemokamai peržiūrėti leidinyje „I Série“ nuo 2000 m. sausio 1 d. paskelbus įstatymus); português
 • Câmara dos Solicitadores (Advokatų rūmai). português

« Teismo sprendimų vykdymas - Bendro pobūdžio informacija | Portugalija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 24-08-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė