Európai Bizottság > EIH > Ítéletek végrehajtása > Portugália

Utolsó frissítés: 24-08-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Ítéletek végrehajtása - Portugália

A frissitett változat megtekinthetö português
 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a végrehajtás polgári és kereskedelmi ügyekben? 1.
2. Melyek azok a feltételek, amelyek mellett végrehajtható jogcím vagy határozat kibocsátható? 2.
2.1. Végrehajtható jogcímek vagy határozatok 2.1.
2.2. A bíróságok kötelező bevonása 2.2.
2.3. Illetékesség 2.3.
2.4. Végrehajtó 2.4.
2.5. Ügyvédi képviselet igénybevétele 2.5.
2.6. Végrehajtási költségek 2.6.
2.7. A végrehajtási intézkedések bíróság általi elrendelésének szempontjai 2.7.
2.7.1. Az igény vonatkozásában 2.7.1.
2.7.2. Az adós vonatkozásában 2.7.2.
3. A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege 3.
3.1. Milyen fajtájú vagyontárgyakra lehet végrehajtást vezetni? 3.1.
3.2. Mi a végrehajtási intézkedések hatása? 3.2.
3.2.1. Az intézkedésnek eleget nem tevő adós irányában? 3.2.1.
3.2.1.1. Érvényes-e a vagyontárgyak feletti rendelkezés? 3.2.1.1.
3.2.1.2. Szankcionálják-e az adóst? 3.2.1.2.
3.2.2. Harmadik személyekkel szemben? 3.2.2.
3.2.2.1. Melyek a bank kötelezettségei az információszolgáltatás és a számlák zárolása vonatkozásában? 3.2.2.1.
3.2.2.2. Melyek az intézkedést elrendelő határozat figyelmen kívül hagyásának szankciói? 3.2.2.2.
3.2.3. Mennyi ideig maradnak az ilyen intézkedések érvényben? Van-e erre jogszabályi vagy a bíróság végzésében megadott határidőkeret? 3.2.3.
4. Van-e fellebbezési lehetőség az ilyen intézkedést elrendelő határozat ellen? 4.
4.1. Ki támadhatja meg a határozatot? 4.1.
4.2. Melyik az az illetékes bíróság, amelyhez a fellebbezést be kell nyújtani? 4.2.
4.3. Milyen határidőn belül kell benyújtani az ilyen fellebbezést? 4.3.
4.4. Mi a hatása egy ilyen fellebbezésnek? 4.4.

 

1. Mit jelent a végrehajtás polgári és kereskedelmi ügyekben?

Az általunk tárgyalt összefüggésben a végrehajtás olyan jogi intézkedés, amelyen keresztül a polgár vagy jogi személy felkéri a bíróságot a megfelelő intézkedések megtételére annak biztosítására, hogy jogai megsértésének ellentételezésére hatékony jóvátételre kerül sor. Ennélfogva ez egy jogi csatornákon keresztül tett követelés egy kötelezettség teljesítésére és a követelés tényleges kikényszerítésére.

A végrehajtás vonatkozhat pénzösszeg megfizetésére, egy adott dolog átadására, és pozitív vagy negatív, azaz cselekvésre vagy tartózkodásra irányuló kötelezettség teljesítésére.

Mind a dolog átadására irányuló, mind a valamely kötelezettség teljesítésére irányuló végrehajtás esetében a kötelezettség teljesítésének elmulasztásakor az pénzösszeg megfizetésére irányuló kötelezettséggé kerül átalakításra.

Ez utóbbi fajtájú intézkedés esetében az adós önkéntes fizetésének elmaradásakor lefoglalják vagyontárgyait vagy jogait, és sajátos esetekben harmadik személyek vagyontárgyait és jogosultságait is. Ez akkor történik, ha a vagyontárgyak egy kölcsön garantálásához kapcsolódnak, vagy a hitelező kárára végrehajtott cselekmény tárgyát képezik. Ezt követően a pénzt közvetlenül a hitelezőnek adják át, vagy a lefoglalt vagyontárgyakat kiutalják neki, vagy a jövedelemből letiltott összegeket kifizetik, vagy pedig a vagyontárgyakat eladják és az ebből befolyt bevételt továbbítják a hitelezőnek.

Lap tetejeLap teteje

2. Melyek azok a feltételek, amelyek mellett végrehajtható jogcím vagy határozat kibocsátható?

enforce_judgement_por_hu_pdf2 PDF File (PDF File 86 KB)
2.1. Végrehajtható jogcímek vagy határozatok
2.2. A bíróságok kötelező bevonása
2.3. Illetékesség
2.4. Végrehajtó
2.5. Ügyvédi képviselet igénybevétele
2.6. Végrehajtási költségek
2.7. A végrehajtási intézkedések bíróság általi elrendelésének szempontjai

2.7.1. Az igény vonatkozásában

2.7.2. Az adós vonatkozásában

3. A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege

enforce_judgement_por_hu_pdf3 PDF File (PDF File 137 KB)
3.1. Milyen fajtájú vagyontárgyakra lehet végrehajtást vezetni?
3.2. Mi a végrehajtási intézkedések hatása?

3.2.1. Az intézkedésnek eleget nem tevő adós irányában?

3.2.1.1. Érvényes-e a vagyontárgyak feletti rendelkezés?

3.2.1.2. Szankcionálják-e az adóst?

3.2.2. Harmadik személyekkel szemben?

3.2.2.1. Melyek a bank kötelezettségei az információszolgáltatás és a számlák zárolása vonatkozásában?

3.2.2.2. Melyek az intézkedést elrendelő határozat figyelmen kívül hagyásának szankciói?

3.2.3. Mennyi ideig maradnak az ilyen intézkedések érvényben? Van-e erre jogszabályi vagy a bíróság végzésében megadott határidőkeret?

4. Van-e fellebbezési lehetőség az ilyen intézkedést elrendelő határozat ellen?

enforce_judgement_por_hu_pdf4 PDF File (PDF File 105 KB)
4.1. Ki támadhatja meg a határozatot?
4.2. Melyik az az illetékes bíróság, amelyhez a fellebbezést be kell nyújtani?
4.3. Milyen határidőn belül kell benyújtani az ilyen fellebbezést?
4.4. Mi a hatása egy ilyen fellebbezésnek?

További információk

E tárgykörről az alábbi internetes oldalakon található további információ:

 • Supremo Tribunal de Justiça (Legfelsőbb Bíróság); English - français - português
 • Tribunal Constitucional (Alkotmánybíróság); português
 • Ministério da Justiça (Igazságügyi Minisztérium); English - português
 • Tribunal da Relaçăo de Lisboa (a Lisszaboni Fellebbviteli Bíróság); português
 • Tribunal da Relaçăo de Coimbra (a Coimbrai Fellebbviteli Bíróság); português
 • Tribunal da Relaçăo de Évora (az Évorai Fellebbviteli Bíróság); English - français - português
 • Tribunal da Relaçăo do Porto (A Portói Fellebbviteli Bíróság); português
 • Procuradoria Geral da República (A Legfőbb Ügyész Hivatala); português
 • Centro de Estudos Judiciários (Jogi Tanulmányok Központja; a portugál bírák és békebírák képzéséért felelős testület); English - français - português
 • Direcçăo Geral da Administraçăo da Justiça (Az Igazságszolgáltatási Igazgatás Főigazgatósága; egyebek mellett információt szolgáltat a bíróságok elérhetőségéről és a területi illetékességről, és hozzáférést biztosít a bírósági hivatalnokok internetes oldalához); English - português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (Az Igazságügyi Minisztérium Jogalkotás-politikai és Tervezési Hivatala); English - português
 • Direcçăo Geral dos Registos e do Notariado (A Nyilvántartási és Közjegyzői Főigazgatóság); português
 • Associaçăo Sindical dos Juizes Portugueses (A Portugál Bírák Szakszervezete); português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (A Közvádló Békebírák Szakszervezete); português
 • Ordem dos Advogados (A Portugál Ügyvédi Kamarák Szövetsége); português
 • Online jogszabálygyűjtemény (Az „I Série do Diário da República”-ban (Kormányzati Közlöny, I. Sorozat) 1970.1.1. óta megjelent valamennyi jogszabályt és értesítést tartalmazza; ingyenes hozzáférést biztosít az I. Sorozatban 2000.1.1. óta megjelent jogszabályokhoz). português
 • Câmara dos Solicitadores (Ügyvédi Kamara). português

« Ítéletek végrehajtása - Általános információk | Portugália - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 24-08-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság