Evropská komise > ESS > Výkon soudních rozhodnutí > Portugalsko

Poslední aktualizace: 24-08-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Výkon soudních rozhodnutí - Portugalsko

Pośledni aktualizacje viz português
 

OBSAH

1. Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních? 1.
2. Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí? 2.
2.1. Vykonatelné tituly nebo rozhodnutí 2.1.
2.2. Povinné zapojení soudu 2.2.
2.3. Soudní pravomoc 2.3.
2.4. Činitel pověřený výkonem soudních rozhodnutí 2.4.
2.5. Využití služeb právníka 2.5.
2.6. Náklady na výkon soudních rozhodnutí 2.6.
2.7. Kritéria používaná soudem k uvalení donucovacího opatření 2.7.
2.7.1. Vzhledem k nároku 2.7.1.
2.7.2. Vzhledem k dlužníkovi 2.7.2.
3. Předmět a charakter donucovacích opatření 3.
3.1. Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí? 3.1.
3.2. Jaké jsou účinky donucovacích opatření? 3.2.
3.2.1. Vzhledem k dlužníkovi, který opatření nedodržuje 3.2.1.
3.2.1.1. Je nakládání s jeho majetkem platné? 3.2.1.1.
3.2.1.2. Je vystaven sankcím? 3.2.1.2.
3.2.2. Vzhledem k třetím stranám 3.2.2.
3.2.2.1. Jaké jsou povinnosti banky z hlediska poskytování informací a obstavení účtů? 3.2.2.1.
3.2.2.2. Jaké jsou sankce za pohrdání příkazem, kterým se uvaluje dotčené opatření? 3.2.2.2.
3.2.3. Jaká je platnost těchto opatření? Stanoví zákon nebo soudní příkaz nějaké vymezené období? 3.2.3.
4. Je možno se proti rozhodnutí o uvalení takového opatření odvolat? 4.
4.1. Kdo může napadnout toto rozhodnutí? 4.1.
4.2. Který soud je příslušný k podání odvolání? 4.2.
4.3. V jaké lhůtě je třeba podat odvolání? 4.3.
4.4. Jaké jsou účinky tohoto odvolání? 4.4.

 

1. Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

V souvislosti, kterou se tady zabýváme, představuje výkon soudních rozhodnutí soudní řízení, jehož prostřednictvím může fyzická nebo právnická osoba požádat soud, aby přijal příslušná opatření, která zajistí účinné odškodnění za porušení některého jejího práva. Jedná se tedy o žádost podanou právní cestou, aby byla splněna určitá povinnost, a skutečné vykonání této žádosti.

Výkon soudních rozhodnutí se může vztahovat k zaplacení peněžní částky, předání určité věci a splnění pozitivní nebo negativní povinnosti, to jest povinnosti něco vykonat nebo se zdržet konání.

Ať je účelem výkonu soudního rozhodnutí vydání určité věci, nebo splnění určité povinnosti, pokud ji strana, na níž se daná povinnost vymáhá, nesplní, změní se tento výkon ve výkon rozhodnutí za účelem zaplacení peněžní částky.

V rámci tohoto typu řízení, pokud dlužník dobrovolně nezaplatí, dojde k zabavení jeho majetku nebo práv a ve zvláštních případech i majetku nebo nároků třetích stran. To nastává, pokud je majetek spojen se zárukou za půjčku nebo je předmětem žaloby v neprospěch věřitele. Pak jsou peníze předány přímo věřiteli nebo je na něj převeden zabavený majetek nebo mu jsou zaplaceny částky stržené z příjmu nebo je majetek prodán a výtěžek z prodeje připsán věřiteli.

2. Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí?

enforce_judgement_por_cs_pdf2 PDF File (PDF File 93 KB)
2.1. Vykonatelné tituly nebo rozhodnutí
2.2. Povinné zapojení soudu
2.3. Soudní pravomoc
2.4. Činitel pověřený výkonem soudních rozhodnutí
2.5. Využití služeb právníka
2.6. Náklady na výkon soudních rozhodnutí
2.7. Kritéria používaná soudem k uvalení donucovacího opatření

2.7.1. Vzhledem k nároku

2.7.2. Vzhledem k dlužníkovi

3. Předmět a charakter donucovacích opatření

enforce_judgement_por_cs_pdf3 PDF File (PDF File 146 KB)
3.1. Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?
3.2. Jaké jsou účinky donucovacích opatření?

3.2.1. Vzhledem k dlužníkovi, který opatření nedodržuje

3.2.1.1. Je nakládání s jeho majetkem platné?

3.2.1.2. Je vystaven sankcím?

3.2.2. Vzhledem k třetím stranám

3.2.2.1. Jaké jsou povinnosti banky z hlediska poskytování informací a obstavení účtů?

3.2.2.2. Jaké jsou sankce za pohrdání příkazem, kterým se uvaluje dotčené opatření?

3.2.3. Jaká je platnost těchto opatření? Stanoví zákon nebo soudní příkaz nějaké vymezené období?

4. Je možno se proti rozhodnutí o uvalení takového opatření odvolat?

enforce_judgement_por_cs_pdf4 PDF File (PDF File 113 KB)
4.1. Kdo může napadnout toto rozhodnutí?
4.2. Který soud je příslušný k podání odvolání?
4.3. V jaké lhůtě je třeba podat odvolání?
4.4. Jaké jsou účinky tohoto odvolání?

Bližší informace

Další informace na toto téma lze najít na následujících internetových stránkách:

 • Supremo Tribunal de Justiça (Nejvyšší soud); English - français - português
 • Tribunal Constitucional (Ústavní soud); português
 • Ministério da Justiça (Ministerstvo spravedlnosti); English - português
 • Tribunal da Relação de Lisboa (Odvolací soud v Lisabonu); português
 • Tribunal da Relação de Coimbra (Odvolací soud v Coimbře); português
 • Tribunal da Relação de Évora (Odvolací soud v Évoře); English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto (Odvolací soud v Portu); português
 • Procuradoria Geral da República (Úřad generálního prokurátora); português
 • Centro de Estudos Judiciários (Středisko právnických studií; subjekt odpovědný za vzdělávání portugalských soudců a nižších soudců); English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (Generální ředitelství soudní správy; mezi jinými poskytuje informace o kontaktech a příslušnosti soudů ze zeměpisného hlediska a poskytuje přístup k internetovým stránkám soudních úředníků); English - português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (Úřad pro legislativní politiku a plánování Ministerstva spravedlnosti); English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado (Generální ředitelství rejstříků a notářů); português
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses (Odborové sdružení portugalských soudců); português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (Svaz soudců veřejné prokuratury); português
 • Ordem dos Advogados (Advokátní komora); português
 • On-line legislativní databáze (obsahuje veškeré zákony a vyhlášky zveřejněné v „I Série do Diário da República“ (Vládní věstník, série I) od 1. 1. 1970; poskytuje volný přístup k právním předpisům zveřejněným v „sérii I“ od 1. 1. 2000); português
 • Câmara dos Solicitadores (Komora právníků). português

« Výkon soudních rozhodnutí - Obecné informace | Portugalsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 24-08-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království