Eiropas Komisija > ETST > Spriedumu izpilde > Malta

Pēdējo reizi atjaunots: 11-01-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Spriedumu izpilde - Malta

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Ko nozīmē spriedumu izpilde jeb parādu piedziņa civillietās un komerclietās? 1.
2. Kādi ir nosacījumi, lai izdotu izpildrakstu vai lēmumu? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Spēkā esošie nosacījumi 2.2.
3. Parādu piedziņas pasākumi un to būtība 3.
3.1. Kāda veida īpašumam var piemērot parādu piedziņas procedūru? 3.1.
3.2. Kādas ir parādu piedziņas pasākumu sekas? 3.2.
3.3. Kāda ir šādu pasākumu spēkā esamība? 3.3.
4. Vai ir apelācijas iespēja pret šādu pasākumu īstenošanu? 4.
4.1. Kas var apstrīdēt šādu lēmumu un kurā tiesā? 4.1.
4.2. Kāds ir laika ierobežojums šādas apelācijas iesniegšanai? 4.2.
4.3. Kādas ir šādas apelācijas sekas? 4.3.

 

1. Ko nozīmē spriedumu izpilde jeb parādu piedziņa civillietās un komerclietās?

Parādu piedziņa ir tiesas lēmuma izpilde. Parasti izmantotie parādu piedziņas pasākumi ir apķīlāšanas rīkojums, tiesas noteikta izpārdošana izsolē, trešo personu apķīlāšanas rīkojums, rīkojums par izlikšanu un izraidīšana no nekustamā īpašuma un rīkojums ar aktu.

2. Kādi ir nosacījumi, lai izdotu izpildrakstu vai lēmumu?

2.1. Procedūra

Spriedumu izpilde jeb parādu piedziņa ir saistīta ar izpildrakstiem. Saskaņā ar Maltas procedūras likumdošanu izpildraksti ir šādi:

 • tiesas spriedumi un rīkojumi;
 • notāra saņemtie līgumi;
 • tiesas nodevu un izdevumu rēķini;
 • šķīrējtiesas nolēmumi;
 • vekseļi un parādzīmes.

Lai veiktu parādu piedziņu, ir vajadzīgs tiesas rīkojums.

Jebkādu parādu piedziņu, ko tiesa pieprasa, parasti veic tiesu izpildītājs, kuram ir pilnvaras izpildīt jebkādu tiesas rīkojumu, ar policijas palīdzību, ja tas ir vajadzīgs. Tiesu izpildītājam arī ir pilnvaras izlikt personas no mājām un citām ēkām, kurās tie nelegāli ir apmetušies.

Iesniegums par parādu piedziņu ir jāiesniedz juristam vai juridiskajam pilnvarotajam, kā kurā gadījumā. Tikai jurists var pieprasīt Civiltiesas lēmumu izpildi par summām, kas lielākas par 5000 Maltas lirām.

Izmaksu apmērs par katru parādu piedziņas pasākumu ir šāds:

 1. iesnieguma reģistrēšana tiesas noteiktai pārdošanai izsolē:

  reģistrācijas nodeva: 50 Maltas liras

  Lapas augšmalaLapas augšmala

  Nodeva izpildītājiem par pakalpojuma sniegšanu, par katru paziņojumu : 3 Maltas liras

 2. rīkojuma, kas aizliedz rīkoties, reģistrācija:

  reģistrācijas nodeva 50 Maltas liras

  Nodeva izpildītājiem par pakalpojuma sniegšanu, par katru paziņojumu 3 Maltas liras

 3. jebkāda cita rīkojuma reģistrēšana:

  reģistrācijas nodeva 15 Maltas liras

  Nodeva izpildītājiem par pakalpojuma sniegšanu, par katru paziņojumu 3 Maltas liras

2.2. Spēkā esošie nosacījumi

Tiesas mēģinās garantēt, lai parādu piedziņas pasākums tiek prasīts attiecībā uz izpildrakstu, kas ir spēkā esošs saskaņā ar tiesību aktā noteiktajiem kritērijiem un ka persona, kas pieprasa parādu piedziņu, faktiski ir persona, kuras rīcībā ir izpildraksts, vai tās likumīgs pārstāvis.

3. Parādu piedziņas pasākumi un to būtība

3.1. Kāda veida īpašumam var piemērot parādu piedziņas procedūru?

Banknotes, materiāls kustamais īpašums, reģistrēti transportlīdzekļi un nekustamais īpašums ir tie īpašumi, kurus var apķīlāt. Tomēr likumdošana paredz vairākus īpašuma veidus, ko apķīlāt nevar, proti:

 • drēbes ikdienas valkāšanai, gultas piederumi un šādi instrumenti;
 • mēbeles, ko uzskata par vajadzīgām parādnieka un viņa ģimenes atbilstīgai dzīvošanai;
 • grāmatas, kas attiecas uz parādnieka profesiju, vai viņa bērnu grāmatas;
 • valsts notāra reģistrācijas un protokolu grāmatas;
 • instrumenti un darbarīki, kas vajadzīgi instruēšanai vai jebkāda zinātnes vai mākslas darba izveidošanai parādniekam vai viņa bērniem;
 • dzīvnieki un lauksaimniecības instrumenti;
 • kuģi, kas pilnībā nofraktēti Maltas valdības pakalpojumiem;
 • Maltas policijas spēku vai bruņoto spēku locekļa īpašums, piemēram, ieroči, munīcija, iekārtas, instrumenti vai drēbes, ko viņš izmanto savu pienākumu pildīšanā;

Likumīgi nav arī izdot trešo personu apķīlāšanas rīkojumu par šādu īpašumu:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • darba algām (ieskaitot prēmijas, pabalstus, virsstundu samaksu un citus ienākumus), kas mazākas par 300 Maltas lirām;
 • sociālas apdrošināšanas pabalstiem, pensijām, pabalstiem vai palīdzību:
 • valdības piešķirtajām labdarības summām;
 • novēlējumiem saistībā ar uzturēšanu;
 • summām par uzturēšanu, ko noteikusi tiesa vai ar sabiedriska akta palīdzību, ja pats parāds neattiecas uz uzturēšanu;
 • summām, kas maksājamas jebkādai sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja civilajai vai militārajai nodaļai par darbu vai piegādēm.
3.2. Kādas ir parādu piedziņas pasākumu sekas?
Pret parādnieku, kas neizpilda kādu pasākumu:

Ja parādnieks nepilda saistības, viņa īpašuma nodošana ir joprojām spēkā, ja vien kreditors neaptur procesu ar tālākas rīcības palīdzību tiesā.

Parādniekam var uzlikt sodu par necienīgu izturēšanos pret tiesu (neklausīšana tiesas rīkojumiem).

Pret trešo pusi
 1. Kādas ir bankas saistības par informācijas atklāšanu, kā arī norēķinu kontu arestu?

  Bankām ir saistības paziņot, vai tās glabā naudu, kas pieder parādniekam, un ir spiestas samaksāt rīkojumā noteikto summu tiesas kancelejā.

 2. Kādas ir sankcijas par rīkojuma nepildīšanu saistībā ar šādu pasākumu?

  Uz personu, kura ir atrasta vainīga par necienīgu izturēšanos pret tiesu, attiecas ieslodzījums cietumā (līdz vienam mēnesim) vai sods, kas svārstās no 100 Maltas lirām līdz 1000 Maltas lirām ,vai ieslodzījumam un naudas sodam kopā.

3.3. Kāda ir šādu pasākumu spēkā esamība?

Apķīlāšanas rīkojumu spēkā esamībai ierobežojumu nav, tomēr trešo personu apķīlāšanas rīkojums ir jāpagarina katru gadu.

4. Vai ir apelācijas iespēja pret šādu pasākumu īstenošanu?

4.1. Kas var apstrīdēt šādu lēmumu un kurā tiesā?

Apelācijas kā tādas nav, tomēr attiecīgā puse drīkst apstrīdēt attiecīgo pasākumu civilajā tiesvedībā attiecīgajā tiesā.

4.2. Kāds ir laika ierobežojums šādas apelācijas iesniegšanai?

Laika ierobežojuma nav.

4.3. Kādas ir šādas apelācijas sekas?

Kad izpildraksts tiek apstrīdēts, tiesa var atlikt izpildi, gaidot tiesas lēmumu.

« Spriedumu izpilde - Vispārīgas ziņas | Malta - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 11-01-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste