Europos Komisija > ETIT > Teismo sprendimų vykdymas > Malta

Naujausia redakcija: 11-01-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismo sprendimų vykdymas - Malta

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose? 1.
2. Kokiomis sąlygomis gali būti suteikta teisė vykdyti teismo sprendimus arba priimtas sprendimas dėl teismo sprendimų vykdymo? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Pagrindinės sąlygos 2.2.
3. Sprendimų vykdymo priemonių dalykas ir pobūdis 3.
3.1. Kokioms turto rūšims gali būti pritaikytos teismo sprendimų vykdymo priemonės? 3.1.
3.2. Koks yra teismo sprendimų vykdymo priemonių poveikis? 3.2.
3.3. Koks yra tokių priemonių galiojimas? 3.3.
4. Ar galima apskųsti sprendimą dėl tokios priemonės įgyvendinimo? 4.
4.1. Kas gali užginčyti šį sprendimą ir kuriame teisme? 4.1.
4.2. Koks nustatytas terminas, per kurį turi būti pateiktas toks apeliacinis skundas? 4.2.
4.3. Koks yra tokio apeliacinio skundo poveikis? 4.3.

 

1. Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Vykdymas yra teismo sprendimo įgyvendinimas. Paprastai naudojamos teismo sprendimų vykdymo priemonės yra vykdomasis dokumentas dėl konfiskavimo, priverstinis pardavimas aukcione teismo sprendimu, vykdomasis dokumentas dėl trečiosios šalies turimų skolininkui priklausančių pinigų sumų ar turto arešto, vykdomasis dokumentas dėl iškeldinimo bei iškeldinimas iš nekilnojamojo turto ir vykdomasis dokumentas in factum.

2. Kokiomis sąlygomis gali būti suteikta teisė vykdyti teismo sprendimus arba priimtas sprendimas dėl teismo sprendimų vykdymo?

2.1. Procedūra

Teismo sprendimų vykdymas yra susijęs su teisėmis vykdyti teismo sprendimus. Pagal Maltos proceso teisę teisę vykdyti sprendimą suteikia:

 • teismo nuosprendžiai ir sprendimai;
 • notaro gautos sutartys;
 • teismo išduotos teismo išlaidų ir išmokų sąskaitos;
 • arbitražo sprendimai;
 • įsakomieji vekseliai ir skoliniai įsipareigojimai.

Būtinas atitinkamas teismo nutarimas.

Kiekvieną teismų įsakytą teismo sprendimų vykdymą paprastai atlieka teismo antstolis, turintis galią vykdyti kiekvieną teismo nutarimą, jei reikia, pasitelkdamas į pagalbą policiją. Teismo antstolis taip pat turi galią iškeldinti asmenis iš namų ir kitų jų neteisėtai užimtų pastatų.

Prašymas vykdyti teismo sprendimą turėtų būti pateiktas per advokatą ar teismo prokurorą, atsižvelgus į konkretų atvejį. Pareiškimą dėl civilinio teismo sprendimų, kurie yra susiję su 5000 Maltos lirų viršijančiomis sumomis, vykdymo galima pateikti tik per advokatą.

viršųviršų

Išlaidos kiekvienos rūšies teismo sprendimų vykdymo priemonei yra šios:

 1. Prašymo dėl priverstinio pardavimo aukcione teismo sprendimu pateikimas

  Registracijos mokestis: 50 Maltos lirų

  Mokestis, mokėtinas vykdantiesiems pareigūnams už įteikimą, už kiekvieną pranešimą: 3 Maltos liros

 2. Vykdomojo dokumento dėl teismo sprendimo, uždraudžiančio atlikti tam tikrus veiksmus, pateikimas

  Registracijos mokestis: 50 Maltos lirų

  Mokestis, mokėtinas vykdantiesiems pareigūnams už įteikimą, už kiekvieną pranešimą: 3 Maltos liros

 3. Bet kokio kito vykdomojo rašto pateikimas

  Registracijos mokestis: 15 Maltos lirų

  Mokestis, mokėtinas vykdantiesiems pareigūnams už įteikimą, už kiekvieną pranešimą: 3 Maltos liros

2.2. Pagrindinės sąlygos

Teismai siekia užtikrinti, kad prašymas pritaikyti teismo sprendimo vykdymo priemonę būtų teikiamas dėl teisės į teismo sprendimo vykdymą, kuri yra galiojanti pagal įstatymuose numatytus kriterijus, ir kad prašymą vykdyti teismo sprendimą pateikęs asmuo iš esmės yra teisę į teismo sprendimo vykdymą turintis asmuo arba teisėtas šio asmens atstovas.

3. Sprendimų vykdymo priemonių dalykas ir pobūdis

3.1. Kokioms turto rūšims gali būti pritaikytos teismo sprendimų vykdymo priemonės?

Turtui, kuris gali būti konfiskuojamas, yra priskiriami banknotai, materialusis kilnojamasis turtas, registruotos transporto priemonės ir nekilnojamasis turtas. Tačiau įstatymuose numatytas tam tikras turtas, kuris negali būti konfiskuojamas, tai yra:

viršųviršų

 • kasdieniai drabužiai, patalynė ir panašūs reikmenys;
 • baldai, kurie yra laikomi būtinais tinkamam skolininko ir jo šeimos gyvenimui;
 • knygos, susijusios su skolininko ar jo vaikų profesija;
 • valstybės notarų registrai ir protokolų knygos;
 • įrankiai ir reikmenys, kurie yra reikalingi skolininkui ar jo vaikams mokant ar praktikuojant kokį nors mokslą ar meną;
 • gyvūnai ir žemės ūkiui būtini įrankiai;
 • laivai, kurie yra visiškai užfrachtuoti tarnauti Maltos vyriausybei;
 • Maltos policijos pajėgų ar ginkluotųjų pajėgų atstovo turtas, konkrečiai ginklai, amunicija, įranga, priemonės ar apranga, kurią jis naudoja atlikdamas savo pareigas.

Taip pat nėra teisėta išduoti vykdomąjį dokumentą dėl trečiosios šalies turimų skolininkui priklausančių pinigų sumų ar turto arešto šiam turtui:

 • atlyginimas ar darbo užmokestis (įskaitant premijas, išmokas, užmokestį už viršvalandžius ir kitą atsiteisimą), kurio suma neviršija 300 Maltos lirų;
 • socialinio draudimo išmokos, pensija, pašalpa ar pagalba;
 • vyriausybės teikiamos labdaringos išmokos;
 • palikimas, susijęs su išlaikymu;
 • išlaikymui, sprendimą dėl kurio yra priėmęs teismas arba kuris yra nustatytas viešuoju aktu, mokėtina suma, jei skola nėra susijusi su išlaikymu;
 • suma, kurią turi sumokėti bet kokia viešojo sektoriaus civilinė ar karinė žinyba, už darbus ar teikiamas prekes.
3.2. Koks yra teismo sprendimų vykdymo priemonių poveikis?
Skolininko, kuris nevykdo priemonės, atžvilgiu:

Jei skolininkas nesilaiko reikalavimų, jis vis dar gali disponuoti savo turtu, nebent kreditoriui pavyktų sustabdyti šį procesą pareiškiant kitą ieškinį teisme.

viršųviršų

Skolininkas gali būti apkaltintas nepagarba teismui (teismo įsakymų neklausymu).

Trečiosios šalies atžvilgiu
 1. Kokie yra banko įsipareigojimai dėl informacijos atskleidimo ir taip pat dėl sąskaitų arešto?

  Bankai privalo paskelbti, ar jie turi skolininkui priklausančių pinigų, ir taip pat yra įpareigoti deponuoti vykdomajame dokumente nustatytą sumą teismo kanceliarijoje.

 2. Kokios sankcijos yra taikomos už nutarimo, kuriuo yra leidžiama taikyti priemonę, nepaisymą?

  Kaltu dėl nepagarbos teismui pripažintam asmeniui gali būti skirta laisvės atėmimo bausmė (iki vieno mėnesio laikotarpio) arba bauda nuo 100 iki 1000 Maltos lirų, arba laisvės atėmimas ir bauda kartu.

3.3. Koks yra tokių priemonių galiojimas?

Vykdomųjų dokumentų dėl konfiskavimo galiojimas neribojamas, tačiau vykdomasis dokumentas dėl trečiosios šalies turimų skolininkui priklausančių pinigų sumų ar turto arešto turi būti kiekvienais metais pratęsiamas.

4. Ar galima apskųsti sprendimą dėl tokios priemonės įgyvendinimo?

4.1. Kas gali užginčyti šį sprendimą ir kuriame teisme?

Apeliacinis skundas neteikiamas, tačiau suinteresuota šalius gali užginčyti aptariamą priemonę, iškeldama civilinę bylą kompetentingame teisme.

4.2. Koks nustatytas terminas, per kurį turi būti pateiktas toks apeliacinis skundas?

Netaikoma.

4.3. Koks yra tokio apeliacinio skundo poveikis?

Kai teisė į teismo sprendimo vykdymą yra užginčyta, teismas gali sustabdyti teismo sprendimo vykdymą, kol teismas priims atitinkamą sprendimą.

« Teismo sprendimų vykdymas - Bendro pobūdžio informacija | Malta - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 11-01-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė