Evropska komisija > EPM > Izvršitev sodb > Mednarodno pravo

Zadnja sprememba: 28-12-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Izvršitev sodb - Mednarodno pravo

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Zadnjo posodobitev besedila najdete na dansk - ελληνικά - English - español - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska

„Želim, da se sodna odločba izvrši v državi, ki ni članica Evropske unije.“

Pri delu v zvezi z izvršitvijo sodnih odločb, ki poteka vzporedno, sodelujejo razne mednarodne organizacije. Obstajajo tudi dvostranske konvencije med državami članicami in nečlanicami.

Večstranski sporazumi

Cilj Konvencije z dne 16. septembra 1988 o pristojnosti in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah („Luganska konvencija“, ki vključuje države članice in Islandijo, Norveško, Švico ter Poljsko) je, da se določbe Bruseljske konvencije z dne 27. septembra 1968, ki veljajo med državami članicami, razširijo na razmerja med državami članicami in državami EFTA, skupaj s Poljsko. Pripravljen je osnutek nove konvencije za razširitev določb Bruseljske uredbe I – Uredba (ES) št. 44/2001 – ki nadomešča Bruseljsko konvencijo, na razmerja med državami članicami in državami podpisnicami Luganske konvencije.

Druge mednarodne konvencije, pripravljene na to temo, niso začele veljati. Takšen je primer Haaške konvencije English - français z dne 1. februarja 1971 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju tujih sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, ki je ni ratificiralo zadostno število držav. Pripravljen je tudi osnutek svetovne konvencije o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb, o katerem potekajo pogajanja na Haaški konferenci o mednarodnem zasebnem pravu.

Izvršitev sodnih odločb se šteje za sestavni del temeljne človekove pravice do pravičnega sojenja v razumnem času, v skladu s členom 6 Evropske konvencije Deutsch - English - français - italiano o človekovih pravicah. V zvezi s tem je Svet Evrope leta 2001 sprejel resolucijo English - français o splošnem pristopu in sredstvih za doseganje učinkovitega izvrševanja sodnih odločb. Pripravlja se tudi priporočilo, s katerim naj bi se določila skupna evropska pravila in načela v zvezi z izvršilnimi postopki in sodnimi izvršitelji.

Na vrh straniNa vrh strani

Dvostranske konvencije

Nekatere države članice so z državami nečlanicami sklenile dvostranske konvencije o priznavanju in izvrševanju tujih sodnih odločb. Obiščite spletno stran države s klikom na zastavico želene države članice.

Referenčni dokumenti

 • Konvencija 88/592/EGS o pristojnosti in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Lugano, 16. september 1988
 • Bruseljska konvencija iz leta 1968 o pristojnosti in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (prečiščena različica)
 • Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah
 • Osnutek konvencije English - français o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju tujih sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu)
 • Konvencija Deutsch - English - français - italiano o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Svet Evrope)
 • Resolucija English - français št. 3 o splošnem pristopu in sredstvih za doseganje učinkovitega izvrševanja sodnih odločb (Svet Evrope, 24. Konferenca evropskih ministrov za pravosodje (Moskva, oktober 2001)

« Izvršitev sodb - Splošne informacije | Mednarodno pravo - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 28-12-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo