comisia europeană > RJE > Executarea sentinţelor > Drept internaţional

Ultima actualizare: 30-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Executarea sentinţelor - Drept internaţional

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Pentru versiunea actualizată, vă rugăm consultaţi dansk - ελληνικά - English - español - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska

„Doresc executarea unei hotărâri într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene.”

Diverse organizaţii internaţionale sunt angajate în lucrări care se desfăşoară în paralel pe tema executării hotărârilor judecătoreşti. De asemenea, există convenţii bilaterale între statele membre şi ţările nemembre.

Acordurile multilaterale

Scopul Convenţiei din data de 16 septembrie 1988 privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială („Convenţia de la Lugano” care cuprinde statele membre şi Islanda, Norvegia, Elveţia şi Polonia) constă în extinderea, în cadrul relaţiilor dintre statele membre şi statele AELS plus Polonia, a regulilor de la Convenţia de la Bruxelles din data de 27 septembrie 1968, care se aplică între statele membre. Există un proiect de o nouă convenţie pentru extinderea Regulamentului Bruxelles I – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – care a înlocuit Convenţia de la Bruxelles, privind relaţiile dintre statele membre şi statele de la Lugano.

Nu au intrat în vigoare alte convenţii internaţionale pregătite în acest context. Un astfel de caz este cel al Convenţiei de la Haga English - français, încheiată pe 1 februarie 1971, privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine în materie civilă şi comercială, care nu a fost ratificată de un număr suficient de state. De asemenea, există o propunere de convenţie mondială cu privire la competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti, care se negociază în prezent la Conferinţa de la Haga privind dreptul internaţional privat.

Executarea unei hotărâri judecătoreşti este privită ca făcând parte integrantă din cadrul dreptului fundamental al omului la un proces just într-o perioadă de timp rezonabilă, conform articolului 6 din Convenţia europeană Deutsch - English - français - italiano referitoare la drepturile omului. În acest context, Consiliul Europei a adoptat o Rezoluţie în 2001 privind abordarea generală şi mijloacele de realizare a unei executări eficiente a hotărârilor judecătoreşti. De asemenea, se pregăteşte o recomandare, pentru a determina regulile şi principiile europene comune cu privire la procedurile de executare şi executori judecătoreşti.

SusSus

Convenţii bilaterale

Anumite state membre au încheiat convenţii bilaterale cu ţările nemembre privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine. Puteţi accesa pagina fiecărei ţări făcând clic pe steagurile statelor membre.

Documente de referinţă

 • Convenţia 88/592/CEE privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială - Lugano, 16 septembrie 1988
 • Convenţia de la Bruxelles din 1968 privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială (versiunea consolidată)
 • Regulamentul (CE) nr. 44/2001  al Consiliului din data de 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială
 • Proiect de convenţie English - français privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine în materie civilă şi comercială (Conferinţa de la Haga privind dreptul internaţional privat)
 • Convenţia Deutsch - English - français - italiano pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Consiliul Europei)
 • Rezoluţia English nr. 3 privind abordarea generală şi mijloacele de realizare a unei executări eficiente a hotărârilor judecătoreşti (Consiliul Europei, A XXIV-a Conferinţă a miniştrilor europeni de justiţie (Moscova, octombrie 2001)

« Executarea sentinţelor - Informaţii generale | Drept internaţional - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 30-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit