Komisja Europejska > EJN > Wykonywanie orzeczeń > Prawo międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja: 28-12-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Wykonywanie orzeczeń - Prawo międzynarodowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Ostatnia aktualizacja patrz dansk - ελληνικά - English - español - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska

„Chciałbym uzyskać wykonanie orzeczenia sądowego w Państwie, które nie jest członkiem Unii Europejskiej.”

Różne organizacje międzynarodowe są zaangażowane w prace prowadzone równolegle w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych. Istnieją również konwencje dwustronne pomiędzy Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi.

Umowy wielostronne

Celem Konwencji z dnia 16 września 1988 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych („Konwencja z Lugano”, dotycząca Państw Członkowskich oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Polski) jest objęcie relacji pomiędzy Państwami Członkowskimi a Państwami EFTA oraz Polską zasadami określonymi w Konwencji Brukselskiej z dnia 27 września 1968 r., znajdującej zastosowanie pomiędzy Państwami Członkowskimi. Istnieje projekt nowej konwencji rozszerzającej I rozporządzenie brukselskie – Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 – które zastąpiło Konwencję Brukselską w relacjach pomiędzy Państwami Członkowskimi a Państwami z Lugano.

Inne konwencje międzynarodowe opracowane w tym kontekście nie weszły w życie. Tak jest w przypadku Konwencji Haskiej English - français zawartej w dniu 1 lutego 1971 o Jurysdykcji i Uznawaniu oraz Wykonywaniu Zagranicznych Orzeczeń Sądowych w Sprawach Cywilnych i Handlowych, która nie została ratyfikowana przez wystarczającą liczbę Państw. Istnieje również projekt światowej konwencji o Jurysdykcji i Uznawaniu oraz Wykonywaniu Orzeczeń Sądowych, która jest obecnie negocjowana na Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Wykonanie orzeczenia sądowego uważa się za integralną część podstawowego prawa człowieka do uczciwego procesu we właściwym momencie, zgodnie z art. 6 Europejskiej Konwencji Deutsch - English - français - italiano Praw Człowieka. W tym kontekście Rada Europy przyjęła w 2001 r. Rezolucję English - français w sprawie Ogólnego podejścia oraz sposobów uzyskiwania skutecznego wykonania orzeczeń sądowych. W przygotowaniu jest również zalecenie ustalające wspólne europejskie przepisy i zasady dotyczące procedur wykonywania i komorników.

Do góryDo góry

Konwencje dwustronne

Określone Państwa Członkowskie zawarły konwencje dwustronne z państwami trzecimi o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych. Na strony danego państwa można wejść, klikając flagi Państw Członkowskich.

Dokumenty źródłowe

 • Konwencja 88/592/EWG o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych – Lugano, 16 września 1988 r.
 • Konwencja Brukselska z 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (tekst jednolity)
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
 • Projekt konwencji English - français o Jurysdykcji oraz Uznawaniu i Wykonywaniu Zagranicznych Orzeczeń Sądowych w Sprawach Cywilnych i Handlowych (Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego)
 • Konwencja Deutsch - English - français - italiano o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Rada Europy)
 • Rezolucja English - français nr 3 w sprawie Ogólnego podejścia oraz sposobów uzyskiwania skutecznego wykonania orzeczeń sądowych (Rada Europy, 24 Konferencja Europejskich Ministrów Sprawiedliwości (Moskwa, październik 2001)

« Wykonywanie orzeczeń - Informacje ogólne | Prawo międzynarodowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 28-12-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania