Europese Commissie > EJN > Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen > Internationaal recht

Laatste aanpassing: 19-04-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Internationaal recht

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


"Ik wil een vonnis ten uitvoer laten leggen in een staat die geen lidstaat van de Europese Unie is."

Diverse internationale organisaties zijn gelijktijdig gaan werken aan het thema "tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen". Daarnaast zijn er bilaterale verdragen gesloten tussen lidstaten en derde staten.

Multilaterale verdragen

Het Verdrag van 16 september 1988 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ("Verdrag van Lugano"; naast de lidstaten van de Europese Unie zijn IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Polen partij bij dit verdrag) heeft als doel de regels van het Verdrag van Brussel van 27 september 1968, die reeds gelden tussen de lidstaten, ook van toepassing te maken op de betrekkingen tussen de lidstaten en de EVA-staten plus Polen. Er is een ontwerp voor een nieuw verdrag om de bepalingen van Verordening (EG) nr. 44/2001, "Brussel I", die het Verdrag van Brussel heeft vervangen, van toepassing te maken op de betrekkingen tussen de lidstaten en de "Lugano"-staten.

Andere internationale verdragen die op dit gebied zijn opgesteld, zijn niet in werking getreden. Dat geldt voor het op 1 februari 1971 gesloten Verdrag van Den Haag English - français betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken, dat niet door voldoende staten geratificeerd kon worden. In 2005 stelde de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht een nieuw verdrag inzake overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegde rechter vast. Dit verdrag is nog niet van kracht.

Daarnaast wordt de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing beschouwd als een onlosmakelijk deel van het fundamentele recht van elke mens op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn overeenkomstig artikel 6 van het Europees Verdrag English tot bescherming van de rechten van de mens. De Raad van Europa heeft in 2001 een resolutie English aangenomen over "de algemene aanpak en middelen om een doeltreffende tenuitvoerlegging van justitiële beslissingen te verwezenlijken". Tevens wordt gewerkt aan een aanbeveling voor het vaststellen van gemeenschappelijke normen en beginselen op Europees niveau inzake tenuitvoerleggingsprocedures en deurwaarders.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Bilaterale verdragen

Sommige lidstaten hebben bilaterale verdragen met derde landen gesloten over de erkenning en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen. Kijk voor meer informatie daarover op de "nationale" pagina's door op de vlaggen van de lidstaten te klikken.

Referentiedocumenten

 • Verdrag inzake overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegde rechter English - français van 30 juni 2005 (Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht)
 • Resolutie English nr. 3 "Algemene aanpak en middelen om een doeltreffende tenuitvoerlegging van justitiële beslissingen te verwezenlijken" (Raad van Europa, 24ste Conferentie van de Europese Ministers van Justitie, Moskou, 4-5 oktober 2001)
 • Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
 • Verdrag 88/592/EEG betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Gesloten te Lugano op 16 september 1988
 • Verdrag van Brussel van 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (geconsolideerde versie)
 • Verdrag English tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Raad van Europa)

« Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Algemene informatie | Internationaal recht - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 19-04-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk