Eiropas Komisija > ETST > Spriedumu izpilde > Starptautiskie tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 28-12-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Spriedumu izpilde - Starptautiskie tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Pēdējo precizēto tekstu lūdzu skatīt dansk - ελληνικά - English - español - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska

“Vēlos, lai spriedums tiktu izpildīts valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts.”

Dažādas starptautiskas organizācijas ir paralēli iesaistītas darbā saistībā ar spriedumu izpildi. Starp dalībvalstīm un valstīm, kas nav ES dalībvalstis, pastāv arī divpusējas konvencijas.

Daudzpusēji nolīgumi

1988. gada 16. septembra konvencijas (Convention of 16 September 1988) par jurisdikciju, spriedumu izpildi civillietās un komerclietās („Lugāno konvencija”, kas iekļauj dalībvalstis un Islandi, Norvēģiju, Šveici un Poliju) mērķis ir 1968. gada 27. septembra Briseles konvencijas (Brussels Convention), kas tiek piemērota dalībvalstu starpā, noteikumus paplašināšana līdz attiecībām starp dalībvalstīm un EFTA valstīm plus Poliju. Lai paplašinātu Briseles I Regulu – Regulu (EK) Nr. 44/2201 (Regulation (EC) No 44/2001), ir jaunas konvencijas projekts, kas aizvieto Briseles konvenciju līdz attiecībām starp dalībvalstīm un Lugāno valstīm.

Citas šai sakarā sagatavotas starptautiskas konvencijas nav stājušās spēkā. Piemēram, tāda ir 1971. gada 1. februārī noslēgtā Hāgas konvencija (Hague Convention English - français) par jurisdikciju, ārvalstu spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, ko vēl līdz šim nav ratificējis pietiekams valstu skaits. Tāpat arī pašlaik Hāgas konferencē par starptautiskām privāttiesībām tiek apspriests pasaules konvencijas par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi projekts.

Saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (European Convention Deutsch - English - français - italiano) 6. pantu sprieduma izpilde tiek aplūkota kā cilvēka pamattiesību uz taisnīgas tiesas izskatīšanu saprātīgā termiņā nozīmīga daļa. Šai sakarā 2001. gadā Eiropas Padome (Council of Europe) pieņēma rezolūciju (Resolution English - français) par vispārēju pieeju un līdzekļiem, lai sasniegtu efektīvu tiesas lēmumu izpildi. Tāpat tiek sagatavots arī ieteikums kopīgu Eiropas noteikumu un principu noteikšanai saistībā ar izpildes procedūrām un tiesu izpildītājiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Divpusējas konvencijas

Dažas dalībvalstis ir noslēgušas divpusējas konvencijas ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis, par ārvalstu spriedumu atzīšanu un izpildi. Lūdzu, apmeklējiet konkrētu valstu mājas lapas, uzklikšķinot uz dalībvalstu karodziņiem.

Atsauces dokumenti

 • Convention 88/592/EEC - Konvencija 85/592/EEK par jurisdikciju, spriedumu izpildi civillietās un komerclietās - Lugāno, 1998. gada 16. septembris.
 • Brussels Convention 1968 - 1968. gada Briseles konvencija par jurisdikciju, spriedumu izpildi civillietās un komerclietās (konsolidēta versija).
 • Council Regulation (EC) No 44/2001 - Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un krimināllietās.
 • Draft convention English - français - Konvencijas projekts par jurisdikciju un ārvalstu spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (Hāgas konference par starptautiskajām privāttiesībām).
 • Convention Deutsch - English - français - italiano - Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (Eiropas Padome).
 • Resolution English - français - 3. rezolūcija par vispārēju pieeju un līdzekļiem, lai sasniegtu efektīvu tiesu lēmumu izpildi (Eiropas Padome, Eiropas Tieslietu ministru 24. konference (Maskava, 2001. gada oktobris)).

« Spriedumu izpilde - Vispārīgas ziņas | Starptautiskie tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 28-12-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste