Europos Komisija > ETIT > Teismo sprendimų vykdymas > Tarptautinė teisė

Naujausia redakcija: 28-12-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismo sprendimų vykdymas - Tarptautinė teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Vėliausiai atnaujintoteksto peržiūrai prašome pasirinkti dansk - ελληνικά - English - español - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska

„Aš noriu, kad teismo sprendimas būtų įvykdytas valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos narė.“

Įvairios tarptautinės organizacijos yra įsitraukusios į veiklą, kuri yra lygiagrečiai vykdoma sprendimų vykdymo srityje. Be to, valstybės narės ir ES nepriklausančios šalys yra pasirašiusios dvišales sutartis.

Daugiašalės sutartys

1988 m. rugsėjo 16 d. Konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo („Lugano konvencija“, kurios šalys yra ES valstybės narės, Islandija, Norvegija, Šveicarija ir Lenkija) tikslas – plėsti valstybių narių, ELPA šalių ir Lenkijos ryšius taikant 1968 m. rugsėjo 27 d. Briuselio konvencijoje išdėstytas valstybėms narėms galiojančias taisykles. Yra parengtas naujos konvencijos, kuri išplės Briuselio I reglamento, – Reglamentas (EB) Nr. 44/2001, – pakeitusio Briuselio konvenciją, taikymą valstybių narių ir Lugano konvencijos šalių santykiuose, projektas.

Kitos šioje srityje parengtos tarptautinės konvencijos dar neįsigaliojo. Tokia yra 1971 m. vasario 1 d. pasirašyta Hagos konvencija English - français dėl jurisdikcijos ir užsienio šalių teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, kurios dar neratifikavo daug šalių. Be to, yra parengtas pasaulio konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo, dėl kurios Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijoje dabar vyksta derybos, projektas.

Sprendimo vykdymas yra laikomas neatskiriama pagrindinės žmogaus teisės į nešališką teismo procesą per kiek įmanoma trumpiausią laiką dalis, kaip yra apibrėžta Europos žmogaus teisių konvencijos Deutsch - English - français - italiano 6 straipsnyje. Šiuo atžvilgiu 2001 m. Europos Taryba priėmė Rezoliuciją English - français dėl bendros pozicijos ir veiksmingų teismo sprendimų vykdymo būdų. Be to, yra rengiama rekomendacija, nustatysianti bendras Europos sprendimų vykdymo procedūrų ir antstolių veiklos taisykles ir principus.

viršųviršų

Dvišalės sutartys

Kai kurios valstybės narės yra pasirašiusios dvišales sutartis su ES nepriklausančiomis šalimis dėl užsienio šalių teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo. Spustelėję ant valstybių narių vėliavėlių, rasite šalių tinklalapio puslapius.

Svarbūs dokumentai

 • Konvencija 88/592/EEB dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo, pasirašyta 1988 m. rugsėjo 16 d. Lugane.
 • 1968 m. Briuselio konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinės bylose vykdymo (suvestinė redakcija).
 • 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinės bylose pripažinimo ir vykdymo.
 • Konvencijos English - français dėl jurisdikcijos ir užsienio šalių teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija).
 • Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija Deutsch - English - français - italiano (Europos Taryba).
 • Rezoliucija English - français Nr. 3 dėl bendros pozicijos ir veiksmingų teismo sprendimų vykdymo būdų (Europos Taryba, 24-oji Europos teisingumo ministrų konferencija, 2001 m. spalis, Maskva).

« Teismo sprendimų vykdymas - Bendro pobūdžio informacija | Tarptautinė teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 28-12-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė