Európai Bizottság > EIH > Ítéletek végrehajtása > Nemzetközi jog

Utolsó frissítés: 28-12-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Ítéletek végrehajtása - Nemzetközi jog

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


A frissitett változat megtekinthetö dansk - ελληνικά - English - español - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska

„Olyan államban szeretnék egy ítéletet végrehajtani, amely nem tagja az Európai Uniónak.”

Különböző nemzetközi szervezetek vesznek részt azon párhuzamos munkában, amely az ítéletek végrehajtásának témájában folyik. Léteznek kétoldalú egyezmények is a tagállamok és a nem tag országok között.

Többoldalú egyezmények

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról szóló, 1988. szeptember 16-i egyezmény (a tagállamok, valamint Izland, Norvégia, Svájc és Lengyelország részvételével létrejött Lugánói Egyezmény) célja a tagállamok, valamint az EFTA-államok és Lengyelország közötti kapcsolatokra a tagállamok között irányadó, 1968. szeptember 27-i Brüsszeli Egyezmény szabályainak kiterjesztése. Létezik egy egyezménytervezet a tagállamok és a luganói államok közötti kapcsolatra irányadó Brüsszeli Egyezményt felváltó Brüsszel I. rendelet – a 44/2001/EK rendelet – kiterjesztésére .

Még nem lépett hatályba az e vonatkozásban elkészült többi nemzetközi egyezmény. Ez a helyzet az 1971. február 1-jén megkötött, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a külföldi ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról szóló Hágai Egyezménnyel English - français, amit még nem ratifikált kellő számú állam. Ugyancsak létezik egy világegyezmény tervezete a joghatóságról és az ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról, amit jelenleg a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia tárgyal.

Az ítéletek végrehajtását az ésszerű időn belül történő méltányos meghallgatáshoz való alapvető emberi jog integráns részének tartják, összhangban az Emberi Jogok Európai Egyezményének Deutsch - English - français - italiano 6. cikkével. Ebben az összefüggésben fogadta el 2001-ben az Európa Tanács a bírósági határozatok hatékony végrehajtása elérésének általános megközelítéséről és eszközeiről szóló állásfoglalást English - français. Egy ajánlás szintén előkészületben van a végrehajtási eljárásokra és a végrehajtókra vonatkozó közös európai szabályok és elvek meghatározására.

Lap tetejeLap teteje

Kétoldalú egyezmények

Egyes tagállamok kötöttek kétoldalú egyezményeket nem tag országokkal a külföldi ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról. A tagállam zászlajára kattintva keresse fel az egyes országok oldalait.

Referenciadokumentumok

 • 88/592/EGK egyezmény a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról - Lugano, 1988. szeptember 16.
 • 1968. évi Brüsszeli Egyezmény a polgári és kereskedelmi ügyekben irányadó bírósági joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról (egységes szerkezetbe foglalt változat)
 • 44/2001/EK tanácsi rendelet a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
 • Egyezménytervezet English - français a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a külföldi ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról (Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia)
 • Egyezmény Deutsch - English - français - italiano az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről (Európa Tanács)
 • 3. sz. állásfoglalás_ a bírósági határozatok hatékony végrehajtása elérésének általános megközelítéséről és eszközeiről (Európa Tanács, az európai igazságügy-miniszterek 24. konferenciája [ Moszkva, 2001. október ] English - français)

« Ítéletek végrehajtása - Általános információk | Nemzetközi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 28-12-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság