Europeiska Kommissionen > ERN > Verkställighet av domstolsavgöranden

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Verkställighet av domstolsavgöranden - Allmän information

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


” Jag vann rättegången, men jag har inte fått några pengar”

Om den person som är skyldig dig pengar vägrar att betala, måste du vända dig till exekutiva myndigheter för verkställighet. Det är bara de som får verkställa en dom med tvång.

Verkställighet med tvång (tvångsexekution) gäller i regel ett penningkrav, men kan också ha formen av ett åläggande att göra eller att låta bli att göra något.

För verkställighet krävs en så kallad exekutionstitel (till exempel en dom). Det finns särskilda regler om verkställighet av utländska domar inom EU (klicka på ikonen ” Gemenskapsrätt” ).

Formerna för indrivning av penningfordringar ser olika ut i medlemsstaterna, men här följer några exempel:

 • Utmätning av lös egendom: Den betalningsskyldiges egendom tas i beslag av kronofogdemyndigheten eller motsvarande myndighet och säljs (till exempel på auktion). Du får pengarna.
 • Kvarstad på bankmedel: Den betalningskyldiges bankkonto blockeras och saldot beslagtas.
 • Införsel: En del av den betalningsskyldiges lön eller andra löpande inkomster hålls inne och betalas direkt till dig.
 • Utmätning av fast egendom: Den betalningsskyldige måste lämna sin bostad, som beslagtas och säljs för att betala skulderna.
Det finns vissa typer av egendom och tillgångar som inte kan utmätas (så kallat beneficium), till exempel kläder, vissa möbler, en del av lönen, för att den betalningsskyldige och hans familj inte ska drabbas för hårt.

Klicka på medlemsstaternas flaggor så hittar du information om verkställighet i varje medlemsstat och om vilka myndigheter som sköter den.

Klicka på ikonen ” Gemenskapsrätt” så hittar du information om verkställighet av utländska domar inom EU.

Klicka på ikonen ” Internationell rätt” så hittar du information om internationella konventioner om verkställighet av domar.


Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket