Komisja Europejska > EJN > Wykonywanie orzeczeń

Ostatnia aktualizacja: 17-11-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Wykonywanie orzeczeń - Informacje ogólne

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


„Wygrałem sprawę sądową, ale wciąż nie otrzymałem zapłaty.”

Aby zmusić dłużnika do dokonania zapłaty, musimy zwrócić się do władz odpowiedzialnych za wykonywanie orzeczeń sądowych. Jedynie te władze są uprawnione do zmuszenia dłużnika do zapłaty, w koniecznych przypadkach stosując zasady porządku publicznego.

Celem postępowania wykonawczego jest zasadniczo odzyskanie kwot pieniężnych, jednakże może ono dotyczyć również wykonania jakiegoś obowiązku (obowiązku wykonania jakiejś czynności lub powstrzymania się od jakiejś czynności).

W praktyce, jeśli chcemy zwrócić się z wnioskiem o wykonanie, musimy posiadać wykonalny dokument (orzeczenie sądowe lub akt prawny). Istnieją specjalne zasady nadawania wykonalności orzeczeniom sądowym wydanym w innym kraju (patrz pod prawem wspólnotowym).

Postępowanie wykonawcze o odzyskanie kwoty pieniężnej może przyjąć jedną z następujących form:

 • Zajęcie dóbr – dobra należące do naszego dłużnika zostaną objęte kontrolą sądów i sprzedane (sprzedaż publiczna lub licytacja), abyśmy mogli uzyskać zapłatę z przychodów;
 • Zajęcie aktywów bankowych – zablokowanie rachunku dłużnika (konfiskata aktywów) i konfiskata salda kredytowego;
 • Zajęcie zarobków – część wynagrodzenia naszego dłużnika może zostać skonfiskowana i uzyskamy zapłatę z tych środków;
 • Egzekucja z nieruchomości, w ramach której dłużnik zostaje eksmitowany z nieruchomości, która ulega konfiskacie i sprzedaży (na licytacji) celem spłacenia wierzycieli.

Należy pamiętać, że istnieją określone kategorie aktywów i roszczeń, które nie podlegają zajęciu (odzież, żywność, określone elementy wyposażenia, część wynagrodzenia), tak aby dłużnik i jego rodzina wciąż mogli utrzymać się na odpowiednim poziomie życia.

Klikając na flagi Państw Członkowskich, możemy uzyskać informacje na temat procedur wykonywania orzeczeń sądowych i władz realizujących te procedury (sądy, biura inkasowe, komornicy).

Informacje na temat wykonywania zagranicznych orzeczeń sądowych można uzyskać, klikając na ikonę Prawa wspólnotowego.

Informacje na temat międzynarodowych konwencji o wykonywaniu orzeczeń sądowych można uzyskać, klikając na ikonę prawa międzynarodowego.

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 17-11-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania