Europese Commissie > EJN > Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen

Laatste aanpassing: 30-07-2004
Printversie Voeg toe aan favorieten

Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Algemene informatie

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


"Ik heb het proces gewonnen, maar ik heb nog steeds geen betaling ontvangen."

Om uw schuldenaar te dwingen zijn schuld te betalen, zult u zich moeten wenden tot de autoriteiten die belast zijn met de tenuitvoerlegging. Deze zijn bevoegd tot gedwongen tenuitvoerlegging, eventueel met behulp van de sterke arm.

De gedwongen tenuitvoerlegging is over het algemeen gericht op de inning van geldbedragen, maar kan ook betrekking hebben op de verrichting van een prestatie in natura (verplichting tot een doen of nalaten).

In de praktijk zult u voor een gedwongen tenuitvoerlegging moeten beschikken over een executoriale titel (bijv. een vonnis of een notariële akte). Er bestaan speciale regels om een buitenlands vonnis dat in een andere lidstaat gewezen is, uitvoerbaar te verklaren (zie "Gemeenschapsrecht").

De eigenlijke tenuitvoerlegging kan, als het gaat om de inning van geldbedragen, de volgende vormen aannemen:

 • beslag op roerende zaken, waardoor de zaken van uw schuldenaar ter beschikking van het gerecht worden gesteld en verkocht (openbare verkoping, veiling) om u het verschuldigde te geven;

 • beslag op banksaldi, waardoor de rekening van de schuldenaar wordt geblokkeerd (derdenbeslag) en het creditsaldo in beslag wordt genomen;

 • loonbeslag, waardoor een gedeelte van het loon van uw schuldenaar in beslag wordt genomen om u daaruit te voldoen;

 • beslag op onroerende zaken, dat wil zeggen uitzetting van de schuldenaar uit zijn onroerende zaken, die worden geconfisqueerd en verkocht (door openbare verkoping) om de schuldeisers te betalen.

Op sommige zaken en vorderingen kan geen beslag worden gelegd (kleding, voedsel, bepaalde meubelen, een gedeelte van het salaris). Deze beperking is ingesteld om redelijke leefomstandigheden voor de schuldenaar en zijn gezin te waarborgen.

Klik op de vlaggen van de lidstaten voor informatie over de nationale tenuitvoerleggingsprocedures en bevoegde autoriteiten (gerecht, incassobureau, deurwaarder).
Klik voor informatie over de tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis op het pictogram "Gemeenschapsrecht".

Informatie over internationale verdragen op het gebied van tenuitvoerlegging vindt u door u op het pictogram "Internationaal recht" te klikken.

SLEUTELWOORDEN

Tenuitvoerlegging, schuldenaar, schuld, inning, executoriale titel, beslag, vordering, schuldeiser, deurwaarder

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 30-07-2004

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk