Kummissjoni Ewropea > NGE > Infurzar tas-sentenzi

L-aħħar aġġornament: 17-11-2006
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Infurzar tas-sentenzi - Informazzjoni Ġenerali

EJN logo

Din il-paġna issa skadiet. L-aġġornament qed jitħejja bħalissa u jkun disponibbli fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.


“Irbaħt il-kawża iżda għadni ma tħallastx.”

Biex iġġiegħel lid-debitur tiegħek biex iħallsek, trid tirrikorri għand l-awtoritajiet ta’ infurzar. Huma biss għandhom is-setgħa li jġiegħlu lid-debitur iħallas, jekk hemm bżonn billi jinqdew bil-forzi għaż-żamm ta’ l-ordni.

L-għan ta’ l-infurzar ġeneralment hu biex jinġabru xi somom ta’ flus, iżda jista’ jkun wkoll biex jinqeda xi xorta ta’ dmir ieħor (dmir biex xi ħaġa ssir jew li ma ssirx).

Fil-prattika jeħtieġ li jkollok dokument eżegwibbli (sentenza tal-qorti jew att pubbliku) jekk trid tapplika għall-infurzar. Hemm regoli speċjali biex sentenza mogħtija f’pajjiż ieħor issir eżegwibbli (ara l-liġi tal-Komunità).

L-infurzar biex jinġabru somom ta’ flus isir f’waħda mill-forom li ġejjin:

 • Qbid ta’ oġġetti – oġġetti li huma tad-debitur tiegħek jitqiegħdu taħt il-kontroll tal-qrati u jinbiegħu (bejgħ pubbliku jew rkant) biex int titħallas mir-rikavat.
 • Sekwestru ta’ assi bankarji– il-kont tad-debitur jiġi sekwestrat (sekwestru ta’ assi) u l-bilanċ ta’ kreditu li jkun fih jinqabad;
 • Assenjazzjoni ta’ dħul– parti mill-paga tad-debitur tista’ tinqabad u int titħallas minnha;
 • Eżekuzzjoni kontra proprjetà immobbli, li biha id-debitur jiġi żgumbrat mill-proprjetà li tinqabad u tinbiegħ (b’irkant) biex jitħallsu l-kredituri. 

Trid iżżomm f’moħħok li hemm ċerti kategoriji ta’ assi u drittijiet li ma jistgħux jinqabdu (ilbies, ikel, ċerti biċċiet ta’ għamara, parti mill-paga) biex id-debituri u l-familji tagħhom jibqgħu jgawdu livell ta’ għajxien raġonevoli.

Billi tikklikkja fuq il-bnadar ta’ l-Istati Membri tista’ tikseb tagħrif dwar proċeduri ta’ infurzar u dwar l-awtoritajiet li jħaddmuhom (qrati, aġenziji għall-ġbir ta’ krediti, marixxalli).

Tista’ tikseb tagħrif dwar l-infurzar ta’ sentenzi barranin billi tikklikkja l-istampa tal-liġi Komunitarja.

Tista’ tikseb tagħrif dwar konvenzjonijiet internazzjonali billi tikklikkja fuq l-istampa tal-liġi internazzjonali.

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 17-11-2006

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit