Europos Komisija > ETIT > Teismo sprendimų vykdymas

Naujausia redakcija: 17-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismo sprendimų vykdymas - Bendro pobūdžio informacija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


„Aš laimėjau savo bylą teisme, bet išieškota skola man dar nesumokėta.“

Norėdami priversti savo skolininką sumokėti išieškotą skolą, turite kreiptis į sprendimų vykdymo institucijas. Prireikus tik šios institucijos, pasinaudodamos teisėtvarkos sistema, gali priversti skolininką sumokėti pinigus.

Apskritai sprendimų vykdymo tikslas yra išieškoti pinigų sumas, taip pat priversti asmenis atlikti kitas prievoles (prievolę ką nors daryti arba susilaikyti nuo to).

Jeigu norite kreiptis dėl sprendimo vykdymo, jums faktiškai reikia turėti vykdomąjį dokumentą (teismo sprendimą arba aktą). Yra specialios kitoje šalyje priimto teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu taisyklės (žr. Bendrijos teisę).

Sprendimai, pavyzdžiui, dėl piniginės skolos išieškojimo, vykdomi vienu iš toliau nurodytų būdų:

 • prekių areštas – jūsų skolininkui priklausančios prekės perduodamos teismo priežiūrai ir parduodamos (viešai arba varžytynėse), kad pardavus šį turtą jums būtų grąžinta skola;
 • banko sąskaitų areštas – skolininko banko sąskaita yra užblokuojama (turto areštas), tuomet konfiskuojamas kredito likutis;
 • pajamų perleidimas – dalis jūsų skolininko darbo užmokesčio ar atlyginimo gali būti išskaičiuojama, kad jums būtų sumokėta skola;
 • prieš nekilnojamąjį turtą nukreiptas sprendimo vykdymas – skolininkas yra iškeldinamas iš savo nuosavybės, kuri yra konfiskuojama ir parduodama (varžytynėse), kad būtų sumokėta kreditoriams.

Turite įsidėmėti, kad kai kurių rūšių nuosavybė ir išieškomi daiktai negali būti areštuoti (drabužiai, maistas, kai kurie baldai, dalis darbo užmokesčio), kad skolininkai ir jų šeimos nariai po išieškojimo turėtų deramas gyvenimo sąlygas.

Informacijos apie sprendimų vykdymo procedūras ir jas vykdančias institucijas (teismus, skolos išieškojimo agentūras, antstolius) galite rasti paspaudę ant valstybių narių vėliavėlių.

Informacijos apie užsienio valstybių teismo sprendimų vykdymo procedūras galite rasti paspaudę ant laukelio „Bendrijos teisė“.

Apie tarptautines konvencijas galite sužinoti paspaudę ant laukelio „Tarptautinė teisė“.

viršųviršų

Naujausia redakcija: 17-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė