Euroopa Komisjon > EGV > Kohtuotsuste jõustamine

Viimati muudetud: 17-11-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Kohtuotsuste jõustamine - Üldteave

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


“Ma võitsin kohtus, kuid raha ei ole mulle ikkagi ära makstud.”

Et sundida võlgnikku raha ära maksma, tuleb teil pöörduda täitevasutuste poole. Üksnes neil on õigus võlgnikku maksma sundida, kasutades selleks vajaduse korral korrakaitseorganite abi.

Üldiselt tähendab jõustamine rahasumma sissenõudmist, kuid see võib olla ka mõne muu kohustuse (millegi tegemise või millegi tegemisest hoidumise kohustus) täitmine.

Praktikas vajate te täitmise taotlemiseks täitedokumenti (kohtuotsust või akti). Teises riigis tehtud kohtuotsuse täitmisele pööramise kohta kehtivad erieeskirjad (vaata ühenduse õigust).

Jõustamise kasutamine rahasumma sissenõudmiseks võib toimuda järgmistes vormides:

 • Kaupade arestimine – Teile võlgu olevale isikule kuuluvad kaubad antakse kohtu kontrolli alla ja müüakse (avalik müük või enampakkumine), et saadud tulust Teile võlg tagasi maksta;
 • Pangas olevate varade arestimine – võlgniku arve külmutatakse (varade kinnipidamine) ja krediitsaldo peetakse kinni;
 • Töötulu arestimine – osa Teile võlg oleva isiku töötasust või palgast peetakse kinni ja makstakse Teile;
 • Täideviimise suunamine kinnisvarale – selle kohaldamisel tõstetakse võlgnik tema kinnisvarast välja ning kinnisvara konfiskeeritakse ja müüakse (enampakkumisel), et maksta võlausaldajatele.

Teil tuleb meeles pidada, et on keelatud arestida teatud liiki varasid (rõivad, toit, teatud mööbliesemed, teatud osa palgast), millega tagatakse võlgniku ja tema perekonna rahuldav elatustase.

Täitemenetluse ja seda korraldavate ametiasutuste (kohtud, võlgade sissenõudebürood, kohtutäiturid) kohta teabe saamiseks klikkige liikmesriigi lipule.

Teabe saamiseks välismaiste kohtuotsuste jõustamise kohta klikkige ühenduse õiguse ikoonile.

Kohtuotsuste jõustamist rahvusvaheliste lepingute kohta teabe saamiseks klikkige rahvusvahelise õiguse ikoonile.

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 17-11-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik