Europa-Kommissionen > ERN > Tvangsfuldbyrdelse

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Dette website lukker i december 2019. Indholdet ligger nu på den europæiske e-justiceportal.

Tvangsfuldbyrdelse - Generelle oplysninger

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


"Jeg har vundet en retssag, men jeg har endnu ikke fået mine penge."

For at få skyldner til at betale sin gæld skal du henvende dig til fuldbyrdelsesmyndighederne, for det er kun dem, der har beføjelse til at tvangsfuldbyrde retsafgørelser, eventuelt med hjælp fra politiet.

Tvangsfuldbyrdelse har generelt til formål at inddrive en pengesum, men den kan også vedrøre levering af en naturalydelse (pligt til at gøre eller ikke gøre noget).

I praksis skal du have et fuldbyrdelsesdokument (f.eks. en dom) for at kunne sikre fuldbyrdelsen. Der findes en række særlige regler for at gøre en udenlandsk dom afsagt i et andet EU-land eksigibel (se under "EU-ret").

Selve fuldbyrdelsen for at inddrive en pengesum kan eventuelt være følgende:

 • Udlæg i rørligt gods, hvorved retten får rådighed over skyldners løsøre, som sælges (tvangsauktion, auktion), således at du kan få dine penge.
 • Arrest i bankindeståender, hvorved skyldners konto blokeres, og saldoen beslaglægges.
 • Lønindeholdelse, hvorved en del af skyldners løn holdes tilbage og udbetales til dig.
 • Udlæg i fast ejendom, hvorved skyldner må forlade sin bolig, der beslaglægges og sælges for at betale gælden.
Der findes en liste over aktiver, der ikke kan beslaglægges (tøj, fødevarer, bestemte møbler, en del af lønnen) for at sikre skyldner og dennes familie en rimelig levestandard.

Ved at klikke på de respektive EU-landes flag fås en række nyttige oplysninger om fuldbyrdelsesprocedurer samt de kompetente myndigheder (retten, fogeden m.fl.).

Yderligere oplysninger om fuldbyrdelse af retsafgørelser i udlandet fås ved at klikke på "EU-ret".
Der er desuden mulighed for at få oplysninger om internationale konventioner på området ved at klikke på "International ret"

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige