Evropská komise > ESS > Výkon soudních rozhodnutí

Poslední aktualizace: 17-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Výkon soudních rozhodnutí - Obecné informace

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


„Vyhrál jsem u soudu svůj případ, ale peníze jsem dosud nedostal.”

Abyste přiměli svého dlužníka k zaplacení, budete se muset obrátit na vynucovací orgány. Pouze tyto orgány mohou dlužníka přimět, aby zaplatil; pokud vznikne potřeba, obrací se přitom na zákonnou moc.

Účelem vymáhání všeobecně je získat zpět peníze, ale může jím být jiný druh plnění nějaké povinnosti (závazku něco učinit nebo zdržet se určité činnosti).

Pokud chcete žádat o vymáhání, potřebujete v praxi nějaký vymahatelný doklad (soudní rozhodnutí nebo smlouvu). Pro to, aby soudní rozhodnutí bylo vymahatelné i v jiné zemi, existují zvláštní pravidla (viz právo Evropského společenství).

Vymáhání směřující k získání dlužné částky bude mít některou z následujících forem:

 • Zabavení zboží – zboží patřící vašemu dlužníkovi bude dáno pod kontrolu soudu a prodáno (v dražbě), takže obdržíte peníze získané z výtěžku;
 • Zabavení aktiv v bance – dochází k zablokování dlužníkova účtu (konfiskace aktiv) a kladný zůstatek se konfiskuje;
 • Převod výdělku – část platu nebo mzdy dlužníka se může konfiskovat a ze zadržených částek bude hrazena vaše pohledávka;
 • Exekuce hmotného majetku, při níž je dlužník vystěhován, majetek konfiskován a rozprodán (v dražbě) a věřitel vyplacen z výtěžku dražby.

Musíte mít na paměti, že jsou určité kategorie majetku a nároků, které nelze zabavit (oblečení, jídlo, některé druhy nábytku, určitá část mzdy); tím se umožní, aby se pro věřitele a jeho rodinu stále zachovával určitý snesitelný životní standard.

Jestliže kliknete na vlaječky členských zemí, získáte informace o vynucovacích postupech a orgánech, které vymáhání zajišťují (soudy, inkasní agentury, soudní vykonavatelé).

Informace o vynucení zahraničních soudních rozhodnutí získáte, když kliknete na ikonu práva Evropského společenství.

Kliknutím na ikonu mezinárodního práva můžete získat informace o mezinárodních úmluvách o vymáhání.

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 17-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království