Europos Komisija > ETIT > Teismo sprendimų vykdymas > Anglija ir Velsas

Naujausia redakcija: 13-10-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismo sprendimų vykdymas - Anglija ir Velsas

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas yra sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose? 1.
2. Kokiomis aplinkybėmis gali būti priimtas vykdomasis dokumentas ar sprendimas? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Svarbiausios aplinkybės 2.2.
3. Sprendimų vykdymo priemonių tikslas ir pobūdis 3.
3.1. Kokiam turtui gali būti taikomas sprendimų vykdymas? 3.1.
3.2. Koks yra sprendimų vykdymo poveikis? 3.2.
3.3. Kaip tokios priemonės yra taikomos? 3.3.
4. Ar galima apskųsti tokią priemonę patvirtinantį sprendimą? 4.

 

1. Kas yra sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Sprendimų vykdymas – tai teismo patvirtintas veiksmas, kuriuo skolininkas, kuriam teismas priteisė grąžinti skolą (toliau – skolininkas), yra priverčiamas vykdyti teismo įsakymus.

Anglijos ir Velso teisės sistemoje sprendimo vykdymo būdą pasirenka tiktai kreditorius, kurio teisė patvirtinta teismo sprendimu, tačiau su kuriuo dar neatsiskaityta (toliau – kreditorius).

Pasirinkdamas sprendimo vykdymo būdą, kreditorius turi apsvarstyti šiuos dalykus:

 • ar jis gali išreikalauti pinigus iš atsakovo ir ar šis apmokės teismo išlaidas;
 • ar atsakovas yra skolingas pinigų kitiems asmenims ir ar jo atžvilgiu grafystės teismas yra priėmęs kitų sprendimų;
 • ar atsakovas turi kilnojamojo turto ar lėšų, kuriuos galima konfiskuoti arba parduoti varžytynėse;
 • ar atsakovas turi darbą;
 • ar atsakovas turi kitų pajamų šaltinių, pvz., gauna pajamų iš investicijų;
 • ar atsakovas turi sąskaitą banke, statybos bendrijoje ar kurioje nors kitoje institucijoje;
 • ar atsakovas turi nekilnojamojo turto (namą);
 • ar kas nors yra skolingas atsakovui.

Toliau yra pateikta informacija apie įvairius sprendimų vykdymo būdus. Kreditorius turėtų pasirinkti tokį būdą, kuris jam suteikia daugiausia galimybių išreikalauti savo pinigus. Pavyzdžiui, jeigu atsakovas yra bedarbis ar verčiasi privačia veikla, reikalauti sprendimo dėl dalies pajamų išskaitymo būtų laiko ir pinigų švaistymas. Visgi jei atsakovas turi pinigų banko sąskaitoje, sprendimas dėl skolos išieškojimo trečiosios šalies atžvilgiu būtų gera išeitis.

back

viršųviršų

Teismas negali kreditoriui užtikrinti, kad jis išieškos savo pinigus, be to, jis turi apmokėti visas teismo išlaidas. Nors teismas priskaičiuoja šias išlaidas prie atsakovo skolos, teismas negali grąžinti kreditoriui jo sumokėtų pinigų, jeigu atsakovas jam negrąžina skolos.

Įvairūs sprendimų vykdymo būdai
Skolininko turto aprašymas (areštas) / turto areštas

Šie du būdai iš esmės nesiskiria – tai yra turto konfiskavimas norint jas paimti ir parduoti varžytynėse, kad būtų išieškota priteista skola. Skolininko turto aprašymas (areštas) yra papildomas teisminis sprendimo vykdymo veiksmas, kuriuo konfiskuojamas turtas. Skolininko turto areštas – tai civilinių bylų teismo sprendimo vykdymas konfiskuojant turtą. Abu būdai netrukus bus pavadinti vienodai – „turto perdavimas teisės institucijų priežiūrai“.

Kad sprendimas būtų vykdomas taikant turto areštą, būtina kreiptis į teismą dėl vykdomojo dokumento išdavimo. Vykdomasis dokumentas taikytinas tik tuo atveju, jeigu atsakovas turi:

 • kreditoriaus nurodytu adresu pakankamai turto, kurį pardavus varžytynėse būtų gauta lėšų, arba
 • visus vykdomajame dokumente nurodytus pinigus (kad būtų sustabdytas turto pardavimas).

Teismas minėtą vykdomąjį dokumentą išduoda, jeigu atsakovas:

 • nesumokėjo jam nurodytos pinigų sumos arba
 • pavėlavo atlikti nors vieną nustatytą mokėjimą.

Antstoliai ne visais atvejais gali perimti ir parduoti atsakovo turtą. Pavyzdžiui, jie negali paimti būtiniausių buities reikmenų ar parduotuvių įrangos arba išperkamosios nuomos būdu įgytų ar nuomojamų daiktų. Antstolis negali konfiskuoti atsakovo turto, jeigu, atskaičiavus šio turto konfiskavimo ir pardavimo išlaidas, jo vertė bus mažesnė negu vykdomajame dokumente nurodyta skola. Varžytynėse parduodamo turto kaina paprastai padidėja nedaug, palyginti su pradine kaina. Be to, atsakovo turtą jau galėjo konfiskuoti kitą teismo vykdomąjį dokumentą vykdantys antstoliai.

back

viršųviršų

Daugiau informacijos apie vykdomuosius dokumentus English PDF File (PDF File 236 KB) galite rasti Teismų tarnybos tinklalapyje.

Sprendimas dėl dalies pajamų išskaitymo

Jei taikomas šis sprendimų vykdymo būdas, teismas priima nutartį reguliariai išskaičiuoti nustatytą pinigų sumą iš skolininko darbo užmokesčio ar atlyginimo jų mokėjimo dieną ir šią sumą tiesiogiai pervesti kreditoriui.

Iki nutarties dėl dalies pajamų išskaitymo priėmimo atsakovas turi turėti samdomą darbą. Tokios nutarties priimti negalima, jeigu atsakovas yra bedarbis arba verčiasi privačia veikla. Be to, teismas gali nepriimti tokios nutarties arba tiktai priimti nutartį, kad skolininkas skolą turi grąžinti mažomis dalimis, jeigu atsakovo gyvenimo išlaidos viršija jo pajamas.

Daugiau informacijos apie teismo sprendimus dėl dalies pajamų išskaitymo English PDF File (PDF File 239 KB) galite rasti Teismų tarnybos tinklalapyje.

Sprendimai dėl turto susaistymo – įskaitant sprendimus dėl turto pardavimo ir pardavimo sustabdymo

Sprendimu dėl turto susaistymo atsakovui sutrukdoma parduoti jo turtą (nekilnojamąjį turtą, žemę ar investicijas), jei šis negrąžino skolos kreditoriui. Kreditorius skolą išieško pardavęs atsakovo nuosavybę arba mirusio atsakovo turtą. Šiame procese gali būti taikomi dviejų rūšių teismo sprendimai. Pirma, gali būti priimtas sprendimas dėl nuosavybės pardavimo – pagal sprendimą dėl turto susaistymo teismas gali priversti atsakovą parduoti nekilnojamojo turto objektus. Antras būdas – tai sprendimas dėl nuosavybės pardavimo sustabdymo, pagal kurį atsakovui draudžiama parduoti nekilnojamojo turto objektus, kad jis neišvengtų prieš jį nukreiptų turto susaistymo procedūrų.

back

viršųviršų

Daugiau informacijos apie teismo sprendimus dėl turto susaistymo English PDF File (PDF File 222 KB) galite rasti Teismų tarnybos tinklalapyje.

Sprendimai dėl skolos išieškojimo trečiosios šalies (anksčiau vadintos asmeniu, kurio piniginės lėšos ar turtas priklauso skolininkui) atžvilgiu

Taikant šį sprendimų vykdymo būdą yra priimama nutartis teismo įsakymu įšaldyti skolininko banko sąskaitas. Tuomet suma, kuri reikalinga priteistai skolai grąžinti, iš šių sąskaitų automatiškai yra pervedama kreditoriui. Jeigu banko sąskaitose yra nepakankamai pinigų skolai grąžinti, tuomet šie pinigai panaudojami bent daliai skolos grąžinti.

Daugiau informacijos apie sprendimus dėl skolos išieškojimo trečiosios šalies atžvilgiu English PDF File (PDF File 222 KB) galite rasti Teismų tarnybos tinklalapyje.

Bankroto procedūros

Jeigu skola viršija 750 svarų sterlingų, kreditorius taip pat gali reikalauti pradėti bankroto procedūras prieš atsakovą. Bankroto bylą turėtų kelti grafystės teismas ir Aukštasis teismas. Tačiau tokios procedūros gali atsieiti nemažai išlaidų.

back

viršųviršų

Teismo šaukimas į apklausą

Šis sprendimų vykdymo būdas gali būti taikomas tiktai nesumokėtų mokesčių byloms. Skolininkas atvyksta į teismą, kur prisiekęs atvirame teismo posėdyje turi paaiškinti, kodėl nesumokėjo priteistos skolos ir visų pirma – kaip jis pasielgė su pinigais, kuriuos turėjo po teismo sprendimo priėmimo, ir kodėl jų nesumokėjo skolai grąžinti. Ši procedūra šiuo metu yra persvarstoma.

Sprendimai dėl informacijos gavimo (anksčiau – apklausos žodžiu)

Nors ši procedūra iš esmės yra ne sprendimų vykdymo būdas, ją taikant galima apklausti skolininkus, kad būtų surinkta informacija apie jų turtą ir pagal šią informaciją kreditorius galėtų pasirinkti jam tinkamesnį sprendimų vykdymo būdą. Šiuo metu yra pateikti pasiūlymai keisti Anglijos ir Velso sprendimų vykdymo sistemą – ketinama išplėsti sistemos galias, įdiegiant platesnės apimties sprendimų dėl duomenų atskleidimo sistemą.

Daugiau informacijos apie sprendimus dėl informacijos gavimo English PDF File (PDF File 205 KB) galite rasti Teismų tarnybos tinklalapyje.

2. Kokiomis aplinkybėmis gali būti priimtas vykdomasis dokumentas ar sprendimas?

2.1. Procedūra

Gali būti vykdomi ir teismo, ir kiti sprendimai. Grafysčių teismų ir Aukštojo teismo sprendimai, taip pat kiti sprendimai gali būti vykdomi taikant kai kuriuos arba visus pirmiau nurodytus būdus, įskaitant kai kuriuos Magistratų teismo sprendimus (jeigu kai kurios civilinės bylos yra nagrinėjamos sumariniame (supaprastintame) procese), įvairių specializuotų teismų sprendimus ir kai kurias nesumokėtų nuomos ir kitų nesumokėtų mokesčių, rinkliavų ir automobilio stovėjimo mokesčių dekriminalizacijos bylas.

back

viršųviršų

Ne visada būtina kreiptis į teismą, kad šis priimtų nutartį dėl sprendimo vykdymo.

Turto arešto dėl nesumokėtos nuomos, mokesčių, muito, akcizo ir automobilio stovėjimo mokesčių procedūras galima pradėti be išankstinio teismo leidimo.

Grafysčių teismai ir Aukštasis teismas yra kompetentingi priimti nutartį dėl sprendimų vykdymo bylose, kuriuose jie priteisė grąžinti skolą. Visgi pažymėtina, kad grafystės teismo antstolis negali išieškoti 5000 svarų sterlingų viršijančios sumos (nebent būtų vykdoma sutartis, kurią reglamentuoja 1974 m. Vartotojų kreditų įstatymas, nes tokius sprendimus vykdo tiktai grafystės teismas). Grafystės teismo sprendimai dėl 5000 svarų sterlingų viršijančios sumos gali būti perduoti Aukštajam teismui, kurio sprendimu vykdytojai ją vykdo. Aukštojo teismo sprendimų vykdytojai negali vykdyti sprendimų bylose, kurių ieškinio vertė yra mažesnė negu 600 svarų sterlingų.

Yra procedūra, pagal kurią kreditoriai gali nuspręsti perduoti vykdyti grafystės teismo sprendimus, kurių vertė yra 600–5000 svarų sterlingų, Aukštajam teismui taikant turto areštą. Reikėtų taip pat pažymėti, kad Aukštasis teismas dalies pajamų išskaitymo procedūros netaiko. Norint taikyti tokį sprendimų vykdymo būdą, šį klausimą reikia perduoti grafystės teismui.

Jeigu reikalavimas buvo pateiktas Elektronine išieškojimo sistema, reikalavimą dėl vykdomojo dokumento taip pat galima pateikti elektronine forma English PDF File (PDF File 205 KB).

back

viršųviršų

Sprendimų vykdytojų statusas, funkcijos ir įgaliojimai
 • Aukštojo teismo sprendimų vykdytojai (pirmiau šerifai)

  Iki 2004 m. kovo 31 d. Aukštojo teismo įsakymus vykdė šerifai. Šių pareigūnų paskyrimą reglamentavo 1887 m. Šerifų įstatymas. Kasmet kiekvienoje antstolio apylinkėje (tai yra grafystės šerifo atsakomybės rajonas, paprastai sutampantis su Anglijos ar Velso grafystės ribomis) grafystės šerifus skirdavo Jos didenybė karalienė. Nors grafystės šerifai buvo atsakingi už Aukštojo teismo sprendimų vykdymą jų apylinkėje, jie tiesiogiai sprendimų nevykdydavo. Jie šias funkcijas pavesdavo vykdyti savo padėjėjui (paprastai tai būdavo praktikuojantis advokatas) ir šerifo nuovados pareigūnui (kuris su antstoliais vykdydavo kasdieninę sprendimų vykdymo veiklą). Šie pareigūnai buvo vieninteliai, kurie vykdydavo Aukštojo teismo įsakymus fieri facias (vykdomuosius raštus dėl turto arešto, kad būtų išieškota skolininkui priteista grąžinti skola), taip pat teismo įsakymus dėl turto perėmimo ir grąžinimo.

  Nuo 2004 m. balandžio 1 d. Aukštojo teismo vykdomuosius raštus vykdo šio teismo sprendimų vykdytojai. Tai profesionalūs sprendimų vykdytojai, kuriuos lordas kancleris (teisingumo ministras) paskiria vykdyti sprendimus tam tikruose pašto rajonuose. Jų paskyrimą ir įgaliojimus reglamentuoja 2003 m. Teismų įstatymo 99 skirsnis ir 7 priedas, taip pat 2004 m. Aukštojo teismo sprendimų vykdymo tarnybos reglamentas. Prieš paskiriant šiuos pareigūnus yra svarstoma, ar jie atitinka įvairius reikalavimus, pvz., jų kvalifikacija, finansinis sąžiningumas, narystė profesinėje organizacijoje ir gebėjimas taikyti įvairius veiklos būdus, laikytis deramo elgesio ir drausmės taisyklių.

  Kaip ir šerifai, Aukštojo teismo sprendimų vykdytojai gali vykdyti grafystės teismo sprendimus dėl ieškinių, kurių vertė viršija 600 svarų sterlingų ir jei kreditorius nusprendžia perduoti skolos išieškojimą Aukštajam teismui.

 • Grafystės teismo antstoliai

  Grafystės teismo antstoliai, kurie yra Teismų tarnybos pareigūnai ir todėl priskiriami valstybės tarnybai, vykdo grafystės teismų priimtus ir juose registruotus sprendimus ir (arba) įsakymus. Jie vykdo vykdomuosius dokumentus, pagal įsakymą dėl turto valdymo perima žemę ir pagal įsakymą dėl turto grąžinimo grąžina turtą. Be to, grafystės teismo antstoliai vykdo kitas pareigas, įskaitant teismo dokumentų įteikimą asmeniškai ir atsakovo perdavimą teismui.

 • Atestuoti antstoliai

  Atestuoti antstoliai yra privatūs antstoliai, atestuoti pagal Arešto dėl nesumokėtų nuomos mokesčių taisykles English, be to, juos patvirtina grafystės teisme dirbantis apygardos teisėjas. Areštas dėl nesumokėtų nuomos mokesčių – tai nuomininko turto areštas, kurį inicijuoja nuomotojas, kad be teismo susigrąžintų nesumokėtus nuomos mokesčius. Pagal kai kuriuos kitus įstatymus atestuoti antstoliai taip pat gali išieškoti kai kurias skolas, pvz., vietos valdžios renkamus gyventojų turto mokesčius, verslo mokesčius ir kt. Tai vietiniai mokesčiai, kuriuos namų savininkai ir fiziniai asmenys moka vietos valdžiai.

 • Privatūs antstoliai

  Privatūs antstoliai – tai antstoliai, išieškantys skolas, jeigu reglamentas nenumato, kad skolas turėtų išieškoti tiktai Aukštojo teismo sprendimų vykdytojas, grafystės teismo antstolis ar atestuotas antstolis. Norint tapti privačiu antstoliu, jokių specialių reikalavimų nėra.

 • Magistratų teismai

  Nuo 2001 m. balandžio 1 d. Magistratų teismų komitetai (MTK) iš policijos perėmė pagrindines teismo vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas tais atvejais, kai tokie dokumentai yra nukreipti prieš skirtų baudų nesumokėjusius asmenis ir paskirtų viešųjų darbų nevykdančius asmenis. Pagal naująją tvarką atskiri MTK sprendžia dėl vykdomųjų dokumentų vykdymo priemonių. Kai kurie komitetai į savo tarnybą priima civilius sprendimų vykdytojus, kiti samdo patvirtintas sprendimų vykdymo tarnybas arba vėlgi kreipiasi į policiją, o kai kurie taiko abu šiuos būdus. Be to, kai kurie MTK areštui dėl nesumokėtų nuomos mokesčių vykdyti samdo privačius arba atestuotus antstolius (būtinai dirbančius patvirtintose spendimų vykdymo tarnybose).

Advokatų ar kitų teisininkų paslaugos

Pateikdamas prašymą dėl sprendimo vykdymo, kreditorius neprivalo naudotis advokato ar kito teisininko paslaugomis.

Visgi sprendimų vykdymo procedūros gali būti sudėtingos, ypač Aukštajame teisme. Prieš pradedant sprendimų vykdymo procedūrą kreditoriai gali pageidauti advokato, teisės centro ar Piliečių konsultavimo biuro konsultacijos. Kai kuriuose grafysčių teismuose taip pat veikia Aukštojo teismo apylinkės registracijos tarnybos. Šių tarnybų arba Londone veikiančio Aukštojo teismo darbuotojai gali suteikti daugiau informacijos apie šio teismo sprendimų vykdymo tvarką. Tačiau jie negali patarti dėl sprendimų vykdymo būdų. Šį būdą renkasi kreditorius.

Sprendimų vykdymo išlaidos

Visų teismo sprendimų vykdymo priemonių išlaidos skiriasi. Kaip buvo minėta, teismas priskaičiuoja teismo išlaidas prie atsakovo skolos, bet teismas negali atlyginti kreditoriui sumokėtų išlaidų, jeigu jis iš atsakovo neišieško pinigų.

Grafystės teismo taikomi sprendimų vykdymo mokesčiai English PDF File (PDF File 205 KB) yra nurodyti Teismų tarnybos tinklalapyje.

Aukštojo teismo taikomi sprendimų vykdymo mokesčiai English yra nurodyti Teismų tarnybos tinklalapyje.

2.2. Svarbiausios aplinkybės

Kaip buvo minėta, Anglijoje ir Velse sprendimų vykdymo būdą renkasi tiktai kreditorius, kuriam teismas priteisė skolą. Bylą inicijavę kreditoriai, kurių naudai teismas priėmė galiojantį sprendimą dėl skolos grąžinimo, bet vis dar negavo šių pinigų, turi teisę jiems priimtiniausiais būdais tą sprendimą įvykdyti. Pasirenkant sprendimo vykdymo būdą, teismas nesikiša. Dėl to, kol galioja teismo sprendimas ir jei pareiškėjas teisingai užpildė reikiamus dokumentus, pateikė reikalingą papildomą informaciją ir sumokėjo nustatytą mokestį, teismas privalo vykdyti kreditoriaus pageidavimus ir taikyti jo pasirinktą sprendimų vykdymo būdą.

back

viršųviršų

3. Sprendimų vykdymo priemonių tikslas ir pobūdis

3.1. Kokiam turtui gali būti taikomas sprendimų vykdymas?

Sprendimai gali būti vykdomi toliau nurodyto turto atžvilgiu:

 • banko sąskaitos taikant sprendimų dėl skolos išieškojimo trečiosios šalies (arba asmens, kuriam priklauso skolininko piniginės lėšos ir turtas) atžvilgiu procedūrą;
 • materialus kilnojamasis turtas taikant turto aprašymą ar areštą;
 • registruotos transporto priemonės taikant turto aprašymą ar areštą;
 • nekilnojamasis turtas taikant turto susaistymo procedūrą;
 • darbo užmokestis ar atlyginimai taikant dalies pajamų išskaitymo procedūrą.

Šaukimo į teismą procedūra gali būti taikoma tiktai išieškant nesumokėtus mokesčius. Reikalavimai dėl sutarčių, kurias reglamentuoja 1974 m. Vartotojų kreditų įstatymas, gali būti vykdomi tiktai grafystės teismuose, net jeigu šių reikalavimų dydis viršija paprastai grafystės teismui taikomą viršutinę ribą. Nuomos ar išperkamosios nuomos sutarčių reglamentuojamam turtui areštas dėl nesumokėto nuomos mokesčio netaikomas.

Griežtai nustatyto ir aiškaus turto, kuriam areštas dėl nesumokėto nuomos mokesčio netaikomas, sąrašo nėra. Visgi galioja tam tikros taisyklės. Antstolis gali konfiskuoti tiktai turtą, kuris priklauso atsakovui ar yra bendra nuosavybė. Pavyzdžiui, teismo antstolis negali paimti atsakovo partneriui priklausančio turto, jeigu atsakovo partneris yra asmuo, su kuriuo atsakovas yra susijęs santuokiniais ryšiais.

back

viršųviršų

Visas antstolio konfiskuotas turtas, parduotas varžytynėse, turi duoti pajamų. Antstoliai nepaima turto, jeigu mano, kad, atskaičiavus šio turto konfiskavimo ir pardavimo varžytynėse išlaidas, už jį nebus gauta pakankamai pinigų nors daliai vykdomajame dokumente nurodytos sumos grąžinti.

Antstoliai negali konfiskuoti:

 • daiktų, kurių atsakovui reikia jo darbo veiklai ar verslui, tarkime, parduotuvės įrangos ar buhalterijos knygų;
 • būtiniausių namų apyvokos reikmenų, kurie yra reikalingi atsakovui ir jo šeimai, pvz., drabužių ar patalynės;
 • nuomojamų ar išperkamosios nuomos būdu įsigytų daiktų (įskaitant automobilius);
 • turto, kurį pagal kitus vykdomuosius dokumentus antstoliai jau anksčiau konfiskavo, arba
 • bendrovei nepriklausančios įrangos (pvz., nuomojamų biuro baldų, įrangos ir automobilių).

Taikydamas dalies pajamų išskaitymo procedūrą, teismas atsižvelgia į atsakovo gyvenimo išlaidas maistui, nuomai ar hipotekai, būtiniausiems daiktams ir komunalinėms (pvz., elektros) sąskaitoms apmokėti. Tai yra „apsaugota pajamų dalis“. Jeigu atsakovas uždirba daugiau negu ši suma, priimamas sprendimas dėl dalies jo pajamų išskaitymo.

Vykdant sprendimus dėl skolos išieškojimo trečiosios šalies atžvilgiu, iš savo banko ar statybos bendrijos sąskaitos pinigų negalintis paimti skolininkas, kuris skundžiasi, kad jis ar jo šeima dėl to patiria sunkumų, apmokėdami įprastas gyvenimo išlaidas, gali prašyti teismo skirti jam paramą. Taip asmenys gali gauti vienkartinę ar didesnę finansinę paramą.

back

viršųviršų

3.2. Koks yra sprendimų vykdymo poveikis?

Ir skolininkams, ir trečiosioms šalims už nepaklusimą teismo įsakymams gali būti skirtos poveikio priemonės. Už tai gali būti skirtos tokios nuobaudos kaip atsiprašymas už nepagarbą teismui (atsiprašymas teisėjui viešame teismo posėdyje), baudos ir, esant dideliam nusižengimui, laisvės apribojimas iki 14 dienų.

Informacijos atskleidimo ir banko sąskaitų arešto srityse bankai privalo vykdyti kai kuriuos reikalavimus. Jeigu bankui įteikiamas sprendimas dėl skolos išieškojimo trečiosios šalies atžvilgiu, nukreiptas prieš vieną iš jo klientų, bankas neprivalo atskleisti to asmens sąskaitoje esančios sumos. Bankas gali nurodyti, kad sąskaitoje pinigų nėra arba kad sąskaitoje esančių pinigų nepakanka visai skolai grąžinti, bet galima grąžinti jos dalį, arba kad sąskaitoje yra pakankamai pinigų visam reikalavimui apmokėti. Galioja labai griežtos duomenų apsaugos taisyklės, nurodančios, kokią, be pirmiau minėtos, informaciją bankai gali suteikti. Visgi įdiegus pirmiau minėtą platesnės apimties duomenų atskleidimo sistemą bankai bus priversti atskleisti daugiau informacijos apie skolininkų, kuriems teismas priteisė grąžinti skolą, reikalus banke.

3.3. Kaip tokios priemonės yra taikomos?

Visuose teismo sprendimuose yra nurodytas laikotarpis, per kurį turi būti pateikta reikalinga informacija arba įvykdytas teismo sprendimas, taip pat nurodytos didžiausios nuobaudos, kurios gali būti skirtos už teismo sprendimo nevykdymą.

back

viršųviršų

4. Ar galima apskųsti tokią priemonę patvirtinantį sprendimą?

Sprendimų vykdymas, kurį atlieka teismas (sprendimai dėl turto susaistymo, dalies pajamų išskaitymo ir skolos išieškojimo trečiosios šalies atžvilgiu) – tai dviejų etapų procesas. Šie anksčiau vadinti „nisi“ir „absolute“ etapai dabar yra vadinami tarpiniu ir galutiniu etapais. Tarpinis proceso etapas – tai tiktai teisminis dokumentų tvarkymo procesas, į kurį skolininkas, kuriam priteista grąžinti skolą, visiškai neįtraukiamas. Visgi norint, kad, taikant kurį nors sprendimo vykdymo būdą, būtų pereita prie galutinio etapo, turi vykti svarstymas, į kurį skolininkas yra kviečiamas pateikti savo argumentų, kodėl numatytas sprendimo vykdymo būdas neturėtų būti vykdomas. Galutinis svarstymas vyksta tame pačiame teisme, kuriam buvo pateiktas pirmasis prašymas dėl atitinkamo sprendimo vykdymo būdo (nebent būtų pateiktas prašymas svarstymą rengti kitur). Svarstymo data ginčo šalims yra pranešama iki jo likus daug laiko. Visais atvejais yra nustatytas mažiausias laikotarpis tarp tarpinio etapo, pranešimo apie galutinį svarstymą ir paties galutinio svarstymo, kad skolininkas (ir kiekviena svarbi, tiesiogiai susijusi trečioji šalis, pvz., bankas – svarstant sprendimą byloje dėl skolos išieškojimo trečiosios šalies atžvilgiu) turėtų laiko parengti savo argumentus. Jeigu galutinio svarstymo data šalims netinka, jos turi turėti galimybę šią datą atidėti iki kitos, abiem šalims priimtinesnės datos. Jei taip įvyktų, lieka galioti tarpinis sprendimas, bet kol neįvyko galutinis svarstymas, jis nėra galutinis.

Dėl to skolininkai turi galimybę pateikti argumentus prieš pasiūlytą sprendimo vykdymo būdą, kol šis procesas dar neprasidėjo. Jeigu teismas jau priėmė nutartį dėl sprendimo vykdymo, jo apskųsti nebegalima. Esant atitinkamoms aplinkybėms, skundai ar prašymai anuliuoti teismo sprendimą gali būti teikiami tiktai dėl pirminio sprendimo, kuriuo kreditoriui buvo pirmiausia suteikta teisė reikalauti vykdyti sprendimą. Tiktai tuo atveju, jeigu apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo yra patenkinamas arba sprendimas yra anuliuojamas, teismas gali nuspręsti atšaukti sprendimo vykdymą. Jeigu teismo sprendimas užginčijamas po to, kai teismas patenkino kreditoriaus reikalavimą taikyti sprendimo vykdymo procedūras, pateikus teismui prašymą, vykdomojo dokumento galiojimas gali būti sustabdytas. Antstoliai negali konfiskuoti turto, bet privalo tęsti į jį nukreiptą skolos išieškojimą (sudaryti daiktų, kurie gali būti vėliau konfiskuoti ir parduoti, sąrašą).

Kaip buvo minėta, jeigu kreditorius teismui pateikė teisingai užpildytą prašymą taikyti sprendimo vykdymo procedūras, šis teismas negali atmesti kreditoriaus pasirinkto sprendimo vykdymo būdo. Dėl to kreditoriui nereikia teikti apeliacinio skundo dėl sprendimo vykdymo priemonę patvirtinančio sprendimo.

Papildoma informacija

 • Teismų tarnybos informacija apie sprendimų vykdymo būdus ir mokesčius English
 • Konstitucinių reikalų departamentas English
 • Baltoji knyga dėl veiksmingo sprendimų vykdymo English (joje yra išdėstyti Vyriausybės pasiūlymai dėl sprendimų vykdymo sistemos keitimo)
 • Sprendimų vykdymo tarnybų asociacija English
 • Anglijos ir Velso grafystės šerifų asociacija English
 • Aukštojo teismo sprendimų vykdytojų asociacija English

« Teismo sprendimų vykdymas - Bendro pobūdžio informacija | Jungtinė Karalystė - Bendro pobūdžio informacija »

back

viršųviršų

Naujausia redakcija: 13-10-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė