Evropska komisija > EPM > Izvršitev sodb > Pravo Skupnosti

Zadnja sprememba: 31-01-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Izvršitev sodb - Pravo Skupnosti

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


„Želim, da se sodna odločba izvrši v drugi državi članici.“

V tem primeru morate pri ustreznem sodišču v državi članici, v kateri je treba izvršiti sodno odločbo, zahtevati razglasitev izvršljivosti tuje sodne odločbe („exequatur“).

Uredba Sveta št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah vključuje pravila o izvrševanju sodnih odločb v drugi državi članici. Veljati je začela 1. marca 2002, z njo pa je bil poenostavljen postopek za razglasitev izvršljivosti tuje sodne odločbe iz Bruseljske konvencije iz leta 1968, ki jo ta uredba nadomešča. Uredba se neposredno uporablja, kar pomeni, da se lahko vsak sklicuje nanjo na sodišču. Ne uporablja se na Danskem, kjer se še naprej uporablja Bruseljska konvencija.

Uredba določa naslednja pravila:

 • sodne odločbe, izdane in izvršljive v eni državi članici, se lahko izvršijo v drugi državi članici, potem ko so tam razglašene za izvršljive (ali registrirane v Združenem kraljestvu) na podlagi zahtevka, ki ga lahko vloži vsaka oseba, ki ima pravni interes v zadevi;
 • zahtevek se vloži pri sodišču, ki je krajevno pristojno glede na stalno prebivališče stranke, zoper katero se zahteva izvršitev, ali glede na kraj izvršitve;
 • razglasitev izvršljivost se lahko izda, potem ko so opravljene nekatere formalnosti, in vročiti jo je treba drugi stranki, ki jo lahko izpodbija le na sodišču;
 • priznanje tuje sodne odločbe se lahko zavrne, če bi bilo priznanje v nasprotju z javnim redom ali nezdružljivo s prejšnjo sodno odločbo ali kadar listina za začetek postopka ni bila pravočasno vročena ali kadar druga stranka ne nastopi pred sodiščem.

Postopek se morda zdi precej preprost, vendar Uredba ni odpravila vseh ovir za prost pretok sodnih odločb v Evropski uniji in zato ostaja več vmesnih ukrepov, ki so še vedno preveč omejujoči.

Evropski svet je v Tampereju dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska oktobra 1999 pozval, da se število vmesnih ukrepov za izvršitev tujih sodnih odločb dodatno zmanjša. Svet je novembra 2000 sprejel program ukrepov za izvajanje načela vzajemnega priznavanja odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Cilj je odpraviti vse postopke za izvršljivost sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Sprejeta je bila odločitev o postopnem urejanju, ki se je začelo s posebnim pilotnim projektom - odpravo postopka razglasitve izvršljivosti za nesporne zahtevke.

Na vrh straniNa vrh strani

21. aprila 2004 je bila sprejeta Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov. Pod nekaterimi pogoji odpravlja v državi članici, v kateri se zahteva izvršitev, vse vmesne ukrepe, ki so bili do zdaj potrebni za odločbe, izdane v drugi državi članici, če dolžnik preverjeno ne ugovarja glede vrste ali obsega dolga. Ti pogoji so povezani zlasti z vročitvijo listin v primeru zamudnih sodnih odločb. Z odpravo razglasitve izvršljivosti bodo lahko upniki dosegli hitro in učinkovito izvršitev v tujini, tako da ne bo treba vključiti sodišč v državi članici, v kateri se zahteva izvršitev, v dolgotrajne in drage formalnosti.

Evropska komisija je 15. marca 2005 sprejela predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti. Cilj predloga je poenostaviti in pospešiti sodne postopke v sporih majhne vrednosti ter znižati stroške takšnih postopkov z uvedbo evropskega postopka v sporih majhne vrednosti kot alternative postopkom, ki jih določajo zakonodaje držav članic in bodo ostali nespremenjeni. Razen tega bo predlog odpravil vmesne ukrepe, ki so še vedno potrebni za priznanje in izvršitev sodne odločbe. Sodna odločba, izdana v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, bo priznana in izvršljiva v drugi državi članici brez potrebe po razglasitvi izvršljivosti in brez vsakršne možnosti nasprotovanja njenemu priznanju.

O sami izvršitvi ne obstajajo določbe Skupnosti. Vseeno program za vzajemno priznavanje sodnih odločb določa niz ukrepov za okrepitev učinkov sodnih odločb, izdanih v državi članici porekla, v zaprošeni državi:

 • uvedbo začasne izvršitve: odločba, ki potrjuje izvršljivost, bi bila v zaprošeni državi začasno izvršljiva ne glede na možnost pravnega sredstva;
 • določitev ukrepov zavarovanja na evropski ravni: odločba, izdana v državi članici, bi omogočala sprejetje ukrepov zavarovanja v zvezi s premoženjem dolžnika na celotnem ozemlju Unije (glej temo Začasni ukrepi in ukrepi zavarovanja - Splošne informacije);
 • boljše ukrepe v zvezi z rubežem pri bankah, npr. z vzpostavitvijo evropskega sistema za rubež sredstev na bančnih računih.

Referenčni dokumenti

 • Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah
 • Bruseljska konvencija iz leta 1968 o pristojnosti in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (prečiščena različica)
 • Sklepi Predsedstva dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska - Evropski svet (15. in 16. oktobra 1999)
 • Osnutek programa ukrepov za izvajanje načela vzajemnega priznavanja odločb v civilnih in gospodarskih zadevah z dne 30. novembra 2000
 • Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov
 • Predlog Uredbe o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti

« Izvršitev sodb - Splošne informacije | Pravo Skupnosti - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 31-01-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo