comisia europeană > RJE > Executarea sentinţelor > Drept comunitar

Ultima actualizare: 21-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Executarea sentinţelor - Drept comunitar

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


„Doresc executarea unei hotărâri judecătoreşti într-un alt stat membru.”

În acest caz, trebuie să solicitaţi instanţei competente din statul membru în care se cere executarea o declaraţie potrivit căreia hotărârea judecătorească străină are forţă executorie (procedura de exequatur).

Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din data de 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială cuprinde norme privind executarea într-un alt stat membru. Acesta a intrat în vigoare la 1 martie 2002 şi simplifică procedura de declarare a hotărârii judecătoreşti străine ca fiind executorie, faţă de Convenţia de la Bruxelles din 1968, pe care o înlocuieşte. Regulamentul este de aplicabilitate directă, ceea ce înseamnă că oricine îl poate invoca în faţa unei instanţe. Acesta nu se aplică în Danemarca, unde continuă să fie aplicată Convenţia de la Bruxelles.

Regulamentul stabileşte următoarele reguli:

 • Hotărârile judecătoreşti pronunţate într-un stat membru şi care sunt executorii în statul respectiv pot fi executate într-un alt stat membru, după declararea acestora ca fiind executorii în celălalt stat (sau înregistrate în Regatul Unit), prin depunerea unei cereri prezentate de orice persoană care are un interes în această problemă;
 • Cererea este adresată instanţei a cărei competenţă de jurisdicţie teritorială este determinată de domiciliul părţii împotriva căreia se urmăreşte executarea sau de locul de executare;
 • Declaraţia privind capacitatea executorie a hotărârii trebuie emisă în urma realizării anumitor formalităţi şi trebuie trimisă o notificare celeilalte părţi, care o poate contesta doar în instanţă;
 • Există posibilitatea de a refuza recunoaşterea unei hotărâri judecătoreşti străine, dacă recunoaşterea contravine ordinii publice sau este incompatibilă cu o hotărâre anterioară, ori dacă documentul care iniţiază procedura nu a fost notificat la timp sau cealaltă parte nu se prezintă.

Procedura poate părea relativ simplă, însă regulamentul nu înlătură toate barierele din calea liberei circulaţii a hotărârilor judecătoreşti pe teritoriul Uniunii Europene şi menţine o serie de măsuri intermediare care sunt în continuare prea restrictive.

SusSus

La Tampere dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska, în octombrie 1999, Consiliul Europei a solicitat o reducere mai mare a măsurilor intermediare necesare pentru executarea hotărârilor judecătoreşti străine. În noiembrie 2000, Consiliul a adoptat un program de măsuri privind punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor în materie civilă şi comercială. Scopul este de a abroga toate procedurile necesare caracterului executoriu al hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială. S-a decis să se acţioneze treptat, începând cu un proiect pilot foarte specific - abrogarea procedurii de exequatur pentru creanţele necontestate.

SusSus

La data de 21 aprilie 2004, a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, care creează un titlu executoriu european pentru creanţele necontestate. Acesta se dispensează, în anumite condiţii, de toate măsurile intermediare din statele membre în care se urmăreşte executarea hotărârii, care au fost necesare până în acel moment privind hotărârile transmise într-un alt stat membru în absenţa verificabilă a unui litigiu cu privire la natura sau valoarea datoriei. Aceste condiţii se referă, în principal, la notificarea actelor în cazul hotărârilor pronunţate în lipsă. Abrogarea exequatur-ului va permite creditorilor să obţină executări rapide şi eficiente în străinătate, fără a implica instanţele în statele membre în care se cere executarea hotărârilor prin intermediul unor formalităţi care necesită timp şi sunt costisitoare.

La data de 15 martie 2005, Comisia Europeană a adoptat o propunere pentru un Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unei Proceduri europene pentru litigii minore. Scopul propunerii este de a simplifica, accelera şi reduce costurile litigiilor cu solicitări minore prin stabilirea unei Proceduri europene pentru litigii minore care să fie la dispoziţia persoanelor în litigiu ca alternativă la procedurile existente în cadrul legilor statelor membre, care nu vor fi afectate de acestea. În plus, propunerea va înlătura măsurile intermediare care sunt necesare în continuare pentru a permite recunoaşterea şi executarea unei hotărâri judecătoreşti. Hotărârea pronunţată în cadrul Procedurii europene pentru litigii minore va fi recunoscută şi executată într-un alt stat membru fără a fi necesară o declaraţie privind capacitatea de executare şi fără a avea posibilitatea de a nega recunoaşterea acesteia.

Nu există dispoziţii ale Comunităţii ca atare. Însă programul de recunoaştere reciprocă furnizează o serie de măsuri pentru a consolida în statele solicitate efectele hotărârilor judecătoreşti pronunţate în statul de origine:

 • Stabilirea unei executări provizorii: hotărârea din cadrul statului solicitat, care confirmă forţa executorie, este ea însăşi executorie provizoriu, în ciuda posibilităţii de a formula recurs;
 • Stabilirea unor măsuri conservatorii la nivel european: hotărârea pronunţată într-un stat membru necesită autorizaţia de a lua măsuri conservatorii faţă de bunurile debitorului pe întregul teritoriu al Uniunii (a se vedea subiectul Măsuri provizorii şi măsuri preventive - Informaţii generale);
 • Îmbunătăţirea măsurilor de executare silită prin poprire bancară , spre exemplu prin crearea unui sistem european pentru poprirea conturilor bancare.

Documente de referinţă

 • Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din data de 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială
 • Convenţia de la Bruxelles din 1968 privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială (versiune consolidată)
 • Concluzii prezidenţiale dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska- Consiliul Europei (15 şi 16 octombrie 1999)
 • Proiect de program din data de 30 noiembrie 2000 privind măsurile de punere în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor în materie civilă şi comercială
 • Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate
 • Propunere pentru un Regulament privind stabilirea a unei Proceduri europene pentru litigii minore

« Executarea sentinţelor - Informaţii generale | Drept comunitar - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 21-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit