Európai Bizottság > EIH > Ítéletek végrehajtása > Ausztria

Utolsó frissítés: 13-11-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Ítéletek végrehajtása - Ausztria

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a végrehajtás a polgári és kereskedelmi ügyekben? 1.
2. Milyen feltételek mellett hajtható végre egy jogosultság? 2.
2.1. Az eljárás 2.1.
2.2. Végrehajtáshoz való hozzájárulás megadásának lényeges feltételei 2.2.
3. Végrehajtási intézkedések 3.
3.1. Az adós mely vagyontárgyai lehetnek végrehajtás tárgyai? 3.1.
3.2. Melyek a végrehajtási intézkedések következményei? 3.2.
3.3. Mi a végrehajtási intézkedések időbeli hatálya? Korlátozza-e a végrehajthatóság időtartamát törvény vagy bíróság? 3.3.
4. Lehet-e a végrehajtás jóváhagyása ellen fellebbezni? Ki fellebbezhet? Melyik bíróságon kell benyújtani a fellebbezést és milyen határidőn belül? Mi a fellebbezés következménye? 4.

 

1. Mit jelent a végrehajtás a polgári és kereskedelmi ügyekben?

A végrehajtás (kötelező végrehajtás) az állam kényszerítő hatalmának végrehajtható követelések teljesítésére vonatkozó alkalmazása.

A végrehajtási szabályok különféle végrehajtási típusokat írnak elő, különbséget téve egyrészt pénzbeli követelésre vonatkozó végrehajtási jogcím vagy bizonyos teljesítésre vonatkozó követelés szerint, illetve aszerint, hogy a végrehajtást milyen vagyontárgyakon foganatosítják.

Ha pénzben kifejezett végrehajtási jogcímet kell az adós ingóságain végrehajtani, a következő végrehajtási típusok jöhetnek szóba: végrehajtás ingóságokon, végrehajtás kinnlevőségen, átadásra vonatkozó követelés végrehajtása és végrehajtás más pénzbeli jogosultságok vonatkozásában. Az ingóságokat érintő végrehajtás elvileg három szakaszban történik, melyek a lefoglalás, az értékesítés és az igényjogosult kielégítése.

Az ingatlant érintő végrehajtás az adós ingatlan vagyontárgyaira vonatkozik, és a végrehajtást kezdeményező igényjogosult választhat a zálogjog kötelező létrehozása, gondnok kötelező kijelölése vagy kötelező árverés között.

Egy bizonyos teljesítésre vonatkozó követeléssel kapcsolatos végrehajtási jogcímekre nincs egységes végrehajtási eljárás. A következő módszerek tekinthetők az igényelt cselekvés vagy cselekvéstől való tartózkodás végrehajtásának: kötelező eltávolítás, helyettesítő teljesítés vagy a bírósági intézkedéssel szembeni engedetlenség (pénzbüntetés és elzárás).

Lap tetejeLap teteje

2. Milyen feltételek mellett hajtható végre egy jogosultság?

2.1. Az eljárás

Mind a bírósági, mind a nem bírósági határozatok végrehajthatók.

Nem bírósági határozatok közé az alábbiak tartoznak:

 • közigazgatási szervek határozatai a magán- és a közigazgatási jog vonatkozásában benyújtott követelésekről, illetve pénzbírságokról és közigazgatási bírságokról, mely esetekben a végrehajtást a bírósághoz utalják, valamint közigazgatási szervek előtt kötött megegyezések,
 • társadalombiztosítási szervek határozatai járulékokra vonatkozó követelésekről,
 • választottbírósági vitarendezések és határozatok,
 • végrehajtható közjegyzői okiratok,
 • hátralék igazolása.

A végrehajtás foganatosításához a végrehajtást kezdeményező igényjogosultnak elvileg rendelkezni kell a végrehajthatóság megerősítésével, amelyet a jogot megállapító eljárás szerint illetékes hatóság ad ki.

A végrehajtással foglalkozó bíróság elvileg hatáskörrel rendelkezik a végrehajtás jóváhagyására. Mindig a körzeti bíróság rendelkezik hatáskörrel. Olyan végrehajtási ügyekben, amelyek az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyontárgyakra vonatkozik, a területi hatóság a nyilvántartó bíróság, és elvileg az adós lakóhelye szerinti bíróság illetékes a kinnlevőségekkel kapcsolatosan. Minden egyéb esetben az a bíróság illetékes elsősorban, melynek körzetében a végrehajtás tárgya a végrehajtás megkezdésekor található vagy pedig az, melynek körzetében az első végrehajtási intézkedés foganatosítandó.

Lap tetejeLap teteje

Végrehajtási eljárásokban csak egyesbírók és hivatalvezetők hozhatnak határozatot. Végrehajtási ügyekben számos feladatot ruháznak át hivatalvezetőkre, akik ilyen célból külön képzésben részesülő szövetségi tisztviselők. E feladatok között van különösen az adós ingóságaira vonatkozó végrehajtás. Azonban az ingatlanra vonatkozó végrehajtás (kivéve a zálogjog kötelező létrehozását, amely a hivatalvezetők feladata), külföldi jogcím alapján történő végrehajtás jóváhagyása, elzárás kiszabása és a fellebbezésekre vonatkozó döntés bírói hatáskörbe tartozik.

A végrehajtási eljárást külön végrehajtási tisztviselők, bírósági végrehajtók végzik. Ők a végrehajtás tényleges teljesítéséért felelősek, vagyis ingóságok lefoglalásáért, kilakoltatásért, az adós vagyonleltárának elkészítéséért stb. A végrehajtók a bíróság határozatainak végrehajtói, és a bíróság rendelkezéseit és utasításait kell teljesíteniük. A végrehajtási intézkedések foganatosításával a rendelkezés teljesítéséig vagy addig kell foglalkozniuk, amíg azok teljesíthetetlensége nyilvánvalóvá válik.

Végrehajtási kérelem benyújtásához nincs szükségi ügyvédi képviseletre.

Az alábbi, mindent magába foglaló bírósági díjak vonatkoznak a végrehajtási kérelemre, a számítás alapjául a végrehajtandó követelés értékét véve:

 • végrehajtási eljárásokban a (b) bekezdésben hivatkozott eljárás kivételével, amennyiben a követelés értéke:

legfeljebb 150 euró

13 euró

több, mint 150 euró

legfeljebb 360 euró

29 euró

több, mint 360 euró

legfeljebb 730 euró

34 euró

több, mint 730 euró

legfeljebb 2 180 euró

46 euró

több, mint 2 180 euró

legfeljebb 3 630 euró

62 euró

több, mint 3 630 euró

legfeljebb 7 270 euró

79 euró

több, mint 7 270 euró

legfeljebb 36 340 euró

114 euró

több, mint 36 340 euró

legfeljebb 72 670 euró

138 euró

több, mint 72 670 euró, illetve minden további 72 670 euróra vagy annak részére

további 138 euró minden esetben

 • végrehajtási eljárásokban ingatlan vagyontárgyak vonatkozásában, amennyiben a követelés értéke:

legfeljebb

150 euró

26 euró

több, mint 150 euró

legfeljebb 360 euró

34 euró

több, mint 360 euró

legfeljebb 730 euró

44 euró

több, mint 730 euró

legfeljebb 2 180 euró

62 euró

több, mint 2 180 euró

legfeljebb 3 630 euró

86 euró

több, mint 3 630 euró

legfeljebb 7 270 euró

132 euró

több, mint 7 270 euró

legfeljebb 36 340 euró

190 euró

több, mint 36 340 euró

legfeljebb 72 670 euró

305 euró

több, mint 72 670 euró, illetve minden további 72 670 euróra vagy annak részére

további 156 euró minden esetben

2.2. Végrehajtáshoz való hozzájárulás megadásának lényeges feltételei

A végrehajtás jóváhagyásához szükséges, hogy teljesüljenek az általános végrehajtási feltételek (belföldi joghatóság, a kereset elfogadhatósága, perképesség, perindításra jogosultság és a beavatkozó fél jóváhagyása), és a külön végrehajtási feltételeknek is teljesülniük kell (az érintett bíróság joghatósága, végrehajtási jogcím megléte és a végrehajthatóság megerősítése, a végrehajtási kérelem előírt tartalma, a végrehajtás tárgya). Emellett a végrehajtási kérelemnek tartalmilag jól megalapozottnak kell lennie (alapvető követelmény, hogy a kérelemben hivatkozott felek ugyanazok legyenek, mint a jogcímben említett felek, és a követelésnek elvileg érvényesnek kell lennie, a fizetési határidőnek pedig lejártnak).

Lap tetejeLap teteje

3. Végrehajtási intézkedések

3.1. Az adós mely vagyontárgyai lehetnek végrehajtás tárgyai?

Elvileg az adós valamennyi vagyontárgyával felel kötelezettségei teljesítéséért, a kötelező végrehajtás a csődtől eltérően csak az adós külön vagyontárgyaira vonatkozik (az egyediség elve). Rendesen több igényjogosultnak van joga különféle vagyontárgyakhoz. Ha elégtelen az adós vagyona, a már lefoglalt vagyont újból le kell foglalni. Ilyen esetekben az igényjogosultakat szigorúan elsőbbségi sorrendben elégítik ki: a vagyontárgyat először lefoglaló igényjogosult rendelkezik elsőbbséggel a többiekkel szemben. Amennyiben több igényjogosult tekintetében egyidejű lefoglalás történik, ezek elsőbbség szempontjából egyenlően kezelendők.

Az adós védelme érdekében egyes tárgyak mentesek végrehajtás alól, például az ésszerű életvitelhez szükséges háztartási tárgyak, a kiskereskedők és kisüzemi gazdálkodók foglalkozásának gyakorlásához szükséges tárgyak, az adós és a vele közös háztartásban élő családtagok számára négy hétig elegendő élelmiszer és üzemanyag, a létminimumnak megfelelő készpénz, fogyaték kezelésére és terápiás célokra szolgáló eszközök, családi fotók, levelek stb. A lefoglalással szemben hasonló védelem rendelkezik a kinnlevőségekre vonatkozó végrehajtás tekintetében: költségek visszatérítése, ápolási díj vagy családi támogatás tekintetében kinnlevőség nem foglalható le. A rendszeres jövedelem és a nyugdíj csak korlátozott mértékben foglalható le, a le nem foglalható rész („a létminimum szintje”) a fizetés nagyságától és az adós tartási kötelezettségeitől függ.

Lap tetejeLap teteje

3.2. Melyek a végrehajtási intézkedések következményei?

Az adósnak a vagyontárgyaival kapcsolatos rendelkezései elvileg jogilag érvényesek a végrehajtás megkezdését követően is, de büntetőjogi következményei lehetnek annak, ha vagyontárgyai egy részét értékesíti vagy vagyonát csökkenti, és ezáltal az igényjogosult igényeinek teljesítését megakadályozza vagy korlátozza. Büntetőjogi következményei lehetnek annak is, ha az adós hivatalosan lefoglalt tárgyat elszállít. Ha az igényjogosult követelésének végrehajtását az adós egy legális intézkedése hátrányosan befolyásolja, az igényjogosult egyes feltételek mellett az ilyen legális intézkedéssel szemben bírósági eljárás útján emelhet kifogást, hogy azt érvénytelenítsék, illetve az adós által az igényjogosult követeléseinek megfelelő fedezése elől elvont vagyontárgyakra vonatkozó követelés érdekében.

Az adós banki hitelegyenlegére vonatkozó végrehajtás zárolás és átutalás útján történhet: a végrehajtás jóváhagyása olyan tiltó végzést tartalmaz, melynek értelmében a számlavezető intézmény nem teljesíthet kifizetést az adós felé, illetve olyat, melynek értelmében az adós nem ruházhatja át a követelést az intézményre. A zárolást a végrehajtás jóváhagyásának a számlavezető intézményhez történő kézbesítésekor foganatosítják. A számlavezető intézménynek ezt követően a kinnlevőségek meglétére és mértékére vonatkozó nyilatkozatot kell tennie a bíróság és a végrehajtást kezdeményező igényjogosult számára. A lefoglalt kinnlevőséget átutalják. Az átutalási kérelmet jóváhagyó végzés jogot biztosít az igényjogosultnak arra, hogy harmadik féltől követelje a kifizetést (vagyis a számlavezető intézménytől), szükség esetén akár per útján is. Ha a bank a számla tulajdonosának a számla zárolása ellenére kifizetést teljesít, az ilyen kifizetés nem minősül az adósság teljesítésének.

Lap tetejeLap teteje

3.3. Mi a végrehajtási intézkedések időbeli hatálya? Korlátozza-e a végrehajthatóság időtartamát törvény vagy bíróság?

A végrehajtás jóváhagyása (a követelés teljesítése céljából) korlátlan időre szól. (Csak a biztonsági okokból tett végrehajtás és az ideiglenes végzés szól korlátozott időre).

A bírósági végrehajtóknak meg kell szüntetniük a végrehajtást, ha a követelés teljesített vagy azt elhalasztják vagy a végrehajtás folytatásától az igényjogosult jóváhagyásával elállnak, vagy ha az adós közhiteles vagy közjegyzőnél hitelesített okirattal bizonyítja ezt.

Emellett az adós vagy az elhalasztott elsődleges érdekkel rendelkező kérheti a végrehajtás elhalasztását. A törvény az elhalasztás alapjainak taxatív felsorolását tartalmazza, ideértve különösen a végrehajtási eljárást és a fellebbezési eljárást. Ha feltételezhető, hogy a végrehajtás elhalasztása veszélyeztetné az igényjogosult követelése végrehajtásának teljesítését, a halasztás csak akkor hagyható jóvá, ha az elhalasztás kérelmezője megfelelő biztosítékot nyújt.

A végrehajtási eljárást a végrehajtást kezdeményező igényjogosult, az adós vagy más érdekelt fél kérelmére akkor is fel kell függeszteni, ha például a végrehajtást kezdeményező igényjogosult eláll a végrehajtás folytatásától, ha az adós hiteles iratokkal bizonyítja, hogy a követelést teljesítették vagy elhalasztották, vagy ha a végrehajtási jogcímet megsemmisítési eljárás vagy felülvizsgálati eljárás eredményeként később érvénytelenítették. Amennyiben nem megfelelően adták meg a jóváhagyást a végrehajtáshoz, vagy amennyiben a végrehajtás lefolytatásában súlyos hibák adódnak (például a végrehajtásokat nem elfogadható módon céltalanul teljesítik, amikor az adós rendelkezésre álló vagyontárgyai még az eljárás költségeit sem fedezik), a végrehajtási eljárást automatikusan megszüntetik.

4. Lehet-e a végrehajtás jóváhagyása ellen fellebbezni? Ki fellebbezhet? Melyik bíróságon kell benyújtani a fellebbezést és milyen határidőn belül? Mi a fellebbezés következménye?

A végrehajtás jóváhagyása ellen (és eltérő törvényi rendelkezés hiányában a végrehajtási eljárás során első fokon hozott egyéb végzések ellen is) van fellebbezési jog, ami felmenő és nem halasztó hatályú jogorvoslat. A fellebbezést a végrehajtás szerinti bíróságon kell benyújtani 14 napon belül. A végrehajtási eljárásban részt vevő felek jogosultak fellebbezni. A végrehajtás jóváhagyása elleni fellebbezés a végrehajtás elhalasztásával jár. Emellett az adós bizonyos feltételek mellett (pl. végrehajtástól való elállás) a végrehajtást kezdeményező igényjogosulttal szembeni eljárás útján állíthatja azt, hogy a végrehajtás egyedi jóváhagyása nem volt elfogadható.

« Ítéletek végrehajtása - Általános információk | Ausztria - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 13-11-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság