Evropska komisija > EPM > Ločitev > Mednarodno pravo

Zadnja sprememba: 05-03-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Ločitev - Mednarodno pravo

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Postopki za priznanje sodb o razvezi na mednarodni ravni

Najpomembnejša konvencija na tem področju je Haaška konvencija iz leta 1980 English - français o priznavanju razvez zakonskih zvez in prenehanja življenjskih skupnosti.

Namen te konvencije je pod določenimi pogoji olajšati priznavanje razvez in prenehanja zakonskih zvez v eni državi pogodbenici, zakonito pridobljenih v drugi državi pogodbenici.

Konvencija se ne uporablja za razmerja med državami članicami Unije, ki so z izjemo Danske urejena v Uredbi št. 1347/2000. Več informacij v zvezi s tem vprašanjem je na voljo pod naslovom  „Razveza zakonske zveze – Pravo Skupnosti“.

Po drugi strani pa se konvencija uporablja za razmerja med državami članicami, ki so jo ratificirale (trenutno jih je 8), in državami nečlanicami, ki so podpisnice sporazuma (trenutno jih je 8).

Namen konvencije je določiti:

 • katera sodišča so pristojna za odločanje v postopkih za razvezo zakonske zveze;
 • na kakšen način morajo organi v eni državi članici pogodbenici priznati razveze, odobrene v drugih državah članicah.

Konvencija se nanaša samo na priznanje sodb o razvezi zakonske zveze in prenehanju življenjske skupnosti. Odločbe o razdelitvi premoženja ali skrbništvu niso zajete.

Dvostranske konvencije

Nekatere države članice so sklenile tudi dvostranske konvencije z državami nečlanicami glede priznavanja razveze.

Več informacij lahko pridobite, če kliknete na zastave držav članic.

Referenčni dokumenti

 • Uredba Sveta (ES) št. 1347/2000 z dne 29. maja 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo
 • Konvencija English - français o priznavanju razvez zakonskih zvez in prenehanja življenjskih skupnosti (Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu)

« Ločitev - Splošne informacije | Mednarodno pravo - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 05-03-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo