comisia europeană > RJE > Divorţul > Drept internaţional

Ultima actualizare: 28-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Divorţul - Drept internaţional

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Proceduri privind recunoaşterea hotărârilor de divorţ la nivel internaţional

Cea mai importantă convenţie internaţională din acest domeniu este Convenţia de la Haga din 1970 English - français privind recunoaşterea divorţurilor şi separărilor legale.

Această convenţie are scopul de a facilita, în anumite condiţii, recunoaşterea într-un stat contractant a divorţurilor şi separărilor legale obţinute pe cale legală într-un alt stat contractant.

Convenţia nu se aplică relaţiilor dintre statele membre ale Uniunii, care, cu excepţia Danemarcei, sunt guvernate de Regulamentul nr. 1347/2000. Puteţi găsi mai multe informaţii cu privire la acest subiect la capitolul “Divorţul – Drept comunitar”.

Pe de altă parte, convenţia se aplică relaţiilor dintre statele membre care au ratificat-o (în prezent în număr de 8) şi ţările nemembre care sunt semnatare ale acordului (în prezent în număr de 8).

Această convenţie are scopul de a determina:

 • care instanţe au competenţa de a judeca cererile de divorţ,
 • cum ar trebui recunoscute divorţurile pronunţate într-un stat membru contractant de către autorităţile din alte state membre contractante.

Convenţia are legătură doar cu recunoaşterea hotărârilor de divorţ şi separare legală. Nu sunt cuprinse hotărârile privind împărţirea proprietăţilor sau custodia copiilor.

Convenţii bilaterale

Unele state membre au, de asemenea, convenţii bilaterale cu ţările nemembre cu privire la recunoaşterea divorţului.

Pentru a obţine mai multe informaţii, faceţi clic pe steagurile statelor membre.

Documente de referinţă

 • Regulamentul (CE) nr. 1347/2000 al Consiliului din data de 29 mai 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti faţă de copiii celor doi soţi
 • Convenţia English - français privind recunoaşterea divorţurilor şi separărilor legale (Conferinţa de la Haga privind dreptul internaţional privat)

« Divorţul - Informaţii generale | Drept internaţional - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 28-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit