Komisja Europejska > EJN > Rozwód > Prawo międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Rozwód - Prawo międzynarodowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Procedury uznawania wyroków rozwodowych na szczeblu międzynarodowym

Najważniejszą konwencją międzynarodową w tym zakresie jest konwencja haska z 1970 r. English - français o uznawaniu rozwodów i separacji.

Celem tej konwencji jest ułatwienie - pod pewnymi warunkami - uznawania w jednym z umawiających się państw rozwodów oraz separacji uzyskanych zgodnie z prawem w drugim umawiającym się państwie.

Konwencja nie ma zastosowania w stosunkach między państwami członkowskimi Unii, które - z wyjątkiem Danii - są zobowiązane do stosowania rozporządzenia nr 1347/2000. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale „Rozwód - prawo wspólnotowe”.

Z drugiej strony konwencja ma zastosowanie do stosunków między państwami członkowskimi, które ją ratyfikowały (obecnie jest ich 8) oraz państw nienależących do UE będących sygnatariuszami porozumienia (obecnie jest ich 8).

Celem konwencji jest okreslenie:

 • które sądy mają własciwosć orzekania w postępowaniu rozwodowym,
 • w jaki sposób rozwody udzielone w jednym umawiającym się państwie członkowskim powinny być uznawane przez władze innych umawiających się państw członkowskich.

Konwencja dotyczy jedynie uznawania wyroków w sprawie rozwodów i separacji. Decyzje dotyczące podziału majątku lub pieczy nad dziećmi nie są nią objęte.

Porozumienia dwustronne

Niektóre państwa członkowskie zawarły także dwustronne porozumienia w sprawie uznawania rozwodów z państwami nienależącymi do UE.

W celu uzyskania dalszych informacji należy kliknąć na flagi poszczególnych państw członkowskich.

Dokumenty źródłowe

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1347/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialnosci rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków
 • Konwencja English - français o uznawaniu rozwodów i separacji (Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego)

« Rozwód - Informacje ogólne | Prawo międzynarodowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania