Europese Commissie > EJN > Echtscheiding > Internationaal recht

Laatste aanpassing: 30-07-2004
Printversie Voeg toe aan favorieten

Echtscheiding - Internationaal recht

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Procedures inzake de erkenning van beslissingen inzake echtscheiding op internationaal niveau

Het belangrijkste verdrag op dit gebied is het Verdrag van Den Haag (en - fr) van 1970 inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed.

Het doel van dit verdrag is onder bepaalde voorwaarden te waarborgen dat de verdragsluitende staten echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed die in een andere verdragsluitende staat op wettige wijze zijn uitgesproken, erkennen.

Het Verdrag is niet van toepassing op de betrekkingen tussen de lidstaten van de Unie, met uitzondering van Denemarken, die worden beheerst door verordening nr. 1347/2000. Informatie daarover kunt u vinden bij "Echtscheiding - Gemeenschapsrecht".

Het verdrag is wel van toepassing op de betrekkingen tussen de lidstaten die het hebben geratificeerd (momenteel 8) en derde staten die partij zijn bij het verdrag (momenteel 8).

Het doel van het verdrag is vast te stellen:

 • welke rechterlijke instanties bevoegd zijn om een uitspraak te doen in een echtscheidingsprocedure;
 • hoe uitspraken inzake echtscheiding die in een verdragsluitende lidstaat zijn gewezen, door de autoriteiten van de overige verdragsluitende staten moeten worden erkend.

Het verdrag heeft slechts betrekking op de bevoegdheid van de rechterlijke instanties en op de erkenning van beslissingen inzake echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed. Beslissingen inzake de vermogensrechtelijke gevolgen van echtscheiding of inzake het gezag over de kinderen vallen buiten de werkingssfeer van het verdrag.

Bilaterale verdragen

Sommige lidstaten hebben tevens bilaterale verdragen met derde landen gesloten over de erkenning van echtscheidingen.

Klik voor meer informatie op de vlaggen van de lidstaten.

Referentiedocument

 • Verordening (EG) nr. 1347/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke kinderen
 • Verdrag (en - fr) inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed (Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht) en

« Echtscheiding - Algemene informatie | Internationaal recht - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 30-07-2004

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk