Eiropas Komisija > ETST > Laulības šķiršana > Starptautiskie tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 16-10-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Laulības šķiršana - Starptautiskie tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Laulības šķiršanas spriedumu atzīšanas kārtība starptautiskā mērogā

Vissvarīgākā starptautiskā konvencija šajā jomā ir 1970. gada Hāgas konvencija English - français par laulības šķiršanas un laulāto atšķiršanas atzīšanu.

Šīs konvencijas mērķis ir noteiktos apstākļos atvieglot vienā līgumslēdzējā valstī atļautās laulības šķiršanas un laulāto atšķiršanas atzīšanu, kas ir likumīgi veikta citā līgumslēdzējā valstī.

Konvenciju nepiemēro Eiropas Savienības dalībvalstu (izņemot Dāniju) attiecībām, ko reglamentē Regula Nr. 1347/2000. Jūs atradīsiet vairāk informācijas par šo tēmu sadaļā "Laulības šķiršana - Kopienas tiesību akti".

Tomēr to piemēro arī attiecībām starp dalībvalstīm, kas to ir ratificējušas, (pašreiz 8), un valstīm, kas nav dalībvalstis, kuras to ir parakstījušas (pašreiz 8).

Konvencijas mērķis ir noteikt:

 • kurām tiesām ir jurisdikcija izskatīt laulības šķiršanas lietas,
 • kā laulības šķiršana vienā līgumslēdzējā dalībvalstī ir jāatzīst iestādēm citā līgumslēdzējā dalībvalstī.

Konvencija attiecas tikai uz spriedumu atzīšanu lietās par laulības šķiršanu un laulāto atšķiršanu. Lēmumi par īpašuma sadali vai bērnu aizbildnību nav ietverti.

Divpusējās konvencijas

Attiecībā uz laulības šķiršanas atzīšanu dažas dalībvalstis ir noslēgušas divpusējās konvencijas ar valstīm, kuras nav dalībvalstis. 

Lai iegūtu papildu informāciju, uzklikšķiniet uz dalībvalsts karoga.

Atsauces dokumenti

 • Padomes 2000. gada 29. maija Regula (EK) Nr. 1347/2000 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulību lietās un lietās par abu laulāto vecāku atbildību par bērniem 
 • Konvencija English - français par laulības šķiršanas un laulāto atšķiršanas atzīšanu (Hāgas konference par privātajiem starptautiskajiem tiesību aktiem)

« Laulības šķiršana - Vispārīgas ziņas | Starptautiskie tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 16-10-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste