Európai Bizottság > EIH > Válás > Nemzetközi jog

Utolsó frissítés: 05-03-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Válás - Nemzetközi jog

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


A házasság felbontására vonatkozó ítéletek nemzetközi szinten történő elismerésével kapcsolatos eljárások

Ezen a területen a legfontosabb nemzetközi egyezmény a házasság felbontására és a különválásra vonatkozó ügyekben hozott határozatok kölcsönös elismeréséről szóló 1970 . évi hágai egyezmény English - français.

Ezen egyezmény célja a házasság felbontására és a különválásra vonatkozóan egy szerződő államban jogszerűen beszerzett határozatok egy másik szerződő államban történő elismerésének – bizonyos feltételek megléte esetén való – megkönnyítése.

Az egyezmény nem vonatkozik az Unió tagállamai közötti jogviszonyra, amelyekre –Dánia kivételével – az 1347/2000/EK rendelet az irányadó. E témában bővebb információ a  „Válás – Közösségi jog” cím alatt található.

Az egyezményt másfelől azonban alkalmazni kell az azt ratifikáló (jelenleg 8) tagállam és az egyezményt aláíró (jelenleg 8) harmadik ország közötti jogviszonyokra.

Az egyezmény célja a következők meghatározása:

 • mely bíróságok rendelkeznek joghatósággal a bontóperekben,
 • a házasságnak az egyik szerződő tagállamban történt felbontását miként kell elismernie a másik szerződő tagállambeli hatóságoknak.

Az egyezmény csak a házasságok felbontására és a különválásra vonatkozó ügyekben hozott ítéletek elismerésére vonatkozik. A vagyonmegosztási és a gyermekelhelyezési ügyekben hozott határozatok nem tartoznak az egyezmény hatálya alá.

Kétoldalú egyezmények

A házasságok felbontására vonatkozó ügyekben hozott ítéletek elismerése tekintetében néhány tagállam harmadik országokkal kétoldalú egyezményeket kötött.

Bővebb információkért kattintson a tagállamok zászlaira!

Referenciadokumentumok

 • A Tanács 2000. május 29-i 1347/2000/EK rendelete a házassági ügyekben és a házastársaknak a közös gyermekekkel kapcsolatos szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
 • Egyezmény English - français a házasság felbontására és a különválásra vonatkozó ügyekben hozott határozatok kölcsönös elismeréséről (Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia)

« Válás - Általános információk | Nemzetközi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 05-03-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság