Euroopa Komisjon > EGV > Abielulahutus > Rahvusvaheline õigus

Viimati muudetud: 15-10-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Abielulahutus - Rahvusvaheline õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Abielulahutuse otsuste tunnustamine rahvusvahelisel tasandil

Kõnealust valdkonda käsitlev kõige olulisem rahvusvaheline konventsioon on Haagi 1970. aasta lahutuste ja lahuselu tunnustamise konventsioon English - français.

Konventsiooni eesmärk on hõlbustada teatud tingimustel ühes osalisriigis toimunud abielulahutuse ja seadusliku lahuselu tunnustamist teises osalisriigis.

Konventsiooni ei kohaldata Euroopa Liidu liikmesriikide vahelistes suhetes (v.a Taani), mida reguleerib määrus nr 1347/2000. Lisateavet kõnealuse teema kohta saate pealkirja alt „Abielulahutus - ühenduse õigus”.

Teisalt kohaldatakse konventsiooni selle ratifitseerinud liikmesriikide (praegu kaheksa) ja lepingule alla kirjutanud mitteliikmesriikide (praegu kaheksa) vahelistes suhetes.

Konventsiooni eesmärk on määrata kindlaks:

 • millise kohtu pädevusse abielu lahutamise menetlus kuulub,
 • kuidas ühe lepinguosalise liikmesriigi ametiasutused peaksid tunnustama teises lepinguosalises liikmesriigis tehtud abielulahutuse otsust.

Konventsioon käsitleb ainult abielulahutuse ja lahuselu otsuste tunnustamist. Konventsioon ei hõlma vara jagamist või laste eestkostet.

Kahepoolsed konventsioonid

Mõned liikmesriigid on sõlminud mitteliikmesriikidega abielulahutuse tunnustamist käsitleva kahepoolse konventsiooni.

Lisateabe saamiseks klõpsake liikmesriigi lipul.

Allikad

 • Nõukogu 29. mai 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1347/2000 abieluasjade ja vanemliku vastutusega abikaasade ühiste laste eest seotud asjade kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta.
 • Lahutuste ja lahuselu tunnustamise konventsioon English - français (Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverents).

« Abielulahutus - Üldteave | Rahvusvaheline õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 15-10-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik