Europa-Kommissionen > ERN > Skilsmisse > International ret

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Skilsmisse - International ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Procedurer for anerkendelse af skilsmisser på internationalt plan

Den vigtigste internationale konvention på området er Haag-konventionen (en - fr) af 1970 om anerkendelse af skilsmisser og separation.

Formålet med konventionen er at sikre, at de kontraherende stater på bestemte vilkår anerkender skilsmisser og separation, der lovligt er bevilget i en anden kontraherende stat.

Konventionen finder ikke anvendelse på relationerne mellem EU-landene med undtagelse af Danmark, da disse lande er omfattet af forordning nr. 1347/2000. Yderligere oplysninger om emnet fås under "Skilsmisse - EU-ret".

Til gengæld finder konventionen anvendelse på forbindelserne mellem de EU-lande, der har ratificeret den (på nuværende tidspunkt 8), og tredjelande, der er part i konventionen (på nuværende tidspunkt 8).

Formålet med konventionen er at afgøre:

 • hvilke domstole der er kompetente til at træffe afgørelse i en skilsmissesag
 • hvorledes skilsmisser, der er bevilget i et kontraherende EU-land, skal anerkendes af myndighederne i andre kontraherende stater.
Konventionen vedrører kun domstolenes kompetence og anerkendelse af skilsmisser og separation og ikke afgørelser vedrørende de formuemæssige følger af skilsmisser og spørgsmålet om forældremyndighed.

Bilaterale konventioner

Nogle EU-lande har desuden indgået bilaterale konventioner med tredjelande om anerkendelse af skilsmisser.

Yderligere oplysninger herom fås ved at klikke på EU-landenes respektive flag.

Referencedokumenter

 • Rådets forordning (EF) nr. 347/2000 af 29. maj 2000 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager samt i sager vedrørende forældremyndighed over ægtefællernes fælles børn.
 • Konventionen (en - fr) om anerkendelse af skilsmisser og separationer (Haagerkonferencen om international privatret).

« Skilsmisse - Generelle oplysninger | International ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige