Evropská komise > ESS > Rozvod > Mezinárodní právo

Poslední aktualizace: 05-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozvod - Mezinárodní právo

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Postupy uznávání rozhodnutí o rozvodu na mezinárodní úrovni

Nejdůležitější mezinárodní úmluvou na tomto poli je Haagská úmluva z roku 1970 English - français o uznávání rozhodnutí o rozvodu a soudní rozluce.

Účelem této úmluvy je usnadnit (za určitých podmínek), aby stát, který je stranou úmluvy, uznával rozhodnutí o rozvodu a právní rozluce zákonně vydaná v jiném státě, který je stranou úmluvy.

Úmluva se nepoužije na vztahy mezi členskými státy Unie, které se s výjimkou Dánska řídí nařízením č. 1347/2000. Více informací o tomto tématu naleznete v kapitole „Rozvod – právo Společenství”.

Tato úmluva se však použije na vztahy mezi členskými státy, které ji ratifikovaly (nyní 8 států), a nečlenskými státy, které jsou signatáři dohody (nyní 8 států).

Účel úmluvy:

 • určit, jaké soudy jsou pro rozvodová řízení příslušné,
 • určit, jak mají orgány státu, který je stranou úmluvy, uznávat rozhodnutí o rozvodu vydaná orgány jiného členského státu, který je stranou úmluvy.

Úmluva se týká pouze uznávání rozhodnutí o rozvodu a právní rozluce. Uznávání rozhodnutí o vypořádání jmění manželů nebo svěření dítěte do péče tato úmluva neupravuje.

Dvoustranné úmluvy

Některé členské státy uzavřely rovněž o uznávání rozhodnutí o rozvodu dvoustranné úmluvy s nečlenskými zeměmi.

Pro podrobnější informace klikněte na vlajku určitého členského státu.

Referenční dokumenty

 • Nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 ze dne 29. května 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem.
 • Úmluva English - français o uznávání rozhodnutí o rozvodu a soudní rozluce (Haagská konference o mezinárodním právu soukromém)

« Rozvod - Obecné informace | Mezinárodní právo - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 05-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království