Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Allmän information

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Skilsmässa innebär inte bara att flytta isär

En skilsmässa upplöser äktenskapet och innebär att makarnas egendom delas upp, men den kan också ha flera andra rättsverkningar.

Därför är det i nästan alla medlemsstater ett krav att ärenden om äktenskapsskillnad avgörs av domstol. Domstolen avgör ofta andra frågor samtidigt, till exempel
 • föräldraansvar,
 • fördelningen av makarnas egendom, och
 • eventuellt underhåll till ena maken och till barnen.
Ibland ansöker makarna om skilsmässa gemensamt, ibland är det bara den ena maken som ansöker.

Skillnaderna mellan medlemsstaternas regler är stora, ibland krävs det ett skäl för skilsmässa, handläggningen av skilsmässa sker på olika sätt osv.

Klicka på medlemsstaternas flaggor så hittar du information om deras regler om skilsmässa och om andra sätt att upplösa äktenskapet, till exempel annullering av äktenskap och separation (hemskillnad).

Sedan den 1 mars 2001 har det blivit lättare att få en skilsmässodom från en medlemsstat erkänd i övriga medlemsstater. Förordningen som handlar om erkännande av skilsmässodomar innehåller också bestämmelser om behörig domstol.

Vill du veta mer? Klicka på ikonen ” Gemenskapsrätt” .

Det finns också internationella konventioner om skilsmässa. Vill du veta mer? Klicka på ikonen ” Internationell rätt” .

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket