Komisja Europejska > EJN > Rozwód

Ostatnia aktualizacja: 12-12-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Rozwód - Informacje ogólne

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Rozwód polega nie tylko na rozstaniu.

Rozwód stanowi rozwiązanie więzi małżeńskiej oraz zniesienie małżeńskiej wspólnosci majątkowej, co może mieć kilka skutków prawnych.

W większosci państw członkowskich rozwodu musi więc udzielić władza sądownicza, która w stosownych przypadkach decyduje także o:

 • kwestiach dotyczących władzy rodzicielskiej,
 • podziale majątku oraz zniesieniu małżeńskiej wspólnosci majątkowej,
 • alimentach, które jeden małżonek płaci na rzecz drugiego lub na rzecz dzieci.

O rozwód małżonkowie mogą wniesć razem (rozwód za porozumieniem stron lub na wspólny wniosek) lub każde z nich z osobna.

Jednakże praktyczne aspekty postępowania oraz dopuszczalne przyczyny rozwodu różnią się w poszczególnych państwach członkowskich.

Klikając na flagi poszczególnych państw członkowskich, można uzyskać przydatne informacje na temat postępowania rozwodowego oraz w stosownych przypadkach innego postępowania, które rozwiązuje lub zmienia więź małżeńską, takich jak unieważnienie czy separacja prawna.

Od dnia 1 marca 2001 r. rozwody udzielane w jednym państwie członkowskim są łatwiej uznawane w pozostałych. Rozporządzenie regulujące uznawanie rozwodów zawiera także przepisy dotyczące własciwosci sądów.

Informacje na ten temat można uzyskać, klikając na ikonę „Prawo wspólnotowe”.

Klikając na ikonę „Prawo międzynarodowe”, można również uzyskać informacje na temat międzynarodowych konwencji w sprawie rozwodów.

Ostatnia aktualizacja: 12-12-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania