Eiropas Komisija > ETST > Laulības šķiršana

Pēdējo reizi atjaunots: 08-10-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Laulības šķiršana - Vispārīgas ziņas

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Laulības šķiršana nav tikai dzīvošana šķirti.

Laulības šķiršana pārtrauc laulības saites un laulāto mantiskās attiecības, kam var būt vairākas juridiskas sekas.

Tādēļ vairumā dalībvalstu laulības šķiršana notiek tiesu iestādē, kas vajadzības gadījumā lems par:

 • vecāku atbildības jautājumiem,
 • īpašuma sadali un laulāto mantisko attiecību pārtraukšanu,
 • uzturlīdzekļiem, kas vienam laulātajam ir jāmaksā otram laulātajam vai bērniem.

Laulības šķiršanu var pieprasīt abi laulātie (laulības šķiršana pēc abpusējas vienošanās vai kopīga lūguma) vai viens no viņiem.

Tomēr praksē procedūra un pamats laulības šķiršanai dalībvalstīs atšķiras.

Uzklikšķinot uz dalībvalsts karoga, jūs saņemsiet noderīgu informāciju par laulības šķiršanas kārtību un vajadzības gadījumā par citām procedūrām, kas pārtrauc vai groza laulības saites, piemēram, laulības anulēšana vai laulāto atšķiršanu.

Kopš 2001. gada 1. marta vienā dalībvalstī veiktas laulības šķiršanas atzīšana citās dalībvalstīs ir vienkāršojusies. Regulā, kas reglamentē laulību šķiršanas atzīšanu, ir arī noteikumi par tiesu kompetenci.

Papildu informāciju par šo tēmu iegūsiet, uzklikšķinot uz ikonas „Kopienas tiesību akti”.

Jūs arī varat atrast informāciju par starptautiskajām konvencijām, uzklikšķinot uz ikonas „Starptautiskie tiesību akti”.

Pēdējo reizi atjaunots: 08-10-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste