Europos Komisija > ETIT > Skyrybos

Naujausia redakcija: 02-03-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Skyrybos - Bendro pobūdžio informacija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Santuokos nutraukimas - tai nėra vien gyvenimas atskirai.

Santuokos nutraukimas panaikina santuokinius ryšius ir sutuoktinių turto režimą, kuris gali sukelti keletą teisinių pasekmių.

Dėl to daugumoje valstybių narių santuoką turi nutraukti teismas, kuris taip pat, jeigu to prašoma, išsprendžia šiuos klausimus:

 • tėvų atsakomybės,
 • turto padalijimo ir sutuoktinių turto režimo panaikinimo,
 • išlaikymo, kurį vienas sutuoktinis turi mokėti kitam sutuoktiniui arba vaikams.

Pateikti prašymą dėl santuokos nutraukimo gali abu sutuoktiniai (santuokos nutraukimas abipusiu sutarimu arba bendru prašymu) arba vienas iš jų.

Tačiau praktiniai procedūros klausimai ir santuokos nutraukimo pagrindai kiekvienoje valstybėje narėje skiriasi.

Paspaudę valstybių narių vėliavas, rasite naudingos informacijos apie santuokos nutraukimo procedūras ir, kur įmanoma, kitas procedūras, kuriomis nutraukiami arba pakeičiami santuokiniai ryšiai, pvz., santuokos negaliojimas ir gyvenimas skyrium (separacija).

Nuo 2001 m. kovo 1 d. vienoje iš valstybių narių nutraukus santuoką, šis faktas kitose valstybėse narėse yra vis lengviau pripažįstamas. Reglamente, nustatančiame sprendimų dėl santuokos nutraukimo pripažinimą, taip pat yra nuostatų, susijusių su teismų kompetencija.

Papildomos informacijos šiuo klausimu galite rasti paspaudę nuorodą „Bendrijos teisė“.

Informacijos apie tarptautines konvencijas, reglamentuojančias santuokos nutraukimą, taip pat galite rasti paspaudę nuorodą „Tarptautinė teisė“.

Naujausia redakcija: 02-03-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė