Euroopa Komisjon > EGV > Abielulahutus

Viimati muudetud: 08-10-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Abielulahutus - Üldteave

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Abielulahutus ei ole ainult lahkuminek.

Abielulahutusega katkevad abielusidemed ja lõpeb abieluvaraleping, millest võivad tuleneda mitmed õiguslikud tagajärjed.

Enamikus liikmesriikides lahutab abielu kohus, kes vajadusel teeb otsuse ka järgmiste asjaolude kohta:

 • vanemliku vastutusega seotud küsimused,
 • vara jagamine ja abieluvaralepingu lõpetamine,
 • abikaasale või lastele makstav elatis.

Abielulahutuse võivad algatada mõlemad abikaasad (abielulahutus vastastikusel kokkuleppel või ühise taotluse alusel) või üks abikaasadest.

Menetluse praktilised aspektid ja abielulahutuse vastuvõetavad alused erinevad siiski liikmesriigiti.

Liikmesriigi lipul klõpsates saate kasulikku teavet abielulahutuse menetlusest ja vajadusel muudest abielusidemete katkestamise või muutmise menetlustest, näiteks abielu kehtetuks tunnistamine ja lahuselu.

Alates 1. märtsist 2001 tunnustatakse ühes liikmesriigis tehtud abielulahutuse otsust teistes liikmesriikides kergemini. Abielulahutuse tunnustamist reguleeriv määrus sisaldab ka kohtualluvust käsitlevaid sätteid.

Lisateavet teema kohta saate klõpsates ikoonil „Ühenduse õigus”.

Teavet abielulahutust käsitlevate rahvusvaheliste konventsioonide kohta saate klõpsates ikoonil „Rahvusvaheline õigus”.

Viimati muudetud: 08-10-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik