Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Διαζύγιο

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Έχετε υπόψη σας ότι αυτός ο ιστότοπος θα πάψει να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2019. Το περιεχόμενό του αποτελεί πλέον μέρος της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης ( e-Justice).

Διαζύγιο - Γενικές Πληροφορίες

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Διαζύγιο δεν σημαίνει απλώς χωρισμός των συζύγων.

Με το διαζύγιο λύεται ο δεσμός του γάμου και το καθεστώς που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων, πράγμα που μπορεί να έχει διάφορες έννομες συνέπειες.

Γι΄αυτό, στα περισσότερα κράτη μέλη, το διαζύγιο εκδίδεται από δικαστική αρχή, η οποία θα κρίνει επίσης, εφόσον συντρέχει λόγος :
 • Το θέμα της γονικής μέριμνας,
 • Τη διανομή της περιουσίας των συζύγων και τη λύση του καθεστώτος που διέπει τις περιουσιακές τους σχέσεις,
 • Και το ύψος της διατροφής που οφείλει ενδεχομένως να καταβάλλει ο ένας σύζυγος στον άλλον ή στα παιδιά.
Το διαζύγιο μπορούν να ζητήσουν και οι δύο σύζυγοι (διαζύγιο κοινή συναινέσει ή κατόπιν κοινής αίτησης) ή μόνον ο ένας.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της διαδικασίας, καθώς και οι λόγοι που επιτρέπουν την έκδοση διαζυγίου διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Κάνοντας κλικ στις σημαίες των κρατών μελών, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες διαζυγίου, καθώς και για άλλες διαδικασίες λύσης ή τροποποίησης του συζυγικού δεσμού, εφόσον υπάρχουν, όπως η ακύρωση του γάμου ή ο δικαστικός χωρισμός.

Από την 1η Μαρτίου 2001, οι αποφάσεις διαζυγίου που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζονται ευκολότερα στα υπόλοιπα. Ο κανονισμός που διέπει αυτή την αναγνώριση περιέχει επίσης διατάξεις για την αρμοδιότητα των δικαστηρίων.

Για σχετικές πληροφορίες, κάντε κλικ στο εικονίδιο « Κοινοτικό δίκαιο ».

Επίσης, για πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς συμβάσεις που ασχολούνται με θέματα διαζυγίου, κάντε κλικ στο εικονίδιο « Διεθνές δίκαιο ».

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο