Evropská komise > ESS > Rozvod

Poslední aktualizace: 02-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozvod - Obecné informace

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Rozvod jako právní úkon není jen rozchodem.

Rozvodem se ukončuje manželský svazek a majetkové uspořádání manželů, což může mít několik právních důsledků.

Ve většině členských států musí o rozvodu rozhodnout soudní orgán, který popřípadě rozhodne také o těchto věcech:

 • otázky rodičovské zodpovědnosti,
 • rozdělení jmění a vypořádání společného jmění manželů,
 • vyživovací povinnost mezi manžely nebo mezi rodiči a dětmi.

Návrh na rozvod mohou podat oba manželé (rozvod na základě vzájemné dohody či společný návrh) nebo jeden z nich.

Praktické postupy a přijatelné důvody k rozvodu se však mezi jednotlivými členskými státy liší.

Po kliknutí na vlajky jednotlivých členských států získáte užitečné informace o postupu při rozvodu a popřípadě také o jiných postupech, které ukončují nebo upravují manželský svazek, jako je prohlášení manželství za neplatné a právní rozluka.

Od 1. března 2001 jsou rozhodnutí o rozvodu vydaná v jednom členském státě šířeji uznávána i v jiných členských státech. Nařízení upravující uznávání rozhodnutí o rozvodu také obsahuje ustanovení o pravomoci soudů.

Více informací o tomto tématu získáte po kliknutí na ikonku „Právo Společenství“.

Po kliknutí na ikonku „Mezinárodní právo“ se můžete dozvědět informace o mezinárodních úmluvách týkajících se rozvodu.

Poslední aktualizace: 02-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království